NOWE NABYTKI

 

Kolekcja Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina – najważniejsze obiekty pozyskane do kolekcji przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w latach 2005-2017 (stan na 1 II 2018)

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, realizując zadania określone w Ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina z 3 lutego 2001, gromadzi obiekty związane z Fryderykiem Chopinem. Do 2005 roku zarządcą zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina było Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, w 2005 roku natomiast, na mocy trójstronnego porozumienia, zawartego pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwem  im. Fryderyka Chopina i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, obiekty należące do TiFC przekazane zostały w wieloletni depozyt zarządzany obecnie przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego częścią jest Muzeum Fryderyka Chopina.

Wśród pozyskanych od 2005 obiektów związanych z Fryderykiem Chopina znajduje się wiele niezwykle istotnych pozycji, wśród nich rękopisy muzyczne kompozytora, listy, ikonografia z jego czasów i współczesna, a także pamiątki i archiwalia. Poniżej wymienione są najważniejsze nabytki pozyskane do kolekcji Muzeum Chopina od 2005 roku.

 

1. RĘKOPISY MUZYCZNE FRYDERYKA CHOPINA I DRUKI Z RĘKOPIŚMIENNYMI ADNOTACJAMI KOMPOZYTORSKIMI

MC/93 – Album założony przez baronową Frances Sarah d'Est (lata 30. XIX w) z autografem muzycznym Impromptu cis-moll [op. 66] Fryderyka Chopina (autograf-podarunek całości utworu, Paryż, 1835 („Paris Vendredi [/]1835.”), opatrzony dedykacją: „Composé  pour Mme la Baronne Frances Sarah d’Este par [/] F.F. Chopin”). Album zawiera również rękopisy utworów kompozytorów z kręgu Teatru Włoskiego w Paryżu – Luigi Cherubiniego, Gioacchino Rossiniego, Ignaza Moschelesa, Ferdinanda Hillera, Vincenzo Belliniego i .in, a także przedstawienia ikonograficzne nieokreślonego autorstwa. Pozyskany w 2007.

MC/319 – Fryderyk Chopina, Walc f-moll [op. 70 nr 2], autograf-podarunek całości utworu, Paryż, 10 grudnia 1842, sygn.: „Fch”, opatrzony dedykacją: „a  [wł.à] Madame Oury [/] Paris 10 D[é]cembre 1842. [|] FChopin”. Pozyskany w 2012.

MC/488 – Fryderyk Chopin, Ballada g-moll op. 23, autograf edycyjny (?) fragmentu utworu. Pozyskany w 2016.

MC/50 – Fryderyk Chopin, Mazurek E-dur op. 6 nr 3, autograf-podarunek całości utworu bez pierwszych czterech taktów, [s.l.], [s.d.], karta wyjęta z niezidentyfikowanego albumu. Pozyskany w 2006.

MC/187 – Fryderyk Chopin, Tarantela As-dur op 43, autograf oficjalny całości utworu, podstawa kopii edycyjnych dla wydawcy francuskiego, niemieckiego i angielskiego, [Nohant], [przed 27 czerwca 1841], sygn. „F[ryderyk]Ch[opin]”. Pozyskany w 2009.

MC/188 – Fryderyk Chopin, Etiuda f-moll bez numeru opusu (WN: Dbop. 36 nr 1, skomponowana do zbioru: François Joseph Fétis, Ignaz Moscheles Méthode des Méthodes  pour le Piano, Paris 1840), autograf szkicowy całości utworu, sygn.[?] FCh [?], karta  tytułowa ręką Juliana Fontany, [s.l.], [s.d.]. Pozyskany w 2009.

MC/500 – Fryderyk Chopin, Pieśń Wiosna g-moll do słów Stefana Witwickiego [op. 74 nr 2], autograf-podarunek całości utworu w układzie na fortepian (bez tekstu słownego), datowany: Paryż, 4 września 1847, dedykowany „Kochanemu Teofilowi Kwiatkowskiemu”. Pozyskany w 2017.

