MARZEC W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

DLA DOROSŁYCH

Oprowadzania z przewodnikiem
Zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, międzywojennego parku-pomnika dedykowanego kompozytorowi oraz wystawy czasowej pt. Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli.

Wtorek i środa o godz. 12.00, 14.00
Czwartek i piątek o godz. 12.15, 14.15
Sobota i niedziela:
godz. 11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej
godz. 13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)
godz. 14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

14.03, g. 14.00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej

Oprowadzania w ramach biletu wstępu do Muzeum. Obowiązują rezerwacje.
Limit osób: 30

 

Spacer przyrodniczy
Dorośli uczestnicy poznają imponującą różnorodność roślinności z całego świata w parku otaczającym Dom Urodzenia Chopina. Kiełkowanie, rozpoznawanie drzew i krzewów, budowa kwiatów, a także symetria w przyrodzie to przykłady tematów zajęć przeprowadzanych w formie aktywnego zwiedzania.

11.03, g.12.30: Nikogo nie rodzi, a matką ją nazywają-gleba
Na co dzień niezauważana, marginalizowana. W czasie zajęć dowiemy się jak długo trwa proces glebotwórczy oraz przedyskutujemy rolę gleby w naszym życiu. Zbadamy glebę organoleptycznie i opiszemy jej właściwości. Na koniec omówimy zagrożenia oraz sposoby jej ochrony. 

25.03, g. 12.30: Etnobotanika, czyli o roślinach w naszej kulturze
Rośliny  od zawsze odgrywały wielką rolę w naszej kulturze. Fascynowały naszych przodków, dla których były symbolami boskiej potęgi czy źródłem leków. Jednak na przestrzeni dziejów sposób widzenia i opisywania roślin ulegał zmianom. Dzisiaj zdarza się nam przechodzić obok nich zupełnie obojętnie. W czasie spaceru weźmiemy pod lupę rośliny spotykane w parku i prześledzimy ich związki z naszą kulturą.

Wstęp w cenie biletu do Muzeum lub do Parku

 

DLA SZKÓŁ POWSZECHNYCH I MUZYCZNYCH

Urodziny Kompozytora. Fryderyk Chopin
Najcenniejszymi obiektami z kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina są rękopisy muzyczne kompozytora. Edukacyjne obchody 208. rocznicy urodzin artysty rozpoczniemy od gry terenowej w parku otaczającym Dom Urodzenia Chopina. Korzystając z mapy i innych wskazówek spróbujemy odnaleźć część rękopisu utworu, połączymy go w całość i wysłuchamy w wykonaniu na żywo. 

Podczas oprowadzania tematycznego poprzedzającego recital zwieńczający spotkanie, odpowiemy sobie na pytania: jak wielkie postaci ze świata sztuki i polityki wpisały się w historię Żelazowej Woli? Jaką rolę spełnia ona dzisiaj?

Obok ballad, scherz czy Barkaroli Fis-dur op. 60,  Fantazja f-moll op. 49 stanowi przykład wielkiej chopinowskiej formy muzycznej. Ukończona i opublikowana przez 31-letniego kompozytora należy do najwybitniejszych dzieł w jego twórczości, o czym opowie prof. Zofia Chechlińska.

7.03. g. 10.30-14.30
Wstęp wolny

 

DLA DZIECI

Najmłodsi melomani
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-3

Kształtowanie słuchu od pierwszych miesięcy życia dziecka spełnia ważną rolę w rozwoju inteligencji i   stymuluje rozwój psychofizyczny. Śpiewanki i rytmiczanki z wykorzystaniem rekwizytów takich jak chusty czy instrumenty Orffa w oparciu o metodę prof. Eliasa E. Gordona, proste sylaby łatwe do powtórzenia przez dzieci, różna skala, metrum czy tempo utworów przygotują maluszki do odbioru muzyki w przyszłości. W programie zajęć muzyka ludowa i klasyczna, w tym utwory Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, a także spotkania z instrumentalistami, w tym flecistą i wiolonczelistą. 

