PROGRAM DLA DOROSŁYCH - ŻELAZOWA WOLA
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Oprowadzania po wystawie stałej i czasowej

Zwiedzanie z przewodnikiem Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku oraz wystawy czasowej pt. Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli.

Wtorek i środa o godz. 12.00, 14.00
Czwartek i piątek o godz. 12.15, 14.15
Sobota i niedziela:

 • godz. 11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej
 • godz. 13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)
 • godz. 14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

Oprowadzania w ramach biletu wstępu do Muzeum. Obowiązują rezerwacje.

Limit osób: 30

Usługa przewodnicka (oprowadzania poza ustalonymi godzinami):
50 zł – oprowadzanie rodzinne,  grupa do 10 osób
100 zł – grupa do 25 osób

 

W roli głównej: architekt krajobrazu

O źródłach i roli małej architektury parku w Żelazowej Woli

Bujna roślinność, kolekcja roślin z całego świata i otwarte tarasy w parku ku czci Chopina współgrają z mała architekturą tego miejsca. Modernistyczny basen, znajdujący się przed Dom Urodzenia Chopina pełni istotną rolę. Zmierzający ku niemu główną aleją  zwiedzający zatrzymuje się przed basenem, tym samym z określonej odległości  napawa się widokiem oficyny przebudowanej na styl dworku polskiego. Jaka jest historia i znaczenie innych elementów małej architektury parku? Spacer dwoma mostami, pergola przy Dom Urodzenia Chopina, altany to komponenty parku-pomnika mające praktyczne znaczenie, a także wpisujące się silnie w narrację miejsca.

16.09, 13.30
Wstęp wolny

 
Muzyka polska i rosyjska. Chopin i Bałakiriew

Losy Żelazowej Woli, w której urodził się najwybitniejszy polski kompozytor są złożone. Przez lata miejsce to przejmowali kolejni właściciele, jako miejsce kultu zostało odkryte przez Bałakiriewa, rosyjskiego kompozytora i wielkiego admiratora talentu Chopina, odbudowana pod protektoratem prezydenta Ignacego Mościckiego.  To miejsca odwiedzane przez gości z całego świata. Podczas spotkania wysłuchamy utworów Chopina i Bałakiriewa z komentarzem dotyczącym prezentowanych gatunków. Zapoznamy się m.in z Impromptu rosyjskiego kompozytora na temat Preludiów es-mollH-dur op.28 Chopina oraz walcami i nokturnami obydwu artystów. Przy fortepianie Weronika Chodakowska.

7.11, 12.30
Wstęp wolny

 

Tożsamość i dziedzictwo

Seminarium edukacyjne

marzec 2019 r.


Interdyscyplinarne seminarium nawiązujące do wystawy czasowej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli (część II) podejmuje wątki związane z  kulturą muzyczną, materialną, wizualną i architektoniczną w odniesieniu do historii Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz twórczości kompozytora. Umiejscowimy Żelazową Wolę w szerszym kontekście domów artystów, a twórczość Chopina  zestawimy z  idiomem  narodowym  innych kompozytorów. Omówimy zagadnienie przebudowy oficyny w stylu dworu polskiego, zaś dwór polski zestawimy  z kulturą europejską. Prelekcjom znakomitych  specjalistów będą towarzyszyły wystąpienia pracowników Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.


10.00 Mariola Wojtkiewicz, Ekspozycje stałe w Domu Urodzenia Chopina
10.30 Katarzyna Marzęcka, Odczytując dziedzictwo. O rozwijaniu kompetencji kulturowych przez edukację
11.00 Marta Wrona, Żelazowa Wola w dokumencie i fabule
11.30 Anna Tarnawska, O stylu parku-pomnika w Żelazowej Woli
12.00 obiad /zwiedzanie Domu Urodzenia Chopina i wystawy czasowej
13.00 dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez, Romantyczny dom artysty a współczesne muzeum
13.30 dr hab. Marta Leśniakowska, prof. IS PAN, Dwór polski a kultura europejska XIX i XX wieku
14.00 dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM, Narodowe wątki w twórczości Chopina, Szymanowskiego i Paderewskiego
14.30 przerwa na kawę
15.00 recital fortepianowy
16.00 zakończenie

 

Rezerwacje:

e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl

tel. (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98

Więcej informacji: edukacja.zelazowawola@nifc.pl

 

 

Archiwum


Od ogrodów krajobrazowych XVIII wieku do współczesnych kwietnych prerii

Wykład

Od ogrodów krajobrazowych XVIII wieku do współczesnych kwietnych prerii
Historia popularnych w czasach Chopina ogrodów krajobrazowych sięga XVIII wieku. Są one przykładem zerwania z tradycją geometrycznych założeń. Podobnie jak czasy wiktoriańskie, którym towarzyszył rozwój inżynierii i ogrodnictwa, śmiałe w konstrukcji szklarnie kryją okazy flory z niemal wszystkich zakątków świata. XIX wiek to okres dynamicznego rozwoju parków publicznych i systemów zieleni miejskiej. W drugiej jego połowie na gruncie idei Arts and Craft wyrosła krytyka kosztownych i coraz bardziej oddalających się od prostego piękna natury ogrodów wiktoriańskich.
Bogactwo nurtów i idei artystycznych XX wieku można zawrzeć pomiędzy modernistycznymi koncepcjami miast-ogrodów, abstrakcyjnymi kompozycjami z roślin tropikalnych a kolejnym powrotem do natury reprezentowanym przez kwiatowe prerie, czym prowadzący wykład dr Wojciech Podstolski zwieńczy prelekcję.

