CHOPIN W MUZEUM NARODOWYM

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Już od 24 września w Muzeum Narodowym można zwiedzać wystawę Chopin – ikonosfera romantyzmu przygotowaną w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie na potrzeby ekspozycji wypożyczyło ze swoich zbiorów pięć obiektów.

 

Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe zawiera dzieła znakomitych artystów z Polski i Francji epoki romantyzmu – postać Fryderyka Chopina przedstawiona jest w kontekście kultury i sztuki europejskiej początku XIX wieku.

 

Obiekty wypożyczone na tę wystawę z kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina to dwa wizerunki kompozytora; jednym z nich jest ołówkowy portret wykonany przez Franza Xavera Winterhaltera w 1847 roku. Na wystawie będzie można także obejrzeć narysowaną przez George Sand karykaturę, która przedstawia Chopina spieszącego na obiad do ich wspólnej przyjaciółki Charlotte Marliani. Do scenariusza tej ekspozycji włączony został portret  Eugeniusza Delacroixa narysowany przez George Sand oraz dwa obiekty związane za śmiercią Chopina: maska pośmiertną kompozytora odlana przez Auguste’a Clésingera oraz obraz Ostatnie chwile Chopina namalowany przez Teofila Kwiatkowskiego.

 

Chopin – ikonosfera romantyzmu portretuje Paryż i Warszawę doby romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem życia kulturalnego i artystycznego epoki. Oprócz obiektów z Muzeum Fryderyka Chopina będzie można obejrzeć wiele dzieł znakomitych artystów polskich i francuskich, m.in. Piotra Michałowskiego, Józefa Simmlera, Jana Matejki, Artura Grottgera, Jeana-Auguste’a-Dominique’a Ingres’a, Eugeniusza Delacroix, Alexandre-Gabriela Decamps’a – łącznie blisko 200 eksponatów pochodzących z kolekcji polskich i zagranicznych.

 

Głównym filarem wystawy są zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiele eksponatów pochodzi z Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Ekspozycję uzupełniono również o obiekty użyczone przez placówki zagraniczne takie jak Luwr, Musée de la Vie Romantique w Paryżu, Musée Ingres w Montauban i Musée Farbe w Montpellier oraz Nasjonalmuseet w Oslo i holenderskie Dordrechts Museum.

 

Więcej informacji: http://www.mnw.art.pl/

Wystawa czynna od 24 września do 14 listopada 2010 roku.

 

Komisarz wystawy; Iwona Danielewicz  i Andrzej Dzięciołowski

 

Opracowanie obiektów z kolekcji MFC; Maciej Janicki