KONTAKT

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Pałac Ostrogskich
ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa
biuro.muzeum@nifc.pl

 

Maciej Janicki
Zastępca Dyrektora - Kurator Muzeum Fryderyka Chopina
tel.: +48 22 44 16 274
mjanicki@nifc.pl

 

Sekretariat

Wioletta Krawczyńska
Specjalista
tel.: +48 22 44 16 274 (poza dniami powszednimi w godzinach 8.30-16.30 telefon do stanowiska ochrony: +48 22 44 16 253)
wkrawczynska@nifc.pl

 

Kolekcja i wystawy

Anna Adamusińska-Tasak
Adiunkt

Ekspozycja stała
tel.: +48 22 44 16 260
aadamusinskatasak@nifc.pl

Magdalena Kulig
Adiunkt
Kolekcja, pozyskiwanie i udostępnianie zbiorów, zbiory epistolograficzne

tel.: +48 22 44 16 256
mkulig@nifc.pl

Grażyna Michniewicz
Adiunkt
Kolekcja, pozyskiwanie i udostępnianie zbiorów, zbiory muzyczne
tel.: +48 22 44 16 268
gmichniewicz@nifc.pl

Łukasz Pisarzewski
Adiunkt
Kolekcja, zbiory ikonograficzne
tel.: +48 22 44 16 265
lpisarzewski@nifc.pl

Arkadiusz Roszkowski
Adiunkt

System zarzadzania kolekcją, digitalizacja
tel.: +48 22 44 16 264
aroszkowski@nifc.pl

Marta Tabakiernik
Adiunkt

Kierownik Zespołu Wystaw i Wydawnictw
tel.: +48 22 44 16 262
mtabakiernik@nifc.pl

 

Digitalizacja i udostępnianie wizerunków obiektów muzealnych

Waldemar Kielichowski
Główny specjalista ds. digitalizacji
Digitalizacja
zbiorów, pracownia digitalizacji
tel.: +48 22 44 16 267
wkielichowski@nifc.pl

Iwona Senica
Asystent

Udostępnianie wizerunków
tel.: +48 22 44 16 267
isenica@nifc.pl

 

Konserwacja i zabezpieczenie zbiorów

Magdalena Dalke-Maciaszek
Specjalista – adiunkt konserwatorski
Bezpieczeństwo i  konserwacja zbiorów
tel.: +48 22 44 16 254
mdalke@nifc.pl

 

Administracja

Joanna Leszczyńska
Administrator Muzeum Fryderyka Chopina

tel.: +48 22 44 16 250
jleszczynska@nifc.pl

 

Kasy Muzeum (zamek Ostrogskich w Warszawie)

Kamil Gumienny
Specjalista kasjer
Rezerwacje
i sprzedaż biletów, zapisy na zajęcia edukacyjne
tel.: +48 22 44 16 251, 252
bilety.muzeum@nifc.pl
, kgumienny@nifc.pl

Bartosz Czapski
Specjalista kasjer
Rezerwacje
i sprzedaż biletów, zapisy na zajęcia edukacyjne
tel.: +48 22 44 16 251, 252
bilety.muzeum@nifc.pl
, bczapski@nifc.pl

Jerzy Jusiński
Specjalista kasjer
Rezerwacje
i sprzedaż biletów, zapisy na zajęcia edukacyjne
tel.: +48 22 44 16 251, 252
bilety.muzeum@nifc.pl
, jjusinski@nifc.pl

Joanna Wesołowska
Specjalista kasjer

Rezerwacja i sprzedaż biletów, zapisy na zajęcia edukacyjne
bilety.muzeum@nifc.pl
, jwesolowska@nifc.pl
tel.: +48 22 44 16 251, 252

 

Dział Edukacji NIFC

Anna Andruchowycz
Kierownik
tel.: (+48 22) 44 16 257
kom.: (+48) 505 582 386
aandruchowycz@nifc.pl

Hanna Napiórkowska
Specjalista edukator
tel.: (+48 22) 44 16 259
kom.: (+48) 734 421 343
hnapiorkowska@nifc.pl

Julia Starostecka
Specjalista edukator
tel.: (+48 22) 44 16 259
kom.: (+48) 664 043 058
jstarostecka@nifc.pl

Paweł Siechowicz
Edukator
tel.: (+48 22) 44 16 259
psiechowicz@nifc.pl

 

Promocja

Łukasz Kaczmarowski
Specjalista ds. promocji
tel.: (+48 22) 44 16 191
lkaczmarowski@nifc.pl

 

DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI

Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Żelazowa Wola 15
96-503 Sochaczew
tel.: (+48 46) 863 33 00
fax.: (+48 46) 863 40 76
zelazowawola@nifc.pl

Mariola Wojtkiewicz
Kierownik
tel.: (+48 46) 863 33 00, wew. 112
kom.: (+48) 728 405 690
mwojtkiewicz@nifc.pl

Tadeusz Owczuk
Główny specjalista administrator
tel.: (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98
towczuk@nifc.pl

Jolanta Bil
Główny specjalista administrator
tel.: (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98
jbil@nifc.pl

Barbara Owczuk
Specjalista administrator
tel.: (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98
bowczuk@nifc.pl

Piotr Klocek
Specjalista administrator
pklocek@nifc.pl

Anna Tarnawska
Główny Specjalista ds. Parku w Żelazowej Woli.

Architekt krajobrazu

kom.: (+48) 664 043 066
a
tarnawska@nifc.pl

Katarzyna Marzęcka
Kierownik Zespołu Edukacji w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli
tel.: (+48 46) 863 33 00, wew. 110
kom.: (+48) 734 432 846
kmarzecka@nifc.pl

Katarzyna Gajewska-Wąsowicz
Starszy specjalista ds. edukacji
kom.: (+48) 881 948 652
kgajewska@nifc.pl

Kamila Kolebacz
Starszy specjalista ds. edukacji
kkolebacz@nifc.pl

Karolina Pływaczewska
Edukator
kplywaczewska@nifc.pl

 

Kasy Muzeum (Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli)

Iwona Rosiak
Kasjerka

Rezerwacja i sprzedaż biletów
tel.: +48 46 863 33 00, 46 861 11 98

Ilona Safulak
Kasjerka

Rezerwacja i sprzedaż biletów
+48 46 863 33 00, 46 861 11 98