OPROWADZANIE KURATORSKIE. „TYLE RZECZY ZA PIÓREM ZOSTAJE

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

„Tyle rzeczy za piórem zostaje" – wystawa czasowa prezentuje autografy listów polskiego kompozytora, pozyskane do zbiorów Muzeum w ciągu ostatnich kilku lat. Wydarzenie to ma charakter wyjątkowy – niektóre z  listów nigdy wcześniej nie były publikowane ani eksponowane. Wystawa nie tylko przybliża nam postać kompozytora, al. pozwala również zajrzeć w  głąb epoki, w której Chopin żył i tworzył.

Ekspozycja obejmuje dwanaście najciekawszych obiektów epistolograficznych, pozyskanych do  Muzeum Fryderyka Chopina w latach 2011-2017 za pośrednictwem domów aukcyjnych, w międzynarodowych antykwariatach i od osób prywatnych. Wszystkim listom towarzyszy opis kontekstu ich powstania i  transliteracja zapisu pozwalająca zapoznać się z pierwotną treścią nie poddaną zmianom redakcyjnym. Autografy są przykładami zarówno oficjalnej, jak i prywatnej korespondencji kompozytora. Wśród nich odnajdziemy między innymi listy do znanych w owym czasie muzyków i  wydawców muzycznych, al. również bardzo osobiste wiadomości do  przyjaciół Chopina – Wojciecha Grzymały czy Juliana Fontany.

Wystawa porusza również aspekty konserwatorskie wynikające ze specyfiki XIX-wiecznych papierowych dokumentów, które mają wpływ na ich przechowywanie i udostępnianie. Na przykładzie jednego z listów ukazana została złożoność materiału badawczego, jakim jest sam rękopis w  rozumieniu obiektu muzealnego – z perspektywy jego substancji, proweniencji oraz treści.

Autografy prezentowane na wystawie są jedynie drobną częścią kolekcji Muzeum Chopina. Rzadko jednak – ze  względu na zalecenia konserwatorskie – można je oglądać w tak pokaźnej ilości.

Wystawa czasowa „Tyle rzeczy za piórem zostaje". Autografy listów Fryderyka Chopina w Muzeum Chopina.

26 czerwca 2018 r. godzina 18:00
Oprowadzanie Kuratorskie
prowadząca: Magdalena Kulig
Wystawa czasowa „Tyle rzeczy za piórem zostaje". Autografy listów Fryderyka Chopina w Muzeum Chopina.
Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina
Sala wystaw czasowych
ul. Okólnik 1, Warszawa

Wejście na wystawę w cenie biletu do Muzeum, w niedziele wstęp bezpłatny.