Kolekcja WYBRANE OBIEKTY
Meble z salonu Chopina Chopin, Polonez-Fantazja op. 61 Złoty zegarek kieszonkowy Chopina
George Sand - N.-E.-J. Desmadryl Kuryer Szafarski, 31 sierpnia 1824 Teczka do listów Delfiny Potockiej
Zeszyt do kaligrafii Fryderyka Chopina Bilet wizytowy Fryderyka Chopina Portret Chopina - Litografia
Chopin - wczesny portret kompozytora Sławni Pianiści - Nicolas-Eustache Maurin Ostatni fortepian Chopina
Chopin - Wojciech Weiss Karykatura Chopina - George Sand

Zobacz więcej obiektów...

  Fryderyk Chopin, List do Maurice'a Schlesingera w Paryżu, [Paryż], 15 listopada [1843], Muzeum Fryderyka Chopina, depozyt MKiS D/214.  

Kontakty z wydawcami stanowią oddzielny, wielowątkowy rozdział korespondencji Chopina. Listy przechowywane w kolekcji Muzeum Chopina są niezwykle zróżnicowane, a wśród nich znajdujemy również taki, czysto informacyjny, przypominający suche oświadczenie, oficjalny fragment korespondencji z Mauricem Schlesingerem, jednym z najważniejszych wydawców dzieł Chopina. W innym liście, pisanym z Valldemossy Chopin nie szczędzi inwektyw względem wydawców, między innymi Schlesingera (list również w kolekcji Muzeum Chopina). Jest to jednak list skierowany do przyjaciela, Juliana Fontany.

Obiekt eksponowany w sali: Europa Chopina