WYWIAD Z KURATOREM MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
Galeria »

Wywiad z Kuratorem Muzeum Fryderyka Chopina, Maciejem Janickim - muzykologiem, historykiem sztuki i chopinologiem, który kieruje jednostką od początku 2012 roku. O koncepcji Muzeum, wątkach wystawienniczych, nowych nabytkach w kolekcji oraz Fryderyku Chopinie rozmawia Maciej Gołębiowski. Wywiad został opublikowany w Ruchu Muzycznym w kwietniu b.r.

 

Maciej Janicki (ur. 1981) jest absolwentem muzykologii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 roku jest związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina gdzie od 2008 roku pełnił funkcję Asystenta Muzealnego zaś od 2012 roku pracuje jako Kurator Muzeum Chopina.

Brał udział w pracach merytorycznych i organizacyjnych nad ekspozycją stałą Muzeum Chopina otwartą w 2010 roku. Był kuratorem sal: Kobiety, Osobowość i Podróże po  Europie, jest autorem opracowań naukowych na potrzeby prezentacji multimedialnych, pełni również funkcję koordynatora merytorycznego. Jest autorem wystaw „(Re)sounding Signs: Polish Chopin Posters 1949-2007” (Plymouth), „PLAKAT 2010. POSTSCRIPTUM” (Warszawa), "Chopin najniezdecydowańszy. Nowe rękopisy Fryderyka Chopina w kolekcji Muzeum Chopina" (Warszawa), "Fizis wyjątkowa. Nowe portrety Fryderyka Chopina w kolekcji Muzeum Chopina", jest także kuratorem cyklu "WTRĄCENIA" (Żelazowa Wola) i "SZEŚCIOLINIA" (Muzeum Chopina).

Zajmuje się ikonografią Chopinowską. Działa również jako organizator wydarzeń muzealnych i redaktor. Naukowo zajmuje się soundscapes (pejzażami dźwiękowymi) współczesnymi i dawnym. Pracuje nad pejzażem dźwiękowym jako kontekstem życia i twórczości Chopina. Jego zainteresowania skupiają się na muzyce i sztukach wizualnych XIX, XX i XXI wieku.