III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O FRYDERYKU CHOPINIE
Galeria »

W dniach 25-26 kwietnia b.r. odbył się w Warszawie 3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie zorganizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z regulaminem konkurs przewidywał 2 kategorie wiekowe: do 12 roku życia oraz od 13 do 17 roku życia. W pierwszej kategorii wystartowało 15 uczestników, do drugiej przystąpiło ponad 30 osób.

Regulamin konkursu przewidywał 2 etapy. Etap pierwszy, eliminacyjny, zakładał rozwiązanie testu pisemnego na podstawie którego Jury złożone z wybitnych chopinologów: prof. Mieczysława Tomaszewskiego, prof. Ireny Poniatowskiej, prof. Zofii Chechlińskiej, Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw Ewy Sławińskiej-Dahlig oraz Redaktora Marcina Wąsowskiego wyłoniło 10 finalistów. Finał konkursu składał się z 7 części a także dogrywki między najlepszymi uczestnikami, którzy odpowiadali na pytania dotyczące biografii Fryderyka Chopina oraz rozpoznawali przykłady muzyczne. Otwarty dla publiczności finał odbył się w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina. Poziom konkursu był bardzo wysoki a uczestnicy ambitni i zmotywowani.

W kategorii do 12 roku życia zwyciężyli: Wiktor Wilczyński - I miejsce, Adam Juszczyński - II miejsce, Julia Ciołek - III miejsce. W kategorii do 17 roku życia: Karol Bernaciak - I miejsce (warto nadmienić, że ten uczstnik swoimi bezbłędnymi odpowiedziami wzbudził prawdziwe uznanie Jury), Marta Kaczmarczyk - II miejsce, Mateusz Tomica i Julita Fil - III miejsce ex aequo. W finale tej kategorii wiekowej brała także udział zwyciężczyni Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie w Poturzynie, Aleksandra Kwiecień.

Prof. Tomaszewski, który podsumował zmagania finalistów, podkreślił ogromną wagę obcowania z muzyką Fryderyka Chopina i gratulował uczestnikom dobrego przygotowania.

Fundatorem nagród pieniężnych, płytowych i książkowych był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, zestaw Pianocraft dla zwycięzców pierwszej nagrody ufundowała firma Yamaha, Marszałek Województwa Mazowieckiego ufundował zaś albumy o Mazowszu dla wszystkich osób, które znalazły się w finale. Każdy dzień konkursu uświetnił recital fortepianowy Stanisława Drzewieckiego.

Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w 4 edycji konkursu w 2014 roku! Wszelkich informacji o kunkursie udziela Dział ds. Nauki i Wydawnictw Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Zwycięzcom gratulujemy!