MC/4 – Fryderyk Chopin, Polonez fis-moll op. 44, autograf szkicowy fragmentu utworu, [s.l.], [s.d.] w zbiorze „ALBUM [/]MUZYCZNE [/] KOMPOZYTORÓW [/] POLSKICH” założonym przez księżnę Jadwigę  z Zamoyskich Leonową Sapieżynę, „J. Zawadzki [/] Introligator [/] we Lwowie” lata 70. [?] XIX wieku. W albumie wpisy rękopiśmienne utworów muzycznych, w tym kopie rękopiśmienne dzieł Stanisława Moniuszki, Karola Mikulego, Wojciecha Sowińskiego, Józefa Nowakowskiego, Marcelego Madeyskiego i in. Album zawiera wpis proweniencyjny: „Album kompozytorów polskich wygrane na loteryi [ [/] fantowej u X. Leonowej  Sapieżyny przez Hr. W. Borkowską [/] otrzymała od tej ostatniej [/] Wincenta  Zellinger [/] w r. 1886.”. Pozyskany w 2005.

MC/307 – Dedykacja rękopiśmienna Fryderyka Chopina na karcie przedtytułowej: „Pannie Rozengardt [wł. Rosengardt] [/] za to że bardzo wielkie dziecko [/] FCh“ i dopiski w tekście nutowym Nokturnu Es-dur nr 2 i palcowanie ręką Fryderyka Chopina w tomie „TROIS NOCTURNES [/] Pour Le Piano [...] / PAR [/] Frédéric Chopin [/] Opera 9 [...]”. Druk z płyty, Paris, Maurice Schlesinger, nr wydawniczy „M.S 1287” [1833]. Adnotacja „annote par Chopin” na okładce oraz data „2 Janvier / 1844” na karcie tytułowej ręką Zofii Rosengardt-Zaleskiej [?]. Karta z zapisem rękopiśmiennym o charakterze proweniencyjnym, sygnowana przez Marylę Bohdanę Okińczyc, wnuczkę Zofii Rosengardt-Zaleskiej. Pozyskany w 2012.

MC/291-296 – Zbiór wczesnych wydań utworów Fryderyka Chopina z kolekcji Auguste’a Franchomme’a i jego spadkobierców, z naniesieniami rękopiśmiennymi. Pozyskany w 2011.

 

2. KORESPONDENCJA

MC/230 – List Fryderyka Chopina do Ludwiki i Kalasantego Jędrzejewiczów w Warszawie, Moi najdrożsi. Odesłali mi wczoraj list wasz z Paryża..., [Nohant], 1 października [1845]. Pozyskany w 2011.

MC/231 – List Fryderyka Chopina do rodziny w Warszawie, Moi nayukochańsi. Odebrałem list wasz ostatni..., Paryż, 12 grudnia – [26 grudnia 1845]. Pozyskany w 2011.

MC/232 – List Fryderyka Chopina do rodziny w Warszawie, Najdroższe kochania. Jeżeli zaraz się nie odpisze..., [Paryż, 28 marca] – 19 kwietnia [1847]. Pozyskany w 2011.

MC/233 – List Fryderyka Chopina do rodziny w Warszawie, Najukochańsze Dzieci. Nie odpisałem zaraz bo strasznie zajęty jestem..., [Paryż, 26 grudnia 1847 – 6 stycznia 1848]. Pozyskany w 2011.

MC/234 – List Fryderyka Chopina do Ludwiki Jędrzejewiczowej w Warszawie, Moje Życie. Co się waszych książek tycze..., [Paryż], 10 lutego 1848. Pozyskany w 2011.

MC/235 – List Fryderyka Chopina do rodziny w Warszawie, Najukochańsi. Dawno do was niepisałem..., [Paryż], 11 lutego 1848. Pozyskany w 2011.

