LUTY W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

DLA DOROSŁYCH

Oprowadzania z przewodnikiem

Zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz wystawy czasowej.

Wtorek – piątek: g. 12.00, 14.00
Sobota i niedziela:
g. 11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej
g. 13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)
g. 14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

Wstęp: bilet wstępu do Muzeum
Limit osób: 30


DLA SZKÓŁ

Urodziny Kompozytora. Fryderyk Chopin
Zajęcia dla szkół muzycznych II stopnia, szkół średnich

  • 10.00-11.00 Filozofia czasów Chopina – wprowadzenie

Początek kultury nowożytnej w Polsce sięga romantyzmu. Epoka Chopina to wiek powstań, walk o niepodległość, zatem bunt i umiłowanie wolności były moralnym obowiązkiem artysty-wieszcza. Uczucie i intuicja ponad intelektem, silny indywidualizm, własna wizja świata, inspirowanie się naturą, a nawet siłami nadprzyrodzonymi cechowały twórczość ówczesnych. Artysta był najczęściej filozofem i tę dziedzinę nauki poznamy w kontekście Chopina.

  • 11.00-12.00 Wielcy Romantycy. Gra terenowa / Zwiedzanie Domu Urodzenia Chopina
  • 12.00-13.00 Wielcy Romantycy. Gra terenowa / Zwiedzanie Domu Urodzenia Chopina

Gra terenowa poświęcona zostanie wybitnym twórcom czasów Chopina, a jej treści będą dotyczyły muzyki, literatury i sztuk plastycznych XIX wieku oraz realizowały wymagania podstawy programowej obowiązującej w szkole. Zadania muzyczne, literackie, historyczne i ruchowe przybliżą inspiracje i dzieła czołowych romantyków.

  • 13.00-14.00 przerwa

 

  • 14.00-15.00 Prawda w utworze muzycznym. Sonata h-moll op 58. Wykład z muzyką na żywo w wykonaniu Weroniki Chodakowskiej

(…)czuje się, że pisana była z filozoficznym dystansem do świata (…), tak o Sonacie h-moll op. 58 pisał prof. M. Tomaszewski. Jedna z czterech sonat Chopina to utwór wyjątkowy, wybitny, stanowiący kwintesencję romantyzmu. Kotwicząca w tradycji klasycznej forma nabiera nowego znaczenia, artysta znane ramy wypełnia nowymi treściami. Przysłuchamy się kolejnym częściom utworu, w których obecne są ślady gatunków chętnie komponowanych przez artystę: ballady, nokturnu czy scherza. Dowiemy się na czym polega wykonawcze wyzwanie grania Sonaty h-moll op. 58 dla pianisty. Ponadto spróbujemy odkryć czym jest prawda i tożsamość utworu muzycznego w kontekście poglądów estetycznych filozofa Romana Ingardena, który zajmował się m.in. istotą dzieła muzycznego i jego percepcją.


20.02, g. 10.00
koszt zajęć: 8 zł/uczestnik


DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tajemnice Muzeum. Warsztaty dla osób niesłyszących

Dom Urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli to miejsce kultu wielkiego kompozytora, którego ekspozycja dzieli się na dwie części; pierwsza z nich poświęcona jest relacjom Chopinów i właścicieli posiadłości, rodzinie Skarbków, druga zaś historii powstawania Muzeum i parku. Wybrane obiekty przybliżą rolę dziedzictwa narodowego oraz znaczenie muzeum obecnie. Jak dbać o eksponaty, na czym polega rola kuratorów, konserwatorów oraz edukatorów? Przyjrzymy się listom Chopina obecnym na wystawie, omówimy ich treść, także cechy fizyczne obiektów. Dowiemy się dlaczego papier się starzeje oraz co mu zagraża, a także poznamy kilka pojęć z dziedziny muzealnictwa i sztuki konserwatorskiej. Finałem zajęć będzie stworzenie własnej miniwystawy.

Spotkanie tłumaczone na język migowy.

Termin: 14 lutego 2019 r.
I grupa 10.00-11.00
II grupa 11.15-12.15

14.02, g. 10.00
Wstęp: 1 zł/uczestnik


Rezerwacje:
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl
tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)