Kolekcja WYBRANE OBIEKTY
Bilet wizytowy Fryderyka Chopina George Sand - N.-E.-J. Desmadryl Chopin, Polonez-Fantazja op. 61
Ostatni fortepian Chopina Karykatura Chopina - George Sand Kuryer Szafarski, 31 sierpnia 1824
Chopin - Wojciech Weiss Portret Chopina - Litografia Meble z salonu Chopina
Teczka do listów Delfiny Potockiej Chopin - wczesny portret kompozytora Zeszyt do kaligrafii Fryderyka Chopina
Złoty zegarek kieszonkowy Chopina Sławni Pianiści - Nicolas-Eustache Maurin

Zobacz więcej obiektów...

Eliza Radziwiłłówna, Fryderyk Chopin, 1826 (?), rysunek ołówkiem, papier, Muzeum Fryderyka Chopina, własn. TiFC M/230.

Henryk Nowaczyk twierdzi, że księżniczka Eliza Radziwiłłówna mogła wykonać ten portret w Antoninie, podczas krótkiej wizyty złożonej w pałacu księcia Radziwiłła w Antoninie około 15 września przez Justynę Chopinową z Fryderykiem i Emilką, gdy przejeżdżali tamtędy wracając "z wód" do Warszawy. Niewykluczone jednak, że wykonała go w Dusznikach podczas koncertu Chopina na rzecz sierot. Którakolwiek z hipotez jest prawdziwa wizerunek ten jest jednym z najwcześniejszych albo najwcześniejszym portretem Chopina. Znajduje się on w niezwykle interesującym albumie księżniczki, w którym znajdujemy drugi portret Chopina (1829), wizerunek Paganiniego, osób z kręgu Radziwiłłów oraz ilustracje modnych ówcześnie dzieł literackich (np. Schillera, Heinego, Coopera).

Obiekt eksponowany w sali: Żelazowa Wola i młodzieńcze peregrynacje, Pianista