NOWOCZESNOŚĆ I TRADYCJA. PARK-POMNIK W ŻELAZOWEJ WOLI. CZĘŚĆ I
Galeria »

Park-pomnik w Żelazowej Woli – stworzona w międzywojniu kompozycja architektoniczno-parkowa otaczająca Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i poświęcona kompozytorowi – jest dziełem unikatowym. Wystawa opowiada nie tylko o historii zakładania parku, ale przybliża założenia projektowe prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, dzięki którym park-pomnik stanowi dziś czołową realizację prezentującą modernistyczne tendencje w projektowaniu ogrodów w Polsce. Park-pomnik poświęcony Chopinowi łączy elementy nowoczesne obecne w sztuce międzywojnia z tradycją przejawiającą się w przebudowaną w stylu narodowym Oficyną Chopinowską.

Wystawa jest podsumowaniem kolejnego etapu badań nad historią parku. Po raz pierwszy prezentowane są materiały pochodzące z archiwum Krzywdy-Polkowskiego związane z zakładaniem parku w Żelazowej Woli (mapy, plany, szkice robocze małej architektury, akwarele-studia kompozycji krajobrazowych). Zestawiono je z fotografiami z czasów zakładania parku, ukazującymi jego oryginalny, przedwojenny kształt.

Prace związane z zakładanie parku prowadzone były w latach 1933-1937. Obejmowały ukształtowanie terenu, wytyczanie ścieżek, zakładanie zbiorników wodnych i budowę elementów małej architektury. Sadzenie i kształtowanie roślinności trwało aż do wybuchu wojny, która przerwała prace w parku i uniemożliwiła oficjalne otwarcie nowego muzeum założonego ku czci Fryderyka Chopina. W czasie wojny park został poważnie zniszczony – ucierpiała głównie mała architektura parkowa. Unikatowe dzieło Krzywdy-Polkowskiego zostało zniweczone nim oficjalnie zaprezentowano je publiczności. Do jego koncepcji  powrócono w 2010 roku, uczytelniono plan parku, odbudowano elementy małej architektury, wprowadzono jej współczesną interpretację i  dodano nowe elementy.   

Krzywda-Polkowski był wyrafinowanym artystą, wyczulonym na detal, fakturę, kolor. Mistrzowsko łączył geometryczne kompozycje z różnorodnymi rodzajami roślinności. Komponował je rytmicznie lub na zasadzie kontrastu, zawsze uzyskując harmonijny efekt współgrania i wzajemnego przenikania się elementów budowlanych i roślinnych z otaczającym je krajobrazem.

Tytułowy element nowoczesności to nie tylko projekt pamiątkowego parku, to również sposób w jaki Krzywda-Polkowski myślał o Żelazowej Woli – obszar otaczający park chciał przeznaczyć na cele  kulturalne, edukacyjne i turystyczne.

Wystawa dostępna do 31 marca 2018.

 

NFOŚiGW