PROGRAM DLA NAUCZYCIELI I PRZEWODNIKÓW - ŻELAZOWA WOLA

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Program dla nauczycieli

Ko-lekcje. Warsztaty dla nauczycieli muzyki

Edukacyjne praktyki Oddziału Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli  stają się punktem wyjścia do całodziennego szkolenia mającego na celu zapoznanie z narzędziami z jakich edukatorzy korzystają podczas lekcji i warsztatów muzycznych. W ramach wydarzenia zaprezentujemy sztukę  świadomego słuchania muzyki, realizowanie podstawy programowej obowiązującej w szkole,  lekcje pokazowe oraz koncert edukacyjny z komentarzem, a także śpiew i improwizacje ruchowe. Nauczyciele otrzymają pomoce dydaktyczne, materiał z przykładowymi warsztatami muzycznymi oraz konspekt lekcji o Żelazowej Woli do przeprowadzania w klasie. Goście specjalni: Edwin Szwajkowski przy fortepianie, Kapela Niwińskich z warsztatem pieśni tradycyjnej.

18.04.2018, g.10.00-16.00

10.00-10.30 Misja Zespołu Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Przedstawienie programu edukacyjnego dla szkół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w  Żelazowej Woli w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina: lekcji muzealnych , lekcji o historii parku z warsztatem muzycznym, warsztatów Małej Akademii Chopinowskiej, Chopinoteki. Warsztatów słuchania,  Urodzin Kompozytora. Zaprezentowanie  realizacji  założeń podstawy programowej z muzyki.

10.30-11.30 Mistrzowie Chopina. Mozart

Lekcja pokazowa zapoznająca  z cechami stylu muzyki klasycznej: harmonia, system dur-moll na przykładzie Suity z Eine Kleine Nacht Musik. Warsztaty z dziełem, Wariacjami B–dur op. 2 Chopina na temat arii La ci darem la mano z opery Don Giovanniego Mozart staną się punktem wyjścia do zapoznania uczniów ze stylem brillant poprzez improwizacje ruchowe, taniec, zadania teatralne, warsztaty słuchania.

11.30-12.00 Zwiedzanie Domu Urodzenia Chopina
12.00-12.15 Kwadrans muzyczny
12.15-13.00 przerwa obiadowa
13.00-14.00 Myśląc tańcem. Mazurki Chopina i Szymanowskiego

Prezentacja mazurków Chopina i Szymanowskiego, odnajdywanie rytmów oberka, mazura, kujawiaka w miniaturach Chopina, rytmów podhalańskich u Szymanowskiego. Zestawienie twórczości obydwu artystów. Nauka piosenki o gatunkach. Rozbudowywanie słownictwa uczniów przydatnego w opisywaniu muzyki.

14.00-15.00 Lekcja muzyki w terenie

Out of classroom education,  czyli nauczanie poza salą szkolną. To popularny europejski trend, który zespół edukacji  realizuje  w Parku-pomniku  otaczającym Domu Urodzenia Chopina. Korzystając z naszych pomysłów nauczyciele mogą przeprowadzić lekcję w lokalnych parkach, wokół szkoły, w innej lokalizacji. Zajęcia będą zawierały elementy spaceru sensorycznego, gry terenowej, ekologii dźwięku, a także architektury krajobrazu, plastyki i historii.

15.00-16.00 Myśląc śpiewem. Nokturn b-moll op. 9 nr 1

Zapoznanie z gatunkiem nokturnu oraz pieśnią Oj chmielu, chmielu cytowaną w utworze przez Chopina w wykonaniu kapeli tradycyjnej w czasie warsztatu śpiewu białego.  Przybliżenie XIX-wiecznych obrzędów, kontekstu  kulturowego, które są narzędziami wzbogacającymi zaznajamianie uczniów z dziełem muzycznym. Analiza przebiegu utworu podczas gier i zabaw muzycznych.
Z wizytą w muzeum. Przypadający  na 18.04 Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest punktem wyjścia  międzyszkolnego  projektu,  w którym uczniowie odwiedzają różne muzea i badają  jedno wybrane zagadnienie.

Koszt: 50 zł/ 1 os.
rezerwacje: bilety.nifc.pl


Szkolenie dla przewodników miejskich

Grupa zawodowa na co dzień zajmująca się dziedzictwem chopinowskim bierze udział w całodziennym szkoleniu podzielonym na część teoretyczną przybliżającą działalność Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w tym edukacyjną i popularyzatorską. Następnie uczestnicy zapoznają się z historią Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, pochodzeniem rodziców Chopina, relacją Skarbków, właścicieli Żelazowej Woli z rodziną Chopinów, historią oficyny chopinowskiej i  parku oraz innymi wątkami związanymi z miejscem urodzenie kompozytora. Następnie zwiedzają ekspozycję stałą i park oraz słuchają recitalu chopinowskiego z komentarzem.

23.05.2018, g. 10.00-14.15

10.00-11.00 prelekcja na temat historii Domu Urodzenia Chopina i Żelazowej Woli
11.00-12.00 oprowadzanie po Domu Urodzenia Chopina cz. I
12.00-12.15 kwadrans muzyczny
12.15-12.45 oprowadzanie po Domu Urodzenia Chopina cz. II
12.45-13.15 przerwa
13.15-14.15 oprowadzanie po parku z Główną Architekt ds. Parku.
14.15-15.15 test wiedzy i omówienie wyników

Koszt: 100 zł/ 1 os.


Rezerwacje:
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl
tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie.