Kolekcja WYBRANE OBIEKTY
Portret Chopina - Litografia George Sand - N.-E.-J. Desmadryl Chopin - wczesny portret kompozytora
Ostatni fortepian Chopina Kuryer Szafarski, 31 sierpnia 1824 Chopin - Wojciech Weiss
Zeszyt do kaligrafii Fryderyka Chopina Karykatura Chopina - George Sand Teczka do listów Delfiny Potockiej
Meble z salonu Chopina Bilet wizytowy Fryderyka Chopina Złoty zegarek kieszonkowy Chopina
Sławni Pianiści - Nicolas-Eustache Maurin Chopin, Polonez-Fantazja op. 61

Zobacz więcej obiektów...

Eustache-Nicolas Maurin, Fryderyk Chopin, 1843 albo 1845, rysunek kredką czarną i białą, papier brunatny, Muzeum Fryderyka Chopina, własn. TiFC M/1020.

Nicolas-Eustache Maurin w 1843 wydał w Galerie de la Gazette Musicale litografię Quelques célèbres pianistes des années 1840 (Kilku sławnych pianistów lat 1840-ych) (również w kolekcji Muzeum Chopina). Portret rysowany kredkami jest prawdopodobnie szkicem albo powtórzeniem wizerunku kompozytora wśród znanych pianistów Paryża. Według spadkobierczyni Marie de Rozières portret należał do znajomej Chopina traktowanej przez kompozytora w ambiwalentny, a niekiedy nawet wyjątkowo surowy sposób.

Obiekt eksponowany w sali: Europa Chopina