MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

 

 

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Pałac Ostrogskich (Pałac Gnińskich)
tel.: +48 22 44 16 251, 252
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl

Kasy biletowe, w tym rezerwacja biletów grupowych
wtorek-niedziela 11.00-20.00

tel.: +48 22 44 16 251, 252
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl

Sprawy ogólne (sekretariat)
poniedziałek–piątek 8.30-16.30

tel.: +48 22 44 16 274 
e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl

Kolekcja
poniedziałek–piątek 8.30-16.30
tel.: +48 22 44 16 268
e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM I KAS

Muzeum i kasy czynne:

 • wtorek–niedziela 11.00-20.00
 • 6 stycznia, 3 maja, 4 i 15 czerwca, 15 sierpnia 11.00-20.00
 • 31 grudnia 11.00-16.00

 

Muzeum i kasy nieczynne:

 • w poniedziałki
 • 1 stycznia (Nowy Rok)
 • 16 kwietnia (Wielkanoc)
 • 1 i 11 listopada
 • 24, 25 grudnia (Boże Narodzenie) i 1 stycznia 2018 (Nowy Rok)

Wstęp wolny: niedziela

Recitale Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina
Recitale odbywają się w czwartki w Sali koncertowej Muzeum, szczegółowy program: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/concerts/young_talents.  Liczba miejsc w Sali jest ograniczona. Istnieje możliwość rezerwacji bezpłatnych wejściówek na miesiąc przed koncertem. Rezerwacje prosimy odbierać w kasach Muzeum nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem koncertu.

 

Muzeum na mapie

http://goo.gl/maps/GgMU

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla autokarów. Mogą one parkować przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina według wskazanych tam zasad, jak również korzystać z parkingów miejskich:

http://www.warsawtour.pl/niezb-dnik/jak-porusza-si-po-warszawie/parkowanie-1511.html

 

 

W związku z kompleksową modernizacją urządzeń multimedialnych na ekspozycji stałej w Muzeum Fryderyka Chopina i związanymi z tym czasowymi nieudogodnieniami dla zwiedzających, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina obniża ceny biletów wstępu do Muzeum Chopina. Obniżka cen obowiązywać będzie od dnia 18 lutego do dnia 31 marca 2017 roku. Szczegóły: http://bit.ly/cenybiletymuzeum 

 

BILETY

Bilet normalny
22 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny
11 zł

Bilet ulgowy*
13 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy
6,5 zł

Bilet normalny grupowy**
18 zł

Bilet ulgowy grupowy***
11 zł

Usługa przewodnicka****

50 zł

Bilet rodzinny*****
62 zł

 

 

 • Ze względu na powierzchnię niektórych sal obowiązują dzienne limity zwiedzających. Na każdą godzinę wpuszczanych jest nie więcej niż 70 osób.
 • Bilety sprzedawane są na konkretną, pełną godzinę. W przypadku liczby zwiedzających niższej niż 70, sprzedaż jest kontynuowana i można wejść na teren ekspozycji Muzeum pomiędzy pełnymi godzinami. Prosimy jednak o przestrzeganie godzin wstępu zakodowanych w bilecie. Zwiedzający spóźnieni o więcej niż 30 minut mogą zostać nie wpuszczeni na teren ekspozycji Muzeum, jeśli liczba osób przekroczyć miałaby 70. Kasy mogą, w miarę wolnych miejsc na następne godziny, dokonać zmiany rezerwacji.
 • Bilety nie mogą być wymieniane ani odsprzedawane.
 • Kasy nie zwracają całej albo części ceny biletu zgubionego, jak również nie zwracają ceny biletu, jeśli niektóre elementy ekspozycji nie działają albo niektóre sale są wyłączone ze zwiedzania.
 • Zwiedzający przez cały czas zwiedzania powinien mieć ze sobą bilet, po wejściu do Muzeum zalogować go, a przed wyjściem wylogować i zwrócić go.
 • Ostatnie bilety sprzedawane są o godz. 19.15.
 • Bilety ulgowe dostępne są po okazaniu dokumentów uprawniających do ulgi.

 

* Bilet ulgowy obowiązuje

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.) przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 • kombatantom,
 • honorowym dawcom krwi na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi (wiecej: www.dawcomwdarze.pl).

oraz

 • we wtorek, środę, piątek i sobotę od godziny 18

** Bilety normalne grupowe przysługują grupom zorganizowanym składającym się z co najmniej 15 osób.

*** Bilety ulgowe grupowe przysługują zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym co najmniej 15 osób.

**** Grupa nie może przekraczać 30 osób; oprócz opłaty za usługę przewodnicką obowiązują bilety indywidualne lub grupowe. UWAGA! Jeśli spóźnienie grupy wynosi więcej niż 15 minut, Muzeum ma prawo nie zrealizować oprowadzania. Poniesione koszty nie są zwracane.

***** Bilety rodzinne przysługują rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet upoważnia do wstępu maksymalnie 6 osób.


Zwolnienie z opłaty za wstęp obowiązuje

 • w niedzielę,
 • w czwartek na koncert o godz. 18.00

oraz przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat siedmiu.

Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty w Muzeum Fryderyka Chopina.

REGULAMIN ZWIEDZANIA