DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI

 

DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI

Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
tel.: +48 46 863 33 00
fax.: +48 46 863 40 76
e-mail: zelazowawola@nifc.pl

 

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina zostanie zamknięty 29 września 2014 na  czas przygotowywania nowej ekspozycji stałej, której otwarcie planowane jest na wiosnę 2015. Zapraszamy do zwiedzania parku w  Żelazowej Woli.

 

 

GODZINY OTWARCIA

 • od 1 kwietnia do 30 września 9.00-19.00
  (ostatni zwiedzający wpuszczani są o 18.30)
 • od 1 października do 31 marca 9.00-17.00
  (ostatni zwiedzający wpuszczani są o 16.30)
 • 1, 3 maja, 4 czerwca (Boże Ciało), 15 sierpnia w godzinach 9.00-19.00
 • 11 listopada, 26 grudnia, 6 stycznia w godzinach 9.00-17.00

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina nieczynny

 • w poniedziałki (Park otwarty)

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park nieczynne

 • 5 kwietnia (Wielkanoc)
 • 1 listopada (Wszystkich Świętych)
 • 24, 25 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 31 grudnia 2014 (Sylwester) i 1 stycznia 2015 (Nowy Rok)

 

Muzeum na mapie TUTAJ


BILETY

Bilet normalny
Park i muzeum 23 zł
Park 7 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny
Park i muzeum 11,5 zł
Park 3,5 zł

Bilet ulgowy*
Park i muzeum 14 zł
Park 4 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy
Park i muzeum 7 zł
Park 2 zł

Bilet normalny grupowy**
Park i muzeum 19 zł
Park 6 zł

Bilet ulgowy grupowy ***
Park i  muzeum 11 zł
Park 3 zł

Bilet rodzinny****
Park i  muzeum 64 zł
Park 20 zł

 

* Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.)] przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 • kombatantom.

** Bilety normalne grupowe przysługują grupom zorganizowanym składającym się z co najmniej 15 osób

*** Bilety ulgowe grupowe przysługują zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym co najmniej 15 osób

**** Bilety rodzinne przysługują rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet upoważnia do wstępu maksymalnie 6 osób 


Zwolnienie z opłaty za wstęp obowiązuje

 • w środę

oraz przysługuje

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat siedmiu.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Nie prowadzimy sprzedaży internetowej biletów do Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku. Zapraszamy do kas w Żelazowej Woli. Przepraszamy za niedogodności.
 • W soboty i niedziele, kiedy odbywają się publiczne koncerty chopinowskie, dla uniknięcia oczekiwania w kolejkach przed kasami biletowymi, prosimy o przyjazd do Żelazowej Woli najpóźniej na 45 minut przed koncertem.
 • Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie ostrożności na terenie Parku w Żelazowej Woli. Niektóre elementy na ścieżkach i w przestrzeni architektury parkowej mogą być słabiej widoczne.

 • Do Żelazowej Woli najłatwiej dostać się koleją do Sochaczewa, a potem autobusem MZK z Sochaczewa (przystanek przy Dworcu PKP). Autobus numer 6 – wysiąść na ostatnim przystanku. Bilety autobusowe:
  Normalny – 3 PLN ulgowy – 2 PLN.

  Rozkład jazdy pociągów: http://rozklad-pkp.pl/

 

Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.


https://mapy.google.pl/maps?q=Dom+Urodzenia+Fryderyk+Chopin,+%C5%BBelazowa+Wola+15,+Sochaczew&hl=pl&ie=UTF8&ll=52.257073,20.31297&spn=0.004407,0.009366&sll=52.24755,21.193789&sspn=4.5138,9.591064&oq=dom+u&hq=Dom+Urodzenia+Fryderyk+Chopin,+%C5%BBelazowa+Wola+15,&hnear=Sochaczew,+sochaczewski,+mazowieckie&t=m&z=17&iwloc=A