Kolekcja WYBRANE OBIEKTY
Meble z salonu Chopina George Sand - N.-E.-J. Desmadryl Złoty zegarek kieszonkowy Chopina
Zeszyt do kaligrafii Fryderyka Chopina Chopin - Wojciech Weiss Chopin - wczesny portret kompozytora
Teczka do listów Delfiny Potockiej Chopin, Polonez-Fantazja op. 61 Portret Chopina - Litografia
Sławni Pianiści - Nicolas-Eustache Maurin Karykatura Chopina - George Sand Ostatni fortepian Chopina
Bilet wizytowy Fryderyka Chopina Kuryer Szafarski, 31 sierpnia 1824

Zobacz więcej obiektów...

Eustache-Nicolas Maurin, Fryderyk Chopin, 1843 albo 1845, rysunek kredką czarną i białą, papier brunatny, Muzeum Fryderyka Chopina, własn. TiFC M/1020.

Nicolas-Eustache Maurin w 1843 wydał w Galerie de la Gazette Musicale litografię Quelques célèbres pianistes des années 1840 (Kilku sławnych pianistów lat 1840-ych) (również w kolekcji Muzeum Chopina). Portret rysowany kredkami jest prawdopodobnie szkicem albo powtórzeniem wizerunku kompozytora wśród znanych pianistów Paryża. Według spadkobierczyni Marie de Rozières portret należał do znajomej Chopina traktowanej przez kompozytora w ambiwalentny, a niekiedy nawet wyjątkowo surowy sposób.

Obiekt eksponowany w sali: Europa Chopina