Kolekcja WYBRANE OBIEKTY
Ostatni fortepian Chopina Karykatura Chopina - George Sand Sławni Pianiści - Nicolas-Eustache Maurin
Meble z salonu Chopina Chopin - wczesny portret kompozytora Kuryer Szafarski, 31 sierpnia 1824
Teczka do listów Delfiny Potockiej Złoty zegarek kieszonkowy Chopina Chopin, Polonez-Fantazja op. 61
Bilet wizytowy Fryderyka Chopina Chopin - Wojciech Weiss Zeszyt do kaligrafii Fryderyka Chopina
George Sand - N.-E.-J. Desmadryl Portret Chopina - Litografia

Zobacz więcej obiektów...

Eustache-Nicolas Maurin, Fryderyk Chopin, 1843 albo 1845, rysunek kredką czarną i białą, papier brunatny, Muzeum Fryderyka Chopina, własn. TiFC M/1020.

Nicolas-Eustache Maurin w 1843 wydał w Galerie de la Gazette Musicale litografię Quelques célèbres pianistes des années 1840 (Kilku sławnych pianistów lat 1840-ych) (również w kolekcji Muzeum Chopina). Portret rysowany kredkami jest prawdopodobnie szkicem albo powtórzeniem wizerunku kompozytora wśród znanych pianistów Paryża. Według spadkobierczyni Marie de Rozières portret należał do znajomej Chopina traktowanej przez kompozytora w ambiwalentny, a niekiedy nawet wyjątkowo surowy sposób.

Obiekt eksponowany w sali: Europa Chopina