MC/236 – Koperta do listu Fryderyka Chopina do Justyny Chopin w Warszawie, [Paryż], 8 –[9] czerwca [18]47. Pozyskany w 2011.

MC/419 – List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany, Moje Życie. Żebym bym zdrowszy..., Calder House, Szkocja, 18 sierpnia 1848. Pozyskany w 2014.

MC/468 – List Fryderyka Chopina do Wojciecha Grzymały, Mój list w Keir zaczęty…, [Edynburg, 3 października 1848]. Pozyskany w 2016.

MC/490 – List Fryderyka Chopina do Solange Clésinger w Guillery, Merci pour votre bonne lettre, Paryż, 4 lipca 1849. Pozyskany w 2016.

MC/544 – List Solange Clésinger do Fryderyka Chopina w Paryżu, Pauvre chopin[!], votre letter de félicitation est arrive, [Guillery, 7 marca 1848]. Pozyskany w 2017.

MC/480 – List Fryderyka Chopina i George Sand do Wojciecha Grzymały w Paryżu, Moje Życie, Proszę cię, rzuć ten list do Solange…, Nohant, [24 maja 1843]. Pozyskany w 2016.

MC/543 – List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany w Paryżu, Moje kochanie. Bądź proszę Cię u Pleyela z tym listem, [Nohant], środa [21 lipca 1841]. Pozyskany w 2017.

MC/309 – List Fryderyka Chopina do Charlesa–Valentina Alkana w Paryżu, Cher Ami. Nous dinons  plusieurs aujourd’hui avec Liszt..., [Paryż, 1833-1837]. Pozyskany w 2012.

MC/467 – List Fryderyka Chopina do Adolfa Gutmanna w  Heidelbergu, Voici cher ami d’autres lettres pour  Berlin..., Paryż, 7  listopada 1847. Pozyskany w 2016.

MC/412 – List Fryderyka Chopina do Marie de Rozières w Paryżu, Je  vous prie, Mettez votre petite lettre dedans...,  [Paryż, 9 czerwca 1849]               . Pozyskany w 2013.

MC/284 – List Fryderyka Chopina do Auguste’a  Franchomme’a w Le Côteau, Cher ami, Il serait  inutile de m’excuser sur mon silence..., [Paryż], 14-18 [września 1833]. Pozyskany w 2011.

MC/286 – List Fryderyka Chopina do Auguste’a  Franchomme’a w Paryżu, Chérissime, J’ai pensé à toi..., [Paryż, 1847]. Pozyskany w 2011.

MC/287 – List Fryderyka Chopina do Auguste’a Franchomme’a w Paryżu, Cher ami. Si Mme Franchomme veut nous faire le plaisir..., [1847]. Pozyskany w 2011.

MC/289 – List Fryderyka Chopina do Auguste’a  Franchomme’a w Paryżu, Cher  Ami, Viens me voir à 1h au Nro 9..., [Paryż, 1844?] na karcie wizytowej Fryderyka Chopina z nadrukowanym adresem 9, place d‘Orléans. Pozyskany w 2011.

MC/546 – List Fryderyka Chopina do Auguste’a Franchomme’a, Très Cher Ami. – Je te remiercie de tout mon coeur pour toutes tes courses auprès Mahon.., Paryż, 22 września [1846]. Pozyskany w 2017.

MC/547 – List Fryderyka Chopina do Auguste’a  Franchomme’a, Cher ami. Tu me rendrais un bien grand service, Paryż [21 lipca 1849?]. Pozyskany w 2017.

MC/413 – List Fryderyka Chopina do Pierre’a Josepha Zimmermanna w Paryżu, Cher Ami. Voyez et envoyez desuite..., [Paryż], niedatowany. Pozyskany w 2013.

MC/320 – List Fryderyka Chopina do Marie de  Rozières, C’est demain à 3h à St Dénis..., [Paryż, lato 1849?]. Pozyskany w 2012.

