Kolekcja WYBRANE OBIEKTY
Złoty zegarek kieszonkowy Chopina Zeszyt do kaligrafii Fryderyka Chopina Chopin - wczesny portret kompozytora
Kuryer Szafarski, 31 sierpnia 1824 Ostatni fortepian Chopina Karykatura Chopina - George Sand
Chopin, Polonez-Fantazja op. 61 Portret Chopina - Litografia Chopin - Wojciech Weiss
Sławni Pianiści - Nicolas-Eustache Maurin George Sand - N.-E.-J. Desmadryl Teczka do listów Delfiny Potockiej
Meble z salonu Chopina Bilet wizytowy Fryderyka Chopina

Zobacz więcej obiektów...

  Fryderyk Chopin, Berceuse Des-dur op. 57 (1844), autograf szkicowy, utwór ukończony 1844, Muzeum Fryderyka Chopina, własn. TiFC M/2165.  

Chopin w Paryżu głównie udzielał lekcji nazywanych nieraz „rwetesem", „młynem" i improwizował w salonach, a dopiero w Nohant mógł komponować. Wiele najwybitniejszych dzieł kompozytora powstało w okresie wilegiatur do posiadłości rodowej George Sand położonej w Berry. Zarówno pisarka, jak jej goście byli nieraz świadkami powstawania takich dzieł jak przykładowo Berceuse Des-dur.

Obiekt eksponowany w sali: Nohant