NOWA EKSPOZYCJA STAŁA W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA (2015)
Galeria »

W XIX w. Dom Urodzenia Chopina był oficyną dworską pełniącą funkcję gospodarczą i mieszkalną. Podzielony był na dwie części: po prawej stronie znajdowały się pokoje domowników, po lewej pomieszczenia dla służby i kuchnia. Podział ten wynikający z funkcji pomieszczeń budynku stał się inspiracją dla scenariusza nowej ekspozycji, którego narracja skupia się na dwóch równorzędnych historiach: rodziny Chopinów i Skarbków oraz historii założenia muzeum poświęconego Fryderykowi Chopinowi, które stało się unikatowym parkiem-pomnikiem kompozytora.

Goście zaczynają zwiedzanie właśnie od prawej strony, a wejście do wnętrz historycznych oficyny stało się rodzajem podróży w czasie, która swój początek ma w pierwszych latach XIX w., kiedy w Żelazowej Woli mieszkali właściciele majątku – rodzina Skarbków, a wraz z nią Justyna i Mikołaj Chopinowie i zakończy w czasach nam współczesnych. Ta część ekspozycji opowiada o wzajemnych relacjach dwóch zaprzyjaźnionych rodzin. Jej tłem są dwa pokoje będące próbą historycznych rekonstrukcji pokoju dziennego Chopinów i męskiego gabinetu Michała Skarbka, w której znajdą się starannie dobrane meble historyczne i inne sprzęty z epoki. Trzecie, a jednocześnie najważniejsze w całej narracji pomieszczenie, to pokój w którym urodził się Fryderyk Chopin, który potraktowany został symbolicznie. Z jednej strony jest przestrzenią o walorze emocjonalnym, z drugiej pełni funkcję koncertową (w pokoju tym od ponad 60 lat odbywają się recitale chopinowskie). Wnętrze to jest swoistym sanktuarium, w którym muzyka, wizerunek Chopina, fortepian i kwiaty upamiętniają dzieło i osobę kompozytora, czemu sprzyja wystrój pokoju ograniczony do kluczowych elementów scenariusz.

Przechodząc przez sień do lewej części oficyny, zwiedzający znajdą się w Pokoju muzycznym. Tu zaczyna się druga część opowieści – historia muzeum poświęconego kompozytorowi. Jego wystrój zainspirowany został przedwojennymi projektami ekspozycji, znajdują się w nim specjalnie zaprojektowane dla potrzeb wystawy meble, tkaniny żakardowe i dywan, a także fortepian z epoki, na którym odbywać się koncerty o charakterze kameralnym, powiedzielibyśmy salonowym. Ostatnie dwa pomieszczenia pełnią funkcję informacyjną. Zwiedzający poznają  historię przekształcenia skromnej oficyny dworskiej w pomnik wystawiony Chopinowi, a także założenia modernistycznego parku stanowiącego wraz z Domem Urodzenia Chopina spójną całość.

Nowa ekspozycja została otwarta ostatniego dnia maja 2015 roku. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom różnych grup odbiorców – od zwiedzających nastawionych emocjonalnie do odbiorców o zacięciu poznawczym i krytycznym. Zasadniczym elementem ekspozycji są pamiątki po Chopinach oraz inne oryginalne obiekty z epoki starannie wybrane w trakcie licznych kwerend, pierwszy raz tak licznie prezentowane we wnętrzach Domu Urodzenia Chopina.

Wystawa jest również opowieścią o recepcji tego miejsca którą współtworzy społeczeństwo – kolejne pokolenia wielbicieli twórczości Fryderyka Chopina. Dlatego jej część opowiadająca o losach muzeum jest w pewnym sensie hołdem dla osób, dzięki których determinacji możliwym stało się utworzenie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina.

 

Kuratorzy wystawy: Maciej Janicki, Mariola Wojtkiewicz

 

NFOŚiGW