MC/273 – List Fryderyka Chopina do Fromentala Halévy’ego, Je suis instamment  prié de Vous demander..., [Paryż], niedatowany. Pozyskany w 2011.

MC/321 – List Fryderyka Chopina do nieznanej adresatki, Madame. Combien je suis desolé…, niedatowany. Pozyskany w 2012.

MC/491 – List Franza Liszta do Gustave’a Neipperga, Je suis fatigué, excédé, assommé. ..., Portsmouth, [8 września 1840 roku]. Pozyskany w 2016.

MC/229 – Koperta do listu Fryderyka Chopina do Liny Freppy w Paryżu, [1839?]. Pozyskany w 2011.

                 

Innego rodzaju dokumenty pisane lub podpisane przez Fryderyka Chopina                        

MC/418 – Potwierdzenie otrzymania kwot i oświadczenie o sprzedaniu Maurice’owi Schlesingerowi praw na Francję do publikacji op. 52, op. 53 i op. 54, 15 listopada 1843. Pozyskany w 2013.

                 

Listy innych osób                              

MC/238-258 – Zespół listów Jane Wilhelminy Stirling do Ludwiki Jędrzejewiczowej, 1850-52. Pozyskany w 2011.

MC/288 – List Jane Wilhelminy Stirling do Auguste’a Franchomme’a, Mon cher Monsieur  Franchomme. Vous apprendrez avec une vraie  joie..., Londyn, 21 kwietnia 1848. Pozyskany w 2011.

MC/290 – List Marie de Rozières do Auguste’a  Franchomme’a, Mon cher Monsieur  Franchomme, Je pense à vous avec affection et tristesse..., [Paryż, marzec 1850]. Pozyskany w 2011.

MC/225 – Autor nieustalony, Mourir est mon sort..., czterowersowy wiersz zapisany ręką Emilii Chopin, [przed 10 kwietnia 1827]. Pozyskany w 2011.

 

3. PAMIĄTKI

MC/1 – Dwie spinki z perełkami na złotych podstawkach należące do Fryderyka Chopina. Pozyskany w 2005.

MC/441 – Fragment szafki w stylu Boulle’a należącej do Fryderyka Chopina, Francja, I poł XIX w. Pozyskany w 2015.

MC/442 – Europa (?), Dzwonek imitujący figurkę chińską należący do Fryderyka Chopina. Pozyskany w 2015.

MC/440 – Przycisk do dokumentów należący do Fryderyka Chopina, I poł. XIX w. Pozyskany w 2015.

MC/439 – Zegarek pendulette de voyage, I poł. XIX w. Pozyskany w 2015.

MC/303 – Pudło na kapelusze należące do Fryderyka Chopina (?). Pozyskany w 2011.

 

4. INSTRUMENTY MUZYCZNE

MC/444 – Pianino Ignace Pleyel & Co, [1847?] [1846?], nr seryjny 13555, na listwie górnej ramy mechaniki z lewej strony sygnatura odręczna ołówkiem: F. Chopin. Pozyskany w 2015 (w depozycie od 2010).

 

5. IKONOGRAFIA

 

Ikonografia z czasów Chopina

MC/351 – Luigi Calamatta, Portret Fryderyka Chopina, rysunek ołówkiem na papierze brunatnym, ok. 1838 (proweniencja: dawna kolekcja Aurore Sand). Pozyskany w 2012.

MC/352 – Jakob Götzenberger, Fryderyk Chopin przy fortepianie, rysunek ołówkiem i białą kredką na papierze brunatnym, sygnowany i datowany: Götzenberger fecit Paris oct[obre] 1838, 1838 (proweniencja: dawna kolekcja Aurore Sand). Pozyskany w 2012.

MC/183 – Pauline Viardot-Garcia, Karykatura przedstawiająca Fryderyka Chopina, rysunek ołówkiem lawowany tuszem, ok. 1839. Pozyskany w 2008.

MC/353 – Pauline Viardot-Garcia, Portret Fryderyka Chopina z profilu, rysunek czarną kredką, datowany: 18 fev[rier] [18 lutego], 1841 lub 1842. Pozyskany w 2012.

MC/354 – Pauline Viardot-Garcia (?), Fryderyk Chopin czytający gazetę i Maurice Sand rysujący, rysunek piórkiem i czarną kredką, 1841 (?). Pozyskany w 2012.

MC/540 – Studio Franza Xavera Winterhaltera, Portret Fryderyka Chopina, 1847-61, olej na płótnie. Pozyskany w 2017.

MC/542 – Miniatura z wizerunkiem Fryderyka Chopina na podstawie portretu autorstwa Ary Scheffera, farby wodne na kości słoniowej, II poł. XIX w. Wewnątrz ukryty kosmyk włosów. Pozyskany w 2017.

MC/322 – Franciszek Faliński, Portret Marceliny Czartoryskiej z domu Radziwiłł, olej na płótnie, przed 1867. Pozyskany w 2012.

MC/213 – Teofil Kwiatkowski, Chopin na łożu śmierci, szkic ołówkiem na kalce, po 1849. Pozyskany w 2010.

MC/214 – Teofil Kwiatkowski, Chopin na łożu śmierci, akwarela i gwasz na szkicu ołówkiem, sygnowany: T. Kwiatkowski, po 1849. Pozyskany w 2010.

MC/305 – Alfred Anton Graeffle, Chopin na łożu śmierci, podpisany: Chopin, rysunek ołówkiem, nie przed 1849 . Pozyskany w 2011.

MC/453 – Paul Delaroche (?), dagerotyp z wizerunkiem Delfiny z Komarów Potockiej (odwzorowanie lub pierwowzór portretu Delfiny z Komarów Potockiej przez Paula Delaroche’a), dagerotyp na płytce srebrnej w oprawie skórzanej, dopisek odręczny: Delfina z Komarów  hr. Potocka 1805-1877 dagerotyp, własność Andrzeja Jordana Stojowskiego w 1969 r od Ignacego Potockiego z Rymanowa otrzymany, ok. 1849. Pozyskany w 2015.

                 

Ikonografia powstała od 1849 do I wojny światowej                       

MC/408 – Wojciech Weiss, Chopin I, rysunek ołówkiem, 1899. Pozyskany w 2013.

MC/409/1-2 – Wojciech Weiss, Chopin IIa, IIb, rysunki węglem, 1899. Pozyskany w 2013.

MC/410 – Wojciech Weiss, Chopin III, rysunek węglem, 1899. Pozyskany w 2013.

MC/411 – Wojciech Weiss, Chopin IV, rysunki węglem (obok portretu dwa pejzaże), 1899. Pozyskany w 2013.

MC/454 – Wojciech Weiss, Portret podwójny II. Studium do obrazu Szopen, rysunek tuszem, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/455 – Wojciech Weiss, Portret podwójny I. Studium do obrazu Szopen, rysunek tuszem, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/456 – Wojciech Weiss, Poszukiwanie formy, rysunek ołówkiem, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/457 – Wojciech Weiss, Studia do obrazu Szopen, rysunk dwustronne ołówkiem i kredką, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/458 – Wojciech Weiss, Studium do obrazu Szopen, olej na tekturze, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/459 – Wojciech Weiss, Chopin – geniusz. Studium do obrazu Szopen, akwarela na papierze, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/460 – Wojciech Weiss, Natchnienie Chopina, rysunek ołówkiem, 1899. Pozyskany w 2015.

MC/5 – Leon Wyczółkowski, Portret Fryderyka Chopina według portretu Fryderyka Chopina autorstwa Eugéne’a Delacroix z 1838, litografia, po 1895. Pozyskany w 2001.

MC/335 – Antoni Madeyski, Kompozycja alegoryczna, płaskorzeźba brązowa, sygnowana: Ant. Madeyski Rzym 1911, 1911. Pozyskany w 2012.

