CHOPIN - HISTORIA, KONTEKST, DZIEDZICTWO: ZAŁOŻENIA

W ramach wątku Chopin – historia-kontekst-dziedzictwo prezentowane są obiekty, które stanowią rdzeń kolekcji Muzeum. Refleksja naukowa nad ich znaczeniami rozszerzona zostaje o przedstawienie dziejów kolekcjonowania, a w wystawach tego wątku akcent położony na historię nie pozbawiony jest zastanowienia nad konstruowaniem tożsamości w wieku XIX i współczesności.