MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

 

 

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Pałac Ostrogskich (Pałac Gnińskich)
tel.: +48 22 44 16 251, 252
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl

Kasy biletowe, w tym rezerwacja biletów grupowych
wtorek-niedziela 11.00-20.00

tel.: +48 22 44 16 251, 252
e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl

Sprawy ogólne (sekretariat)
poniedziałek–piątek 8.30-16.30

tel.: +48 22 44 16 274 
e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl

Kolekcja
poniedziałek–piątek 8.30-16.30
tel.: +48 22 44 16 268
e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl

 

GODZINY OTWARCIA MUZEUM I KAS

Muzeum i kasy czynne:

 • wtorek–niedziela 11.00-20.00
 • 6 stycznia, 1, 3, 20 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, 26 grudnia 11.00-20.00
 • 31 grudnia 11.00-16.00

 

Muzeum i kasy nieczynne:

 • w poniedziałki
 • 1 stycznia (Nowy Rok)
 • 1 kwietnia (Wielkanoc)
 • 31 maja (Boże Ciało)
 • 1 listopada
 • 25 grudnia (Boże Narodzenie) i 1 stycznia 2019 (Nowy Rok)

Wstęp wolny: niedziela

Recitale Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina
Recitale odbywają się w czwartki w Sali koncertowej Muzeum, szczegółowy program: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/concerts/young_talents.  Liczba miejsc w Sali jest ograniczona. Istnieje możliwość rezerwacji bezpłatnych wejściówek na miesiąc przed koncertem. Rezerwacje prosimy odbierać w kasach Muzeum nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem koncertu.

 

Muzeum na mapie

http://goo.gl/maps/GgMU

Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem dla autokarów. Mogą one parkować przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina według wskazanych tam zasad, jak również korzystać z parkingów miejskich:

http://www.warsawtour.pl/niezb-dnik/jak-porusza-si-po-warszawie/parkowanie-1511.html

 

BILETY

Bilet normalny
22 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny
11 zł

Bilet ulgowy*
13 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy
6,5 zł

Bilet normalny grupowy**
18 zł

Bilet ulgowy grupowy***
11 zł

Usługa przewodnicka****
100 zł – oprowadzanie w języku polskim / 120 zł – oprowadzanie w języku obcym

Bilet rodzinny*****
62 zł

Bilet dla posiadacza legitymacji ISIC
13 zł

 

 • Ze względu na powierzchnię niektórych sal obowiązują dzienne limity zwiedzających. Na każdą godzinę wpuszczanych jest nie więcej niż 70 osób.
 • Bilety sprzedawane są na konkretną, pełną godzinę. W przypadku liczby zwiedzających niższej niż 70, sprzedaż jest kontynuowana i można wejść na teren ekspozycji Muzeum pomiędzy pełnymi godzinami. Prosimy jednak o przestrzeganie godzin wstępu zakodowanych w bilecie. Zwiedzający spóźnieni o więcej niż 30 minut mogą zostać nie wpuszczeni na teren ekspozycji Muzeum, jeśli liczba osób przekroczyć miałaby 70. Kasy mogą, w miarę wolnych miejsc na następne godziny, dokonać zmiany rezerwacji.
 • Bilety nie mogą być wymieniane ani odsprzedawane.
 • Kasy nie zwracają całej albo części ceny biletu zgubionego, jak również nie zwracają ceny biletu, jeśli niektóre elementy ekspozycji nie działają albo niektóre sale są wyłączone ze zwiedzania.
 • Zwiedzający przez cały czas zwiedzania powinien mieć ze sobą bilet, po wejściu do Muzeum zalogować go, a przed wyjściem wylogować i zwrócić go.
 • Ostatnie bilety sprzedawane są o godz. 19.15.
 • Bilety ulgowe dostępne są po okazaniu dokumentów uprawniających do ulgi.

 

* Bilet ulgowy obowiązuje

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.) przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 • kombatantom,
 • honorowym dawcom krwi na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi (wiecej: www.dawcomwdarze.pl).

oraz

 • we wtorek, środę, piątek i sobotę od godziny 18

** Bilety normalne grupowe przysługują grupom zorganizowanym składającym się z co najmniej 15 osób.

*** Bilety ulgowe grupowe przysługują zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym co najmniej 15 osób.

**** Grupa nie może przekraczać 25 osób; oprócz opłaty za usługę przewodnicką obowiązują bilety indywidualne lub grupowe. UWAGA! Jeśli spóźnienie grupy wynosi więcej niż 15 minut, Muzeum ma prawo nie zrealizować oprowadzania. Poniesione koszty nie są zwracane.

***** Bilety rodzinne przysługują rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet upoważnia do wstępu maksymalnie 6 osób.


Zwolnienie z opłaty za wstęp obowiązuje

 • w niedzielę,
 • w czwartek na koncert o godz. 18.00

oraz przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat siedmiu.

Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty w Muzeum Fryderyka Chopina.

REGULAMIN ZWIEDZANIA