22.02,  g. 14.30
Wstęp wolny


Salon muzyczny 

Polonez-Fantazja As-dur op. 61

Poemat muzyczny Chopina wykracza daleko poza potocznie rozumiany gatunek poloneza. Powstały na kilka lat przed śmiercią utwór zaliczany do ostatniego etapu twórczości kompozytora to dzieło wyjątkowe. Forma Poloneza-Fantazji As-dur op. 61 jest nowatorska, co w czasie prelekcji towarzyszącej wykonaniu Łukasza Krupińskiego wyjaśni muzykolog Jan Lech. W tym wielotematycznym dziele dochodzi do spotkania bardzo różnych światów. Polonezowy rytm, rozpoczęcie maestoso, wzniosłość, melancholia bliska fantazji  oraz związki utworu z techniką improwizacji będą przedmiotem komentarza po wysłuchaniu utworu. Czy dzieło od początku zostało zrozumiane przez współczesnych Chopinowi? Jaka była historia recepcji dzieła w kolejnych epokach?

20.04, g. 18.00
Wstęp wolny


Wielki Romantyzm  

Robert Schumann

Panowie, kapelusze z głów, oto geniusz – tymi słowami Robert Schumann określił Chopina recenzując w prasie Wariacje B-dur op. 2 na temat La ci darem la mano. Niezwykle entuzjastycznie i z wielkim uznaniem wyrażał się o wielu dziełach polskiego kompozytora, pisząc recenzję w poetyckim, romantycznym stylu. Artysta wpisuje się zatem w historię recepcji muzyki Chopina, o czym przekonamy się wysłuchując aktorskiej interpretacji fragmentów Dzienników, listów i recenzji Schumanna. Kompozytor stworzył ponadto muzyczny portret Chopina w Karnawale op. 9. Tematem wzajemnych relacji między artystami rozpoczniemy koncert edukacyjny, podczas którego dr Agnieszka Chwiłek skomentuje grane na żywo utwory fortepianowe niemieckiego kompozytora epoki romantyzmu w wykonaniu Krzysztofa Książka. W programie znajdą się: Etiudy  symfoniczne op. 13, stanowiące wybitne dokonanie Schumanna i ogromne wyzwanie techniczne dla pianisty, oraz III i V wariację z Geistervariationen, czyli Wariacji na temat własny z roku 1854.

31.05.1930 r. w związku z objęciem protektoratu nad Komitetem Budowy Domu Urodzenia Chopina przez prezydenta Ignacego Mościckiego i jego obecnością w Żelazowej Woli, odbył się koncert pieśni kompozytora pod pierwszym pomnikiem na ziemiach polskich upamiętniającym Chopina, odsłoniętym w 1894 roku w Żelazowej Woli. Wykonała go wybitna śpiewaczka Wanda Wermińska, na fortepianie artystce towarzyszył Ludwik Urstein. Na pamiątkę tego wydarzenia prezentujemy repertuar epoki romantyzmu w wykonaniu wybitnych artystów.  

30.05, g. 18.00
Wstęp wolny


Salon muzyczny. Mieczysław Karłowicz

Jak tu jest pięknie, tego opisać niepodobna(…). Tymi słowami rozpoczyna list do ojca nastoletni Mieczysław Karłowicz, zachwycony Tatrami. Czy odnajdziemy wątki tatrzańskie w parku wokół Domu Urodzenia Chopina? Zwiedzimy Morskie Oko nawiązujące do stylu krajobrazowego czy Altanę na Kępie. Oprowadzaniem po parku kluczem treści narodowych prowadzonym przez główną architekt ds. Parku Annę Tarnawską rozpoczniemy spotkanie edukacyjne.
Karłowicz, kompozytor poematów symfonicznych, jest także autorem pieśni m.in. do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera, których wysłuchamy w wykonaniu Ewy Leszczyńskiej i Miyako Arishimy wraz z komentarzem prof. Marcina Gmysa. Dlaczego artyście zarzucano modernistyczny chaos? Czego poszukiwał w sztuce? W czym objawiał się neoromantyzm twórcy urodzonego 27 lat po śmierci Chopina, który pobierał lekcje od Zygmunta Noskowskiego? Rodzina Karłowiczów, której dom przepełniony był muzyką i miłością zostawiła po sobie sporo listów, w tym Jana Karłowicza, muzykologa i etnografa, ojca kompozytