WYSTAWA „POWIEDZCIE PODZIĘKOWANIE KOLBERGOWI ZA JEGO MOZOLNĄ PRACĘ.”

Wystawa „Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę.” Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog składa się z dwóch modułów: plansz wprowadzających w tematykę kolbergowską i narracji oplatającej stałą ekspozycję chopinowskiego muzeum. Plansze będą następnie funkcjonować jako wystawa objazdowa, ukazująca efekty mozolnej pracy ojca polskiej etnografii. Drugi moduł wystawy pozostanie zaś w Muzeum i będzie miał formę „przewodnika” po  wystawie stałej. Ufamy, że piękna polszczyzna notatek Kolberga przyczyni się do nowego spojrzenia na sztukę Chopina.

Wernisaż wystawy odbył się 22 lutego w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Więcej na temat wystawy na stronie: Muzeum Chopina - Ekspozycje