KONFERENCJA NAUKOWA W ŻELAZOWEJ WOLI POŚWIĘCONA PROJEKTOWI KRYSTIANA BURDY
Galeria »

W środę 23 października w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli odbędzie się konferencja naukowa poświęcona dziełu Krystiana Burdy Droga do Żelazowej Woli – Studium czasoprzestrzeni. Interdyscyplinarny charakter projektu, w którym łączą się rzeźba (formy w przestrzeni publicznej), film (ruch) i muzyka (rytm) jako elementy studium czasoprzestrzeni, wymaga refleksji specjalistów z różnych dziedzin – od historyków sztuki po antropologów. Konferencja podda analizie projekt Burdy w wymiarze kontekstu historycznego i miejsca, które zajmuje on we współczesności.

Program konferencji

Część I, 11.00–12.30

1. Karol Sienkiewicz, Pomnik w ruchu
2. Gabriela Świtek, Rytmy sztuk wizualnych. Modernistyczne i pitagorejskie analogie w Drodze do Żelazowej Woli Krystiana Burdy
3. Agnieszka Tarasiuk, Polskie pomniki XX wieku. Trwające, minione, niezaistniałe

Przerwa / kawa, 12.30–13.00

Część II, 13.00–15.00

1. Ewa Rewers, Struny, ścieżki, drogi
2. Iwona Kurz, Człowiek w synchronii. Antropologia hipotetyczna niepowstałego dzieła
3. Paweł Polit, Rytm Drogi do Żelazowej Woli w filmie Krystiana Burdy i Andrzeja J. Wróblewskiego
4. Michał Libera, Rytmanaliza zaaresztowania

Moderatorzy: Maciej Janicki, Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak, Mariola Wojtkiewicz (kuratorzy wystawy Krystiana Burdy Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni)

Przerwa / poczęstunek, 15.00–15.30

Część III, 15.30–17.00

Dyskusja panelowa poświęcona cyklowi Wtrącenia – interwencje wizualno-dźwiękowe w Parku w Żelazowej Woli (punktem wyjścia cyklu stał się projekt Krystiana Burdy), i cyklowi Sześciolinia - interwencje dźwiękowo-wizualne w Muzeum Chopina, a szerzej - sztuce współczesnej w zabytkowych założeniach parkowo-architektonicznych i muzeach tematycznych (muzycznych), jak również kondycji współczesnego pejzażu dźwiękowego

Uczestnicy dyskusji:

- Paweł Jaskanis (historyk sztuki i archeolog, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie)

- Ewa Jaszczak (konserwator, kierownik Delegatury w Płocku, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

- prof. Leszek Knaflewski (artysta, kurator artystyczny cyklu Wtrącenia, Kierownik Pracowni Audiosfera, Katedra Intermediów, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

- Daniel Koniusz (artysta, kurator artystyczny cyklu Wtrącenia, Asystent w Pracownia Audiosfera, Katedra Intermediów, Wydział Komunikacji Multimedialnej, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

- Anna Tarnawska (architekt krajobrazu, Główny Specjalista ds Parku w Żelazowej Woli, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

- dr hab. Maria Popczyk (estetyk, Kierownik Zakładu Estetyki, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach)


Moderatorzy: Maciej Janicki i Mariola Wojtkiewicz

Organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina
Partnerzy: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Biuro Wystaw, LG Electronics, Muzeum ASP w Warszawie