11, 25.03, g. 10.30
Koszt zajęć: 15 zł zajęcia, 45 zł karnet na 4 zajęcia
Dla uczestników Małej Akademii Chopinowskiej wstęp wolny
rezerwacje: www.bilety.nifc.pl

 

Mała Akademia Chopinowska

Muzyczna mapa Europy
Zajęcia muzyczne skupione wokół fortepianu  wprowadzą najmłodszych w świat muzykowania oraz pozwolą poznać różne techniki ekspresji. Stanowią natchnienie do indywidualnych poszukiwań i odkrywania własnych talentów wśród rówieśników i pod okiem rodziców. Tworzymy przestrzeń, w której każde dziecko będzie mogło uwolnić swój potencjał, zbudować emocjonalną więź ze sztuką, kształtować wrażliwość i rozwijać kreatywność. Myślą przewodnią cyklu jest zapoznanie młodych słuchaczy z muzyką z różnych krajów, zwrócenie uwagi na bogactwo kulturowe muzycznej historii Europy i umieszczenie Chopina w jej kontekście.

11.03 Polonezy i mazurki w twórczości Fryderyka Chopina

Pierwsze zajęcia nowego sezonu rozpoczniemy od zestawienia dwóch gatunków muzycznych uprawianych przez Chopina, w których najwyraźniej zaznaczone są watki narodowe. Wprowadzeniem do  dzieł kompozytora takich jak Polonez g-moll czy Mazurek B-dur op. 7 nr 1 będzie nauka podstawowych kroków poloneza i mazura. Zapoznamy się  z rodziną kompozytora, jej pochodzeniem i muzykalnością. Czym przejawiało się zafascynowanie Fryderyka kulturą ludową? Czy usłyszymy oberka i kujawiaka w mazurkach artysty? Uczestnicy pobawią się w odgadywanie tańców ludowych i utworów Chopina.

25.03 Rapsodie Węgierskie Ferenca Liszta

Co łączyło a co dzieliło dwóch wielkich kompozytorów romantyzmu, Chopina i Liszta, którzy poznali się w Paryżu? Czy cenili swoją twórczość? A może rywalizowali? Podczas zajęć dowiemy się czym jest rapsodia,  zaprezentujemy węgierską muzykę ludową, którą postaramy się zagrać na prostych instrumentach. Co kryje się pod tajemniczymi nazwami lassan i friska? Przeanalizujemy tematy Rapsodii nr  2 oraz stworzymy do niej układ taneczny.

g. 11.00-11.45 – grupa 3-6 lat
g. 11.45-12.30 – grupa 7-10 lat

Koszt zajęć: 15 zł zajęcia, 45 zł karnet na 4 zajęcia

rezerwacje: www. bilety.nifc.pl

Klub przyrodnika
Mali odkrywcy pod okiem doświadczonego edukatora-przyrodnika, zaopatrzeni w niezbędny sprzęt wyruszają w podróż po krainie przyrody. Poznają piętrowe układy roślinności, odnajdują egzotyczne krzewy, poznają cykle funkcjonowania natury poszukują kryjówek mieszkańców parku.

11.03  Hibernacja czy pobudka?
25.03 Pędzące nogi, nie tylko stonogi, czyli o tym kto ile ma nóg i kto jak chodzi?
g. 11.00-11.45 – grupa 7-10 lat
g. 11.45-12.30 – grupa 3-6 lat

Wstęp w cenie biletu do Muzeum lub do Parku
Dla uczestników Małej Akademii Chopinowskiej wstęp wolny

 

DLA SENIORÓW

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Żelazowa Wola w muzyce
Miejsce urodzenia Chopina ma swoje miejsce w historii muzyki. Na okoliczność odsłonięcia pierwszego pomnika Chopina na ziemiach polskich powstała kantata autorstwa Zygmunta Noskowskiego pt. Nad Utratą, czyli rzeką przepływającą przez Żelazową Wolę. Innym dziełem inspirowanym miejscem przyjścia na świat polskiego kompozytora jest poemat symfoniczny Siergieja Lapunowa Żelazowa Wola, powstały w setną rocznicę urodzin Chopina, który stanie się przyczyną do poznania elementów dzieła muzycznego. Czym jest gatunek muzyczny i jakie cechy posiada poemat symfoniczny? Na czym polega programowość muzyki? W trakcie warsztatu przybliżymy podstawowe zasady dyrygowania oraz zaprosimy do stworzenia dzieł malarskich zainspirowanych muzyką.

14.03, g. 14.30
Wstęp wolny

 

Rezerwacje:
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl
tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)
bilety.nifc.pl

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie.