SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

LEKCJE MUZEALNE W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Lekcje muzealne adresowane do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych przekazują wiedzę o różnorodnych aspektach życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijają kreatywność uczniów w sferze muzycznej, plastycznej i ruchowej. Lekcje dzielą się na część teoretyczną realizowaną na ekspozycji Muzeum oraz część warsztatową utrwalającą zdobyte wiadomości.

Lekcje muzealne adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mają na celu poszerzenie wiedzy historycznej i kompetencji kulturowych w zakresie muzyki i sztuki. Lekcje łączą zwiedzanie ekspozycji, uzupełniane prezentacją materiałów audiowizualnych, z indywidualną oraz grupową pracą z kartami zadań. Program podejmuje wątki związane z biografią Fryderyka Chopina, kulturą XIX wieku, romantyzmem oraz muzealnictwem.

Wiedzę o Fryderyku Chopinie łączymy z realizacją szeregu wymagań z podstawy programowej: lekcje przedszkolne są spójne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w zakresie rozwoju estetycznego dzieci, lekcje dla uczniów szkół podstawowych realizują wymagania w zakresie edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej i przyrodniczej (klasy I-III) oraz dla przedmiotów: muzyka, plastyka, język polski, geografia, historia i społeczeństwo (klasy IV-VI), lekcje dla gimnazjów i liceów realizują wymagania dla przedmiotów: muzyka, plastyka, geografia, język polski, historia, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki.

Terminy: wtorek-piątek, godz. 9.00 i 10.00

Czas trwania lekcji: ok. 60 minut

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Cena: 150 zł przy zakupie pojedynczej lekcji, 120 zł za 1 lekcję przy zakupie pakietu min. 4 lekcji

Rezerwacje: bilety.muzeum@nifc.pl, tel. (+48 22) 44 16 251/252 (wtorek-niedziela, 11.00-20.00)

 

LEKCJE WYJAZDOWE – ZAPROŚ NAS DO SIEBIE

Oferujemy także możliwość przeprowadzenia lekcji z naszej oferty w Państwa szkole, przedszkolu, świetlicy itd. Zwiedzanie ekspozycji zastępujemy ciekawą i bogato ilustrowaną pogadanką, która przygotowuje uczniów do warsztatowej części lekcji.

Czas trwania lekcji: 45-60 minut

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Cena lekcji wyjazdowej: 350 zł, pakiet 2 lekcji: 600 zł, pakiet 3 lekcji: 850 zł

 

PRZEDSZKOLE

„Celem wychowania przedszkolnego jest (...) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.”


Mały Chopin
Spotykamy się z Fryckiem i jego rodziną, przyglądając się ich życiu w Warszawie. Z pomocą karty zadań spróbujemy naśladować rozmaite talenty twórcze Fryderyka Chopina: muzyczne, plastyczne, literackie i aktorskie.

 

Usłysz mnie! Chopin
Zanurzymy się w świat muzyki Fryderyka i stworzymy wspólnie muzyczną impresję na temat jego utworu!

 

Jaka słodka jest Fryderyka muzyka… – gatunki muzyczne dla najmłodszych

Czy mazurki Chopina są słodkie? Jakie utwory przypominają torty, a jakie pralinki? Poprzez wysmakowane skojarzenia poznamy gatunki muzyczne, które komponował Fryderyk, i rozbudzimy muzyczne apetyty najmłodszych melomanów.

 

Zaczarowany fortepian
Zajrzymy do wnętrza ulubionego instrumentu Fryderyka Chopina, nauczymy się piosenki o fortepianie, a na koniec wcielimy się w role dyrygenta i muzyków perkusyjnej orkiestry.

 

„Krakowiaczek jeden…” – czy Chopin tańczył krakowiaka?
Muzyka ludowa, którą inspirował się Fryderyk, to muzyka do tańca. Wyruszymy więc z chopinowskiej Warszawy na szlak spotkań Frycka z kulturą wsi, tańcząc krakowiaka, oberka, poloneza czy kujawiaka.

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

KLASY 1-3

Dla klas 1-3 zależnie od potrzeb dostosowujemy także wybrane lekcje z oferty przedszkolnej.

 

Mali kompozytorzy
Zainspirujemy się wielorakimi przejawami kreatywności młodego Fryderyka, by skomponować za pomocą nutowych puzzli własny utwór, który zostanie odegrany na żywo.  

Edukacja muzyczna „1.b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz)”


Kartka z kalendarza
Dowiemy się, jak wyglądała codzienność młodego i dorosłego Fryderyka, zajrzymy do jego kalendarza i zaplanujemy jeden dzień z jego życia.

Edukacja polonistyczna „1.a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji" Edukacja społeczna „5.4. współpracuje z innymi w nauce szkolnej”


Jak komponował Fryderyk Chopin?
Przyjrzyjmy się bliżej tworzeniu muzyki. Co to znaczy skomponować utwór i jak praca nad kompozycją przebiegała w przypadku Chopina? Analizując rękopisy Chopina, podejrzymy go przy pracy, a podczas warsztatów zastanowimy się, na czym polegają trudności w zapisaniu muzyki na papierze oraz poznamy różne sposoby notacji muzycznej.

Edukacja muzyczna „2.a) wie, że muzykę można zapisać i odczytać”

KLASY 4-6

Wszystkie lekcje realizują punkt z podstawy programowej dla przedmiotu historia i społeczeństwo: „24.3. zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla kultury polskiej: (…) Fryderyka Chopina”


Portrety Fryderyka
Przyjrzymy się licznym portretom Chopina i nauczymy się je opisywać. Wsłuchamy się w emocje jego muzyki, żeby rozbudzić własną wyobraźnię. Naszkicujemy własny portret Fryderyka Chopina podążając za rysunkową instrukcją, która nauczy nas zachowywać właściwe proporcje twarzy.

Plastyka „2.1. podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego” Muzyka „2.9. tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych – odzwierciedla graficznie cechy muzyki i form muzycznych”

Fryderyk w Warszawie
Z planem dzisiejszej Warszawy w ręku przenosimy się do czasów Chopina, odnajdując miejsca, w których mieszkał, koncertował, uczył się, spotykał z przyjaciółmi. Tworzymy własny przewodnik, z którym spacer Krakowskim Przedmieściem stanie się podróżą w czasie.  

Geografia „2.4. określa wzajemne położenie obiektów na planie”

Podróże Chopina po Polsce i Europie
Podróż palcem po mapie Polski i Europy z czasów Chopina połączona ze spacerem po Muzeum pozwoli nam odkryć ważne dla Fryderyka miejsca, poznać jego muzykę, a także zaobserwować różnice między kulturą ludową i salonową w XIX wieku.

Muzyka „3.1. świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (w całości lub fragmentów) oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej”


Fortepiany Fryderyka
Ulubiony instrument Fryderyka Chopina po tej lekcji nie będzie już skrywał żadnych tajemnic. Jak działa? Czym różnią się fortepiany współczesne od tych, na których grał Fryderyk? Czy można te różnice usłyszeć? Jakie instrumenty klawiszowe są nazywane przodkami fortepianu?  

Muzyka „3.3. określa grupy instrumentów (strunowe – smyczkowe, szarpane, uderzane; dęte drewniane i blaszane; perkusyjne) i główne instrumenty z tych grup”

Projektujemy wystawę
Wcielamy się w role: kuratorów, konserwatorów, scenografów i animatorów, by samodzielnie zaprojektować wystawę. Łączymy poznawanie kolekcji chopinowskiej z wiedzą o zasadach konserwacji i eksponowania obiektóworaz sposobie  funkcjonowania muzeum.

Plastyka „1.1. określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz)”

Chopin pod strzechą i w pałacu
Kultura ludowa i salonowa w XIX wieku zaczęły się przenikać. Ich spotkania stworzyły podwaliny dla kultury narodowej. Mazurki Chopina są jednym z efektów tego spotkania. Czym różniło się życie na wsi i w mieście na początku XIX wieku? Przekonamy się o tym, śledząc spotkania Chopina z kulturą wsi. Nauczymy się też podstaw tańców narodowych, których kanon ustalił się na przestrzeni XIX wieku.

Muzyka „2.5. wykonuje kroki, figury i układy taneczne poloneza i krakowiaka, tańców ludowych”

GIMNAZJUM

Podróż przez gatunki
Rękopisy z kolekcji Muzeum wprowadzą nas w świat gatunków muzycznych tworzonych przez Chopina. Autografy kompozytora mówią o tym, jak komponował, ekspozycja dopowiada o ważnych wydarzeniach z jego życia, które miały wpływ na wybierane przez niego formy. Jak jego utwory funkcjonowały w XIX-wiecznym społeczeństwie, jakie postawy zajmują artyści wobec środków i estetyki, w których przychodzi im tworzyć?

Muzyka „I.2. określa i rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej”

Chopin między kulturą ludową a salonową
Twórczość Fryderyka Chopina rozpięta jest między tradycyjną, wiejską muzyką a salonem. W kulturze ludowej upatrujemy źródeł jego muzycznej wrażliwości, która później podbiła salony Warszawy i Paryża. Jaka moda panowała w XIX-wiecznych salonach, jak wyglądały stroje ludowe, co jadano na wsi, a co w mieście? Na lekcji poznajemy nie tylko Chopina, ale przede wszystkim dwie kultury, które ukształtowały jego światopogląd i wybory estetyczne.

Muzyka „III.3. rozpoznaje w utworach rytmy polskich tańców narodowych oraz popularnych tańców towarzyskich”

Muzyka „III.5. dostrzega wartość muzyki ludowej”

Proces twórczy Chopina
Jak powstawały kompozycje Fryderyka Chopina? Iluminacja, idea, próba, pierwsza przymiarka, szkic, brudnopis, w końcu wersja do druku, nierzadko jeszcze później poprawiana. Co w tym procesie było charakterystyczne tylko dla niego, a co stanowi uniwersalną cechę twórczości? Mówią o tym manuskrypty i ich kopie, pierwodruki oraz wspomnienia bliskich. Podczas lekcji rozważymy rolę fortepianu w pracy kompozytora, dowiemy się, gdzie najintensywniej Chopin oddawał się pracy twórczej i ile czasu trwało skomponowanie utworu.

Szlakiem Chopina przez Europę
Podczas lekcji poznajemy wybrane miejsca pobytu kompozytora w Europie przez pryzmat jego biografii, twórczości i obiektów na ekspozycji stałej, sytuację polityczną ówczesnej Europy oraz realia podróżowania w czasach Chopina. Podczas zajęć analizujemy wybrane listy kompozytora, odczytując z nich sposób, w jaki kompozytor postrzegał otaczający go świat.

 

Na lekcji Warszawa Fryderyka Chopina przenosimy się w czasie do XIX-wiecznej Warszawy. Poznajemy adresy związane z życiem dorastającego Fryderyka – mieszkania, szkoły, miejsca koncertów. Podczas warsztatu tworzymy plan Warszawy Chopina i ustalamy trasę zwiedzania najważniejszych miejsc związanych z jego biografią.

Historia „33.3. ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie”

Geografia „1.9. projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych”

Chopineum
Wspólnie odkrywamy, jak funkcjonuje muzeum. Poznajemy ekspozycję i muzealną terminologię, znajdując odpowiedzi na pytania, na czym polega konserwacja zbiorów i szczególna wartość autorskich rękopisów muzycznych. Dowiemy się także, dlaczego tak ważna jest ich digitalizacja.

Plastyka „I.1. uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne)”

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Stulecie powstań. Tło historyczne czasów Chopina
Przypatrując się mapie Europy czasów Chopina, zapoznamy się z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego, a pejzaż kulturalny Warszawy ukaże nam kontekst wybuchu powstania listopadowego. Prześledziwszy jego przebieg, przekonamy się, jak wpłynęło na twórczość Chopina. Obraz Teofila Kwiatkowskiego Polonez Chopina pozwoli opowiedzieć o nurtach, przedstawicielach i dokonaniach Wielkiej Emigracji w Paryżu. Omówiony zostanie także przebieg Wiosny Ludów w Paryżu, w Niemczech i w Monarchii Habsburskiej – miejscach, które Chopin odwiedzał w trakcie swoich europejskich podróży.

Historia. Rozszerzenie „IV.4.3. wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki powstań narodowych”

Historia. Rozszerzenie „IV.4.5. ocenia dorobek kultury polskiej XIX w. i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków”

Historia. Rozszerzenie „IV.5.3. wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki emigracji w XIX w. oraz ocenia aktywność polityczną, militarną i kulturalną Polaków w Europie”

Historia. Rozszerzenie „IV.3.2. omawia Wiosnę Ludów”

W galerii portretów
Analizując i interpretując wybrane portrety Chopina namalowane w romantyzmie i modernizmie, poznamy cechy tych kierunków w historii sztuki, dowiemy się, czym była korespondencja sztuk i ekspresjonizm oraz przekonamy się, jak zmieniał się wizerunek Chopina w kolejnych epokach.

Zdefiniujemy pojęcia z zakresu historii sztuki, poznamy różne typy portretów oraz dokonamy analizy porównawczej dwóch wizerunków Chopina.  

Wiedza o kulturze „1.2. wskazuje różne funkcje dzieła sztuki”

Wiedza o kulturze „1.3. analizuje temat dzieła oraz treść i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki”

Historia sztuki „3.1. dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne, a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową”

 

Cztery wesela i pogrzeb. Przegląd muzycznego kontekstu epok literackich

Lekcja stanowi przegląd muzyki kolejnych epok w kulturze europejskiej i polskiej: romantyzmu (XIX w. – Mendelssohn, Chopin, Wagner) i modernizmu (I poł. XX stulecia – Strawiński). Arcydzieła muzyczne, w których pojawia się motyw wesela, stają się okazją do omówienia charakterystycznych cech stylistycznych obu epok. Pośród omawianych dzieł szczególne miejsce zajmuje Wesele Stanisława Wyspiańskiego, na którego koncepcję teatru silnie oddziałała myśl Ryszarda Wagnera. Kontrapunktem dla utworów powiązanych z motywem wesela jest słynny marsz żałobny z Sonaty b-moll op. 35 Fryderyka Chopina. Lekcja łączy elementy prezentacji multimedialnej, pracy indywidualnej z kartą zadań oraz rozmowy prowadzącego z uczniami.

Język polski „II.2.1. prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki”

Język polski „II.3.2. wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (kulturowe, filozoficzne)”

Wiedza o kulturze „I.1. zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki” 


Fortepian Szopena
Wspólnie przeanalizujemy i zinterpretujemy Fortepian Szopena Cypriana Kamila Norwida, podążając tropami obecnymi na ekspozycji Muzeum Fryderyka Chopina. Eksponaty w plastyczny sposób pomogą przywołać realia XIX-wiecznej kultury, a osoba Fryderyka Chopina pokazana zostanie na dwa sposoby – jako współczesny Norwidowi twórca romantyczny oraz jako poetycko przedstawiony bohater literacki. 

