PROGRAM DLA NAUCZYCIELI I PRZEWODNIKÓW - WARSZAWA

II Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Szkół Ogólnokształcących

Muzyka klasyczna w powszechnej edukacji muzycznej. Muzyka polska przez wieki

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących na konferencję, której głównym tematem będzie słuchanie muzyki klasycznej oraz sposoby przybliżania jej uczniom. Słuchanie ze zrozumieniem najważniejszych muzycznych „lektur” jest, obok wykonywania muzyki, najważniejszym celem szkolnej edukacji muzycznej. Oprócz pobudzania uczniów do aktywności muzycznych, ma ona bowiem także wychowywać przyszłe pokolenia melomanów.

Do namysłu nad sposobami spotykania uczniów z muzyką klasyczną zaproszeni zostali doświadczeni edukatorzy muzyczni, artyści, muzykolodzy, krytycy i dziennikarze muzyczni. Wykłady i warsztaty poświęcone będą w całości muzyce polskiej od czasów renesansu po współczesność. Zadaniem wykładów jest przedstawienie bogactwa polskiego dziedzictwa i najnowszych zjawisk w kulturze muzycznej. W ramach warsztatów w oparciu o wybrane utwory zaproponowane zostaną konkretne sposoby pracy z uczniami, sprzyjające aktywnemu słuchaniu muzyki. Edukacyjne propozycje uwzględniać będą materiały dostępne na stronach internetowych i w aplikacjach multimedialnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, w tym m.in. Muzykoteki Szkolnej, a także Instytutu Muzyki i Tańca, w tym m.in. portalu Taniec Tradycyjny.

23-24 listopada 2018

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Program dostępny na stronie: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/teachers/id/4441

Zapisy: aby zgłosić się na Konferencję, należy do 5 listopada 2018 r. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres edukacja@nifc.pl.

Koszt uczestnictwa w Konferencji: 200 zł. Termin wnoszenia opłat: 15 listopada 2018 r.

Więcej informacji: edukacja@nifc.pl lub 22 44 16 259 (pon.-pt. 9.00-16.00).

 

Konkurs dla nauczycieli muzyki „Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce polskiej”

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących na najlepszą lekcję o polskiej muzyce dawnej, klasycznej lub współczesnej!

Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z wybranym utworem bądź grupą utworów muzycznych skomponowanych przez jednego z polskich kompozytorów. W trakcie zajęć nauczyciel powinien przygotować uczniów do wysłuchania utworu w całości lub w obszernym fragmencie, przybliżając jego najważniejsze cechy za pomocą wybranych przez siebie metod.

W pierwszym etapie Konkursu ocenie podlegać będą scenariusze lekcji. W drugim etapie Konkursu autorzy najwyżej ocenionych prac poproszeni zostaną o nagranie lekcji w oparciu o przesłane wcześniej scenariusze. Nagrania będą podstawą do wyłonienia zwycięzców.

Scenariusze lekcji wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy nadsyłać do dnia 16 września 2018 r. na adres: edukacja@nifc.pl.

Informacja o przejściu do drugiego etapu zostanie przekazana do dnia 1 października 2018 r.

Na przygotowanie nagrania uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu będą mieli czas do 21 października 2018 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 października 2018 r.

Do wygrania sprzęt grający i publikacje NIFC dla nauczyciela, pianino Yamaha Clavinova dla szkoły!

 

Materiały do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Wzór scenariusza

***

PRZEWODNICY

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza przewodników miejskich na szkolenia z oprowadzania po Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Jednodniowe szkolenie trwa ok. 5 godzin i składa się z trzech części: prezentacji przedstawiającej działalność NIFC, szczegółowego oprowadzania po ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina, testu podsumowującego. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł brutto oraz zdaniu testu z wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz koncepcji ekspozycji stałej otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie uprawniało przewodnika do bezpłatnego wstępu do Muzeum Fryderyka Chopina z grupą zwiedzających.

Szkolenia odbywają się na początku roku kalendarzowego. Plan szkoleń ogłaszany jest w grudniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Od 1 października 2015 roku przewodnicy bez certyfikatów wydawanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina nie mogą wchodzić do Muzeum Fryderyka Chopina bez uiszczenia opłaty wstępu.

Zapisy na szkolenia: bilety.nifc.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI
Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
edukacja@nifc.pl 
tel. (+48 22) 44 16 259
(poniedziałek-piątek: 9.00-16.00)

 

***

 

W roku 2017 r. szkolenia odbyły się w dniach 27 lutego, 6 marca, 13 marca w godzinach 8.30-14.00.