MARCIN MACIEJOWSKI
Galeria »

Twórczość Marcina Maciejowskiego (ur. 1974), jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy debiutujących pod koniec lat 90., koncentruje się przede wszystkim na aktualnej tematyce społecznej. Już jako członka Grupy Ładnie (tworzonej m.in. z Wilhelmem Sasnalem i Rafałem Bujnowskim) interesowały go obrazy z potocznej rzeczywistości, często zinterpretowanej przez media w żenujący sposób. Jego prace grają z utrzymującymi się stereotypami i choć często ironiczne, nie są publicystyczną krytyką, al. namysłem nad ograniczeniami postrzegania rzeczywistości.

Obraz przedstawiający Fryderyka Chopina zatytułowany DLACZEGO WIELU POLAKÓW WYJECHAŁO ZA GRANICĘ (bez znaku zapytania) z 2002 r. nie powstał w wyniku oficjalnego zamówienia lub rocznicy. Maciejowski oparł swoją pracę na jednym z najsilniej utrwalonych wizerunków kompozytora – portrecie namalowanym z natury w 1847 r. przez działającego w Paryżu Ary’ego Scheffera. Obraz Maciejowskiego został zaprezentowany w 2002 r. wśród prac podejmujących tematykę surowej rzeczywistości polskiej emigracji zarobkowej, na wystawie o tym samym tytule co obraz, która kończyła pobyt artysty na stypendium koncernu Bayer AG w Leverkusen w 2001 r. Korzystanie z wizerunków zarówno postaci funkcjonujących w mediach, jak i osób z codziennego otoczenia artysty, to częsta praktyka Maciejowskiego. Namalowanie Chopina w oparciu o reprodukcję obrazu Scheffera można odczytać jako próbę aktualizacji ikony Chopina-emigranta w kontekście złożonej rzeczywistości polskiej emigracji ekonomicznej lat 90. Artysta drugi raz sięgnął po znany wizerunek Chopina w 2006 r., tytułując swój obraz, wzorowany na dagerotypie braci Bissonów, Emigrant. Używając najbardziej znanego autentycznego wizerunku najbardziej znanego polskiego kompozytora, Maciejowski komplikuje znaczenie powtarzanych ze szczególną siłą od czasu transformacji słów: sukces, patriotyzm, Polak, emigrant.