                 

Ikonografia powstała po I wojnie światowej                        

MC/473 – Marcin Maciejowski, „Dlaczego wielu Polaków wyjechało za granicę”, akryl na płótnie, 2002. Pozyskany w 2016.

MC/7 – Tadeusz Dominik, Portret Fryderyka Chopina, drzeworyt, ok. 1950. Pozyskany w 2006.

MC/297 – Văn Dương Thành, „Serenade of Frederic Chopin”, laka i emalia ze złotem, srebrem i skorupkami jaj na drewnie, 2010. Pozyskany w 2011.

MC/165-170 – E duardo Camacho, Homenaje a Chopin , kompozycej barwne akwarelą i , ołówkiem na papierze czerpanym, sygnowane i datowane: EComacho 2006, 2006. Pozyskany w 2008.

MC/466 – Stanisław Zawadzki, Portret Fryderyka Chopina z pastuszkiem grającym na fujarce, olej na płótnie, sygnowany i datowany: St. Zawadzki 1944, 1944. Pozyskany w 2015.

MC/461 – Elżbieta Wasyłyk, „Chopin i George Sand”, akryl na płótnie, 2010. Pozyskany w 2015.

MC/299-302 – Elżbieta Wejsflog, Kompozycje inspirowane utworami Fryderyka Chopina, kompozycje barwne akwarelą, tuszem i kredkami na kartonie, 2000-2011. Pozyskany w 2011.

MC/85 – Ewa Olszewska-Borys, Płaskorzeźba „Dotyk” brąz patynowany, 2005. Pozyskana w 2007. 

MC/479 – Bogusław Szwacz, Portret Fryderyka Chopina, olej na płótnie, sygnowany: Bogusław, 1965 (?). Pozyskany w 2016.

MC/90 – Władysław Jahl, „Chopin. 14 eaux-fortes  originales de Jahl”, teka akwafort, wyd. Édition du centenaire, Paris 1949. Pozyskany w 2007.

MC/541 – Bogusław Szwacz, Koncert pod pomnikiem w Łazienkach, olej na płótnie, 1955. Pozyskany w 2017.

MC/483 – Tomasz Wiktor, Portret Fryderyka Chopina „Młody Chopin”, olej na płótnie, 2015. II nagroda w Konkursie na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców. Pozyskany w 2016.

MC/482 – Marta Łuka, Kompozycja figuralna „Chopin”, sucha igła i farba drukarska na papierze akwafortowym, 2015. II nagroda w Konkursie na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców. Pozyskany w 2016.

MC/481 – Robert Kuta, Kompozycja „Portret Fryderyka Chopina narysowany podczas słuchania któregoś utworu ACDC”, rysunek węglem na papierze, 2015. II nagroda w Konkursie na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców. Pozyskany w 2016.

Ikonografia kontekstowa

MC/331 – Bernardo Belotto, „Prospekt Placu przed XX Bernardynami w Warszawie Biorąc wybrzeże z nad Bramy Krakowskiey [...]”, akwaforta, sygnowana. Peint & grave par Bernardo Belotto de Canaletto Peintre du Roi A o 1771, nie przed 1771. Pozyskany w 2012.

 

6. Archiwalia

MC/164 – Zbiór dokumentów dotyczących wykupu z rąk prywatnych domu w Żelazowej Woli, w którym urodził się F. Chopin, druk, maszynopis, rękopis, 1921-27 (Starostwo Sochaczewskie, Ministerstwo WRiOP, Wojewoda Warszawski, Ministerstwo Sztuki i Kultury, Konserwator Okręgu Warszawskiego). Pozyskany w 2008.

MC/209 – Zbiór dokumentów Stefana Kaweckiego (współpracownika prof. Krzywdy-Polkowskiego) związanych z zakładaniem parku w Żelazowej Woli w latach 1933-1937, rękopis, maszynopis, fotografia, druki ulotne, 1933-1998. Pozyskany w 2010.