Język polski „II.3.2. wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (kulturowe, filozoficzne)”

 

 

LEKCJE MUZEALNE REALIZOWANE W ODDZIALE MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA w ŻELAZOWEJ WOLI

 

Przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3, szkołą muzyczna I stopnia

Chopin w Żelazowej Woli
W trakcie lekcji przeniesiemy się w czasie do XIX wieku i dowiemy się, jak wyglądało życie na XIX-wiecznym dworze, jak wyposażone były wnętrza, jak spędzano wolny czas. Ponadto zastanowimy się, skąd możemy czerpać informacje o przeszłości. W części warsztatowej dzieci napiszą podziękowania lub narysują wybrany eksponat. Gotowe prace zostaną wklejone do księgi pamiątkowej, jaką dawniej posiadał każdy dwór, żeby za kilka lat móc odnaleźć ślad swojej wizyty w Żelazowej Woli. Lekcji towarzyszyć będą wczesne utwory Fryderyka Chopina.

 

Magia fortepianu
W Domu Urodzenia Fryderyka Chopina odnajdziemy dwa fortepiany, współczesny i historyczny. Zapoznamy się z postacią Fryderyka Chopina i członkami jego rodziny, nauczymy  się rozpoznawać w muzyce tryb mollowy i durowy, a także uważnie przysłuchiwać się dźwiękom otoczenia. Opowiemy o emocjach w muzyce, uważne przysłuchamy się dźwiękom otoczenia, ponadto nauczymy się piosenki o fortepianie, która wprowadzi nas w świat instrumentu jakim jest fortepian.

 

Kim jest artysta?
Czym zajmuje się artysta, skąd czerpie inspiracje i czym jest talent?  Dowiemy się jaka jest rola sztuki i w jaki sposób ją odbieramy. Punktem wyjścia będą wizerunki Fryderyka Chopina obecne na ekspozycji. W części praktycznej uczestnicy sami staną się artystami i stworzą portret kompozytora lub namalują pejzaż mazowiecki zainspirowani muzyką artysty.

 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI, szkoła muzyczna I stopnia

Krokiem poloneza
Polonez to obecnie jeden z najpopularniejszych tradycyjnych tańców polskich. Skąd pochodzi? Od kiedy jest znany? Jaką rolę pełnił dawniej, a jaką pełni dzisiaj? Czy Fryderyk Chopin tańczył poloneza? A może sam komponował takie utwory? Jacy inni kompozytorzy pisali polonezy? Tego wszystkiego dowiemy się w trakcie muzycznej lekcji Krokiem poloneza. W części warsztatowej uczniowie nauczą się kilku figur tego tańca.

Tajemnice dwóch fortepianów
Spotkanie z dwoma fortepianami stojącymi na ekspozycji Domu Urodzenia Fryderyka Chopina rozpocznie podróż w czasie poprzez historię instrumentów klawiszowych. Jakie instrumenty tworzą grupę instrumentów – przodków fortepianu? Jak brzmi wykonywana na nich muzyka, której słuchali Chopin i jego rodzina? Jakie są poszczególne elementy budowy fortepianu?

 

Z wizytą w dworze
Rodzina Fryderyka Chopina zamieszkująca skromną oficynę w Żelazowej Woli utrzymywała bliskie relacje ze Skarbkami, właścicielami dworu. Podczas lekcji muzealnej poznamy pamiątki i eksponaty świadczące o zażyłości obu rodzin, zaznajomimy się z pojęciem dworu polskiego, przyjrzymy się modzie XIX-wiecznej i sposobom spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dworu. Okazją do poznania tańca, jakim jest polonez, będzie analiza pierwszych utworów Chopina.

 

Nigdy byś nie zgadł skąd ten list wychodzi! – sztuka pisania w XIX wieku
Listy i powinszowania stanowią jedno ze źródeł wiedzy o epoce Chopina. Obecne na ekspozycji obiekty przybliżają zagadnienie wzajemnych relacji między rodziną Chopinów i Skarbków, a ich wspólna ich lektura pozwoli na poznanie ówczesnej ortografii, wyszczególnienie elementów treściowych i formalnych listów. Z nich dowiadujemy się o miejscach pobytu Fryderyka Chopina, jego otoczeniu, inspiracjach, zachwytach, twórczości i sprawach codziennych. W części warsztatowej uczniowie wybiorą  z rozsypanki zwroty typowe dla XIX–wiecznej epistolografii, których użyją pisząc list na wybrany przez siebie temat.

 

Muzealnik z klasą
Czym jest dziedzictwo narodowe, rekonstrukcja historyczna i jakie są sposoby pozyskiwania obiektu? Między innymi na te pytania odpowiemy zaglądając za kulisy pracy muzealnika. Zapoznamy ze sposobem funkcjonowania Muzeum, wyzwaniami i trudnościami współczesnego wystawiennictwa. Przeanalizujemy projektowanie wystawy  oraz zgłębimy kilka pojęć z zakresu sztuki konserwatorskiej dzięki czemu  dowiemy się co grozi obiektom takim jak rękopisy Chopina i jakie są sposoby chronienia ich. Staniemy się pracownikami muzeum  przygotowując  kartę  obiektu muzealnego.

 

Z gestem ludowym
Jak muzyka ludowa wpłynęła na twórczość Fryderyka Chopina? Liczne podróże Fryderyka Chopina staną się przyczyną do omówienia cech muzyki ludowej, instrumentów i składu kapel typowych dla danego regionu Polski. Na podstawie Kuriera Szafarskiego, którego autorem był młody kompozytor, zapoznamy się z tekstami przyśpiewek ludowych i obrzędów pielęgnowanych na polskiej wsi. Nauczymy się podstawowych kroków tańców ludowych jak również wykonamy proste instrumenty ludowe.

 

Gimnazjum, liceum, szkoły plastyczne, szkoły muzyczne II stopnia

Dwór polski w kulturze
Dwór ziemiański to miejsce wyjątkowe w polskiej kulturze. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, niegdyś skromna oficyna, dziś muzeum w dworku wraz z jego obiektami pozwala omówić relacje łączące Chopinów i Skarbków, ówczesny styl życia, rolę kobiety, panującą modę, rolę przekazu pokoleniowego w XIX wieku. Strona tytułowa pierwszego wydanego dzieła kompozytora, Poloneza g–moll odwołuje nas do tańca narodowego, obecnego na polskich dworach. Prześledzimy ewolucję tego gatunku, zaś przy historycznym fortepianie marki Broadwood omówimy rolę fortepianu w dworze oraz XIX–wieczną pianistykę. Archetypiczna rzeźba „Chopin w wieńcu laurowym” wykonana przez X. Dunikowskiego, „Dziennik Stuttgarcki” Fryderyka Chopina oraz „Confiteor” Stanisława Przybyszewskiego otwierają możliwość zestawienia romantycznego i modernistycznego motywu powinności artysty wobec sztuki i narodu .Zapoznamy się także z ze sposobami przedstawienia dworu i tradycji w literaturze.

 

Mą szer! – sztuka pisania w romantyzmie jako dokument epoki
Romantyczna epistolografia jest świadectwem czasów. Autorzy listów i powinszowań obecnych na ekspozycji pisali zgodnie z duchem i obyczajami epoki. Podczas lekcji poznamy rodzaje, tematykę, środki stylistyczne i złożoną częstokroć kompozycję listów. W części warsztatowej uczniowie zapoznają się z zagadnieniem Wielkiej Emigracji i roli epistolografii w tym kontekście poprzez porównanie listów Chopina i Słowackiego powstałych w tym samym czasie. Następnie odnajdą w jednym z nich genezę wielkiego dramatu narodowego lub napiszą list w konwencji romantycznej używając XIX–wiecznych zwrotów.

 

Wizerunki Chopina 
Kilka portretów Fryderyka Chopina powstało jeszcze za życia kompozytora. Część z nich wyszło spod pędzla malarzy, z którymi Chopin był zaprzyjaźniony. Na ekspozycji stałej w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina odnajdujemy kilka portretów kompozytora, przez pryzmat historii ich powstania, zgłębimy biografię Chopina. Przyglądając się obrazom na ekspozycji zapoznamy się ze sposobami ukazywania postaci w malarstwie romantycznym.