DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI

 

 

 

DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI

Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
tel.: +48 46 863 33 00
e-mail: zelazowawola@nifc.pl

 

GODZINY OTWARCIA

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli czynny:

 • od 1 kwietnia do 30 września: 9.00-19.00
  (ostatni zwiedzający wpuszczani są o 18.15, Dom Urodzenia zamykany jest o 18.45)
 • Park od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 września do 30 września: 9.00-19.00
 • Park od 1 maja do 31 sierpnia: 9.00-20.00
 • od 1 października do 30 marca: 9.00-17.00
  (ostatni zwiedzający wpuszczani są o 16.15, Dom Urodzenia zamykany jest o 16.45)
 • 31 marca (Wielka Sobota) Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park: 9.00-15.00
 • 1 i 3 maja Dom Urodzenia Fryderyka Chopina: 9.00-19.00, Park: 9.00-20.00
 • 20 maja Dom Urodzenia Fryderyka Chopina: 9.00-19.00, Park: 9.00-20.00
 • 31 maja (Boże Ciało) Dom Urodzenia Fryderyka Chopina: 9.00-19.00, Park: 9.00-20.00
 • 15 sierpnia  Dom Urodzenia Fryderyka Chopina: 9.00-19.00, Park: 9.00-20.00
 • 11 listopada: 9.00-17.00

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina nieczynny:

 • w poniedziałki (Park otwarty)

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park nieczynne:

 • 6 stycznia
 • 1 kwietnia (Wielkanoc)
 • 1 listopada
 • 25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 1 stycznia 2019 (Nowy Rok).

Wstęp wolny: środa.

Muzeum na mapie TUTAJ

 

BILETY

 • w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  ostatnie bilety sprzedawane są o 18.15


 • w okresie od 1 października do 31 marca:
  ostatnie bilety sprzedawane są o 16.15

 

Bilet normalny
Park i muzeum 23 zł
Park 7 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny
Park i muzeum 11,5 zł
Park 3,5 zł

Bilet ulgowy*
Park i muzeum 14 zł
Park 4 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy
Park i muzeum 7 zł
Park 2 zł

Bilet normalny grupowy**
Park i muzeum 19 zł
Park 6 zł

Bilet ulgowy grupowy ***
Park i  muzeum 11 zł
Park 3 zł

Bilet rodzinny****
Park i  muzeum 64 zł
Park 20 zł

 

* Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.)] przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką \"Za opiekę nad zabytkami\", odznaką honorową \"Zasłużony działacz kultury\", odznaką honorową \"Zasłużony dla Kultury Polskiej\" lub wyróżnionym tytułem honorowym \"Zasłużony dla Kultury Narodowej\",
 • kombatantom.
 • honorowym dawcom krwi na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi (wiecej: www.dawcomwdarze.pl).

** Bilety normalne grupowe przysługują grupom zorganizowanym składającym się z co najmniej 15 osób

*** Bilety ulgowe grupowe przysługują zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym co najmniej 15 osób

**** Bilety rodzinne przysługują rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet upoważnia do wstępu maksymalnie 6 osób 


Zwolnienie z opłaty za wstęp obowiązuje

 • w środę

oraz przysługuje

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem \"Zasłużony Kulturze Gloria Artis\",
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat siedmiu.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • W soboty i niedziele, kiedy odbywają się publiczne koncerty chopinowskie, dla uniknięcia oczekiwania w kolejkach przed kasami biletowymi, prosimy o przyjazd do Żelazowej Woli najpóźniej na 45 minut przed koncertem.
 • Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie ostrożności na terenie Parku w Żelazowej Woli. Niektóre elementy na ścieżkach i w przestrzeni architektury parkowej mogą być słabiej widoczne.

 • Do Żelazowej Woli najłatwiej dostać się koleją do Sochaczewa, a potem autobusem ZKM z Sochaczewa (przystanek przy Dworcu PKP). Autobus numer 6 – wysiąść na ostatnim przystanku. Bilety autobusowe:
  Normalny – 2,8 PLN ulgowy – 1,4 PLN.

  Rozkład jazdy pociągów: http://rozklad-pkp.pl/

 • ChopinPASS – Pakiet obejmujący wstęp do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz przejazd komfortowym minibusem tam i z powrotem. Odjazd z Warszawy przy Pałac Kultury i Nauki. Więcej informacji na www.chopinpass.pl.

 

Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.