LEKCJE MUZEALNE - WARSZAWA
Galeria »

 

Lekcje muzealne adresowane do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych przekazują wiedzę o różnorodnych aspektach życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijają kreatywność uczniów w sferze muzycznej, plastycznej i ruchowej. Lekcje dzielą się na część teoretyczną realizowaną na ekspozycji Muzeum oraz część warsztatową utrwalającą zdobyte wiadomości.

Lekcje muzealne adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mają na celu poszerzenie wiedzy historycznej i kompetencji kulturowych w zakresie muzyki i sztuki. Lekcje łączą zwiedzanie ekspozycji, uzupełniane prezentacją materiałów audiowizualnych, z indywidualną oraz grupową pracą z kartami zadań. Program podejmuje wątki związane z biografią Fryderyka Chopina, kulturą XIX wieku, romantyzmem oraz muzealnictwem.

Wiedzę o Fryderyku Chopinie łączymy z realizacją szeregu wymagań z podstaw programowych.

Terminy: wtorek-piątek, godz. 9.00 i 10.00

Czas trwania lekcji: ok. 60 minut

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Cena: 150 zł przy zakupie pojedynczej lekcji, 120 zł za 1 lekcję przy zakupie pakietu min. 4 lekcji

Rezerwacje: bilety.muzeum@nifc.pl, tel. (+48 22) 44 16 251/252 (wtorek-niedziela 11.00-20.00)

Uwaga! Prosimy o zabranie na lekcję otrzymanego mailowo potwierdzenia rezerwacji (w wersji elektronicznej bądź wydrukowanej).

W przypadku rezerwacji kolejnej bądź kilku lekcji dla tej samej grupy prosimy o konsultację tematów z Działem Edukacji NIFC.

Dział Edukacji: edukacja@nifc.pl, tel. (+48 22) 44 16 259 (poniedziałek-piątek 9.00-16.00)

 

LEKCJE WYJAZDOWE – ZAPROŚ NAS DO SIEBIE

Oferujemy także możliwość przeprowadzenia lekcji z naszej oferty w Państwa szkole, przedszkolu, świetlicy itd. Zwiedzanie ekspozycji zastępujemy ciekawą i bogato ilustrowaną pogadanką, która przygotowuje uczniów do warsztatowej części lekcji.

Czas trwania lekcji: 45-60 minut

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Cena lekcji wyjazdowej: 350 zł, pakiet 2 lekcji: 600 zł, pakiet 3 lekcji: 850 zł

 

PRZEDSZKOLA

Mały Chopin
Spotkamy się z Fryckiem i jego rodziną, przyglądając się ich życiu w Warszawie. Z pomocą karty zadań spróbujemy naśladować rozmaite talenty twórcze Fryderyka Chopina: muzyczne, plastyczne, literackie i aktorskie.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka 1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

 

Usłysz mnie! Chopin
Zanurzymy się w świat muzyki Fryderyka i stworzymy wspólnie muzyczną impresję na temat jego utworu!

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną, (…) porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem

 

Zaczarowany fortepian
Porozmawiamy na temat ulubionego instrumentu Fryderyka Chopina. Dokładnie przyjrzymy się fortepianowi, nauczymy się o nim piosenki, a na koniec wspólnie pomuzykujemy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka 7) (...) muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru (…); chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu

 

„Krakowiaczek jeden…” – czy Chopin tańczył krakowiaka?
Muzyka ludowa, którą inspirował się Fryderyk, to muzyka do tańca. Wyruszymy więc z chopinowskiej Warszawy na szlak spotkań Frycka z kulturą wsi, poznając podstawowy krok krakowiaka.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną, (...) porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem

 

O Złotej Kaczce, co w Pałacu mieszkała

Czy Złota Kaczka nadal mieszka w Pałacu Gnińskich, w którym mieści się teraz Muzeum Chopina? Podczas lekcji dzieci będą mogły poznać odpowiedź na to pytanie, a dodatokwo odszukać ukryte w Pałacu skarby. Oprócz tego dowiedzą się, czym charakteryzują się legendy i jak odróżnić zamek od pałacu.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka 3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych; 8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem i mazakiem itp., (…) wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów (...)

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3

Mali kompozytorzy
Podczas lekcji poznamy różne przejawy twórczości młodego Fryderyka - pierwsze utwory, listy, rysunki. Zainspirowani do działania stworzymy własne kompozycje. 

VIII. Edukacja muzyczna 5.1) wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej


Kartka z kalendarza
Dowiemy się, jak wyglądała codzienność młodego i dorosłego Fryderyka, zajrzymy do jego kalendarza i zaplanujemy jeden dzień z jego życia.

III. Edukacja społeczna 2.6) opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. (…) instrumenty muzyczne

 

Zaczarowany fortepian

Pozdnamy budowę fortepianu i jego poprzedników. Porozmawiamy o instrumentach, na których grał Fryderyk Chopin. Nauczymy się piosenki o fortepianie oraz wcielimy się w role dyrygenta i orkiestry.

VIII. Edukacja muzyczna 1.4) odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne (…); odróżnia i nazywa instrumenty muzyczne; 2.4) śpiewa dbając o prawidłową postawę, artykulację i oddech, przy zachowaniu naturalnej skali głosu

 

"Krakowiaczek jeden..." - czy Chopin tańczył krakowiaka?

Poznamy związki Fryderyka Chopina z kulturą wsi - omówimy miejsca, które odwiedził, oraz charakterystyczne dla nich instrumenty i stroje ludowe. Na koniec nauczymy się prostej choreografii wykorzystującej kroki polskich tańców narodowych. 

VIII. Edukacja muzyczna 3.7) tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych polskich oraz innych krajów Europy i świata)

 

O Złotej Kaczce, co w Pałacu mieszkała

Górujący nad ulicą Tamka Pałac Gnińskich jest ciekawy nie tylko ze względu na swoją architekturę, ale także ze względu na krążącą wokół niego legendę. Tropiąc ślady opowieści o Złotej Kaczce postaramy się zrozumieć, jak działa przekaz ustny. Oprócz tego poznamy terminologię związaną z architekturą pałacową i zamkową.

I. Edukacja polonistyczna 3.3) wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postawę bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8 / GIMNAZJA

Portrety Fryderyka
Przyjrzymy się licznym portretom Chopina i nauczymy się je opisywać. Wsłuchamy się w emocje jego muzyki, żeby rozbudzić własną wyobraźnię. Naszkicujemy własny portret Fryderyka Chopina podążając za rysunkową instrukcją, która nauczy nas zachowywać właściwe proporcje twarzy.

Plastyka II.6) stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie (…))

Plastyka 2.1) podejmuje działalność twórczą posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych

 

Warszawa Fryderyka Chopina
Podczas lekcji przenosimy się w czasie do XIX-wiecznej Warszawy. Poznajemy adresy związane z życiem dorastającego Fryderyka - mieszkania, szkoły, miejsca koncertów. Podczas warsztatu tworzymy plan Warszawy Chopin i ustalamy trasę zwiedzania najważniejszych miejsc związanych z jego biografią. 

Plastyka III.1) zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej)

Historia 33.3) ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie

Geografia 1.9) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych

 

Szlakiem Chopina przez Polskę i Europę
Podczas lekcji poznajemy wybrane miejsca pobytu kompozytora w Europie przez pryzmat jego biografii, twórczości i obiektów na ekspozycji stałej, sytuację polityczną ówczesnej Europy oraz realiza podróżowania w czasach Chopina. Wybrane listy kompozytora wraz z jego utworami uchylą przed nami furtkę do jego świata.

Muzyka I.4.1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej; I.4.3) rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter; formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego

Muzyka 3.1) świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego


Fortepiany Fryderyka
Ulubiony instrument Fryderyka Chopina po tej lekcji nie będzie już skrywał żadnych tajemnic. Jak działa? Czym różnią się fortepiany współczesne od tych, na których grał Fryderyk? Czy można te różnice usłyszeć? Jakie instrumenty klawiszowe są nazywane przodkami fortepianu?  

Muzyka II.3. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje podziału: 1) instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i charakteryzuje je

Muzyka 1.3) rozróżnia i klasyfikuje na podstawie źródeł dźwięku instrumenty muzyczne oraz rodzaje zespołów wykonawczych

 

Projektujemy wystawę
Wcielamy się w role: kuratorów, konserwatorów i projektantów, by samodzielnie zaprojektować wystawę. Łączymy poznawanie kolekcji chopinowskiej z wiedzą o zasadach konserwacji i eksponowania obiektów oraz sposobie funkcjonowania muzeum.

Plastyka II.7) podejmuje działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia

Plastyka 1.1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne)

 

Chopin między kulturą ludową a salonową
Twórczość Fryderyka Chopina rozpięta jest między tradycyjną, wiejską muzyką a salonem. W kulturze ludowej upatrujemy źródeł jego muzycznej wrażliwości, która później podbiła salony Europy. Jaka moda panowała w XIX-wiecznych salonach, jak wyglądały stroje ludowe, co jadano na wsi, a co w mieście? Na lekcji poznajemy nie tylko Chopina, ale przede wszystkim dwie kultury, które ukształtowały jego światopogląd i wybory estetyczne.

Muzyka I.4.1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości), 4.2) rozpoznaje ze słuchu polskie tańce narodowe

Muzyka 3.3) rozpoznaje w utworach rytmy polskich tańców narodowych oraz popularnych tańców towarzyskich

Muzyka 3.5) dostrzega wartość muzyki ludowej

 

Jak komponował Fryderyk Chopin?

Przyjrzyjmy się bliżej tworzeniu muzyki. Co to znaczy skomponować utwór i jak praca nad kompozycją przebiegała w przypadku Chopina? Analizując rękopisy Chopina, podejrzymy go przy pracy, a podczas warsztatów zastanowimy się, na czym polegają trudności w zapisaniu muzyki oraz poznamy różne rodzaje notacji muzycznej.

Muzyka II.1. Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce: 1) podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi

Muzyka 1.1) odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki

 

Muzyczny słownik

Czy muzyka też jest językiem? Poznając ekspozycję stałą Muzeum Fryderyka Chopina nauczymy się podstawowej terminologii muzycznej, zaznajomimy się z pojęciem gatunku muzycznego i odkryjemy, czym jest forma muzyczna.

Muzyka II.4. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki: 1) muzyki ze względu na jej rodzaj (…) 3) form muzycznych

Muzyka 1.2) określa i rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Stulecie powstań. Tło historyczne czasów Chopina
Przypatrując się mapie Europy czasów Chopina, zapoznamy się z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego, a pejzaż kulturalny Warszawy ukaże nam kontekst wybuchu powstania listopadowego. Prześledziwszy jego przebieg, przekonamy się, czy wpłynęło na twórczość Chopina. Obraz Teofila Kwiatkowskiego Polonez Chopina pozwoli opowiedzieć o nurtach, przedstawicielach i dokonaniach Wielkiej Emigracji w Paryżu.

Historia. Rozszerzenie IV.4.3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki powstań narodowych

Historia. Rozszerzenie IV.4.5) ocenia dorobek kultury polskiej XIX w. i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków

Historia. Rozszerzenie IV.5.3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki emigracji w XIX w. oraz ocenia aktywność polityczną, militarną i kulturalną Polaków w Europie


W galerii portretów

Analizując i interpretując wybrane portrety Chopina namalowane w romantyzmie i modernizmie, poznamy cechy tych kierunków w historii sztuki, dowiemy się, czym była korespondencja sztuk i ekspresjonizm oraz przekonamy się, jak zmieniał się wizerunek Chopina w kolejnych epokach. Zdefiniujemy pojęcia z zakresu historii sztuki, poznamy różne typy portretów oraz dokonamy analizy porównawczej dwóch wizerunków Chopina.  

Wiedza o kulturze 1.2) wskazuje różne funkcje dzieła sztuki

Wiedza o kulturze 1.3) analizuje temat dzieła oraz treść i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki

Historia sztuki 3.1) dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne, a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową

 

Cztery wesela i pogrzeb. Przegląd muzycznego kontekstu epok literackich

Lekcja stanowi przegląd muzyki kolejnych epok w kulturze europejskiej i polskiej: romantyzmu (Mendelssohn, Chopin, Wagner) i modernizmu (Strawiński). Arcydzieła muzyczne, w których pojawia się motyw wesela, stają się okazją do omówienia charakterystycznych cech stylistycznych obu epok. Pośród omawianych dzieł szczególne miejsce zajmuje Wesele Stanisława Wyspiańskiego, na którego koncepcję teatru silnie oddziałała myśl Ryszarda Wagnera. Kontrapunktem dla utworów powiązanych z motywem wesela jest słynny marsz żałobny z Sonaty b-moll op. 35 Fryderyka Chopina.

Język polski II.2.1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki

Język polski II.3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (kulturowe, filozoficzne)

Wiedza o kulturze 1.1) zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki


Fortepian Szopena
Wspólnie przeanalizujemy i zinterpretujemy Fortepian Szopena Cypriana Kamila Norwida, podążając tropami obecnymi na ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina. Eksponaty w plastyczny sposób pomogą przywołać realia XIX-wiecznej kultury, a osoba Fryderyka Chopina pokazana zostanie na dwa sposoby – jako współczesny Norwidowi twórca romantyczny oraz jako poetycko przedstawiony bohater literacki. 

Język polski II.3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (kulturowe, filozoficzne)

 

Podróż przez gatunki
Rękopisy z kolekcji Muzeum wprowadzą nas w świat gatunków muzycznych tworzonych przez Chopina. Autografy kompozytora mówią o tym, jak komponował, a ekspozycja dopowiada o ważnych wydarzeniach z jego życia, które miały wpływ na wybierane przez niego formy. Jak jego utwory funkcjonowały w XIX-wiecznym społeczeństwie, jakie postawy zajmują artyści wobec środków i estetyki, w których przychodzi im tworzyć?

Wiedza o kulturze 3.1) c) stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej, wzrokowej lub słuchowo-wzrokowej utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje (...) cechy gatunków i form muzycznych (...) oraz ich przeobrażenia i funkcje