WYSTAWA „CHOPINOWI. TRZY POMNIKI DLA KOMPOZYTORA 1894 – 1926 – 1961”
Galeria »

Chopinowi. Trzy pomniki dla kompozytora 1894 – 1926 – 1961

Żelazowa Wola

24 maja 2016 – 12 marca 2017

 

Wystawa prezentowana w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli poświęcona jest trzem pomnikom dedykowanym Fryderykowi Chopinowi, które stały się swego rodzaju dziełami przełomowymi w prezentowaniu wizerunku kompozytora w przestrzeni publicznej.

W Żelazowej Woli przed oficyną dworską hrabiów Skarbków, w której urodził się Fryderyk Chopin, postawiono w 1894 roku pierwszy na ziemiach polskich pomnik ku czci kompozytora. W 1926 roku w warszawskich Łazienkach Królewskich, po prawie dwóch dekadach od powstania jego projektu, odsłonięto najsłynniejszy pomnik Chopina. W 1961 roku młody artysta, Krystian Burda, bronił dyplomu – projektu abstrakcyjnego pomnika dedykowanego Chopinowi.

Te trzy pomniki – obelisk z klasycyzującym tondem z końca wieku XIX, secesyjny pomnik w Łazienkach i abstrakcyjny układ form percypowanych w ruchu z początku lat 60. – łączy wspólna chęć upamiętnienia kompozytora. Upamiętnienia, al. również interpretacji zgodnej z oczekiwaniami i „duchem czasu”.

Obecnie licznie powstające pomniki Chopina nasuwają pytanie: na jakie upamiętnienie zasługuje ten genialny, trudny do jednoznacznego zdefiniowania kompozytor, łączący w sobie pierwiastki romantyczne i klasyczne, narodowe i uniwersalne? Czy wystarczające jest przedstawienie oparte na znanych dobrze wizerunkach kompozytora? Czy postaci Chopina pomóc mogą liczne symbole i alegorie, czy może wręcz przeciwnie? Niniejsza wystawa nie pragnie dać odpowiedzi na te fundamentalne pytania, chciałaby natomiast poddać refleksji, jak różne postawy artystyczne odpowiadały potrzebom minionych czasów i na ile ich działania są nadal aktualne.

Wystawa Chopinowi. Trzy pomniki dla kompozytora 1894 – 1926 – 1961 do 12 marca 2017.

Kuratorzy wystawy: Maciej Janicki, Mariola Wojtkiewicz

 

NFOŚiGW