EXHIBITIONS OF THE FRYDERYK CHOPIN INSTITUTE AT THE GOOGLE CULTURAL INSTITUTE
Gallery »

A virtual museum revealing the most valuable collections and holdings from all over the world – Google Cultural Institute – has now launched two exhibitions prepared by The Fryderyk Chopin Institute.

The first exhibition presents the composer’s profile via objects from the collections of The Fryderyk Chopin Institute, as well as recordings from The Real Chopin series. The second presents the history of all editions of the Fryderyk Chopin International Piano Competition via archival photographs of the pianists taking part in the Competition, the jury and the audience, as well as statements from participants and music journalists, along with information about the winners.

The exhibitions are accessible online at the following address: https://www.google.com/culturalinstitute/collection/narodowy-instytut-fryderyka-chopina.

Google Cultural Institute provides technologies that help communities to bring the treasures of their cultures, archives, national heritage places and other historical materials online. The aim of this global platform is to increase the scope and quantity of material from the world of culture that all can discover virtually, which will consequently lead to a democratization of access to culture and preserve it for future generations. Google Cultural Institute now collaborates with over 600 partners from 60 countries, and contains over 6.2 million museum objects created by over 8 000 artists.

{0>Wirtualne muzeum odkrywające najcenniejsze kolekcje i zbiory z  całego świata – Google Cultural Institute – uruchomiło właśnie dwie wystawy przygotowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.<}94{>A virtual museum revealing the most valuable collections and holdings from all over the world – Google Cultural Institute – has now launched two exhibitions prepared by The Fryderyk Chopin Institute.<0}

{0>Pierwsza wystawa prezentuje sylwetkę kompozytora poprzez obiekty z kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina oraz nagrania z serii „The Real Chopin".<}98{>The first exhibition presents the composer’s profile via objects from the collections of The Fryderyk Chopin Institute, as well as recordings from The Real Chopin series.<0} {0>Druga prezentuje historię wszystkich edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina poprzez archiwalne fotografie pianistów biorących udział w Konkursie, jury i publiczności, wypowiedzi uczestników i dziennikarzy muzycznych czy informacje o zwycięzcach.<}94{>The second presents the history of all editions of the Fryderyk Chopin International Piano Competition via archival photographs of the pianists taking part in the Competition, the jury and the audience, as well as statements from participants and music journalists, along with information about the winners.<0}

{0>Wystawy są dostępne online pod adresem:<}100{>The exhibitions are accessible online at the following address:<0} {0>https://www.google.com/culturalinstitute/collection/narodowy-instytut-fryderyka-chopina.<}100{>https://www.google.com/culturalinstitute/collection/narodowy-instytut-fryderyka-chopina.<0}

{0>Google Cultural Institute dostarcza technologie, które pomagają społecznościom przynieść skarby ich kultur, archiwa, miejsca dziedzictwa narodowego oraz inne historyczne materiały online.<}100{>Google Cultural Institute provides technologies that help communities to bring the treasures of their cultures, archives, national heritage places and other historical materials online.<0} {0>Celem tej globalnej platformy jest zwiększenie zakresu i ilości materiału ze świata kultury, który wszyscy mogą wirtualnie odkrywać, co w konsekwencji prowadzi do demokratyzacji dostępu do kultury oraz zachowują ją dla przyszłych pokoleń.<}100{>The aim of this global platform is to increase the scope and quantity of material from the world of culture that all can discover virtually, which will consequently lead to a democratization of access to culture and preserve it for future generations.<0} {0>Google Cultural Institute zrzesza już ponad 600 partnerów z 60 krajów i zawiera ponad 6,2 miliona obiektów muzealnych autorstwa ponad 8 tysięcy artystów.<}100{>Google Cultural Institute now collaborates with over 600 partners from 60 countries, and contains over 6.2 million museum objects created by over 8 000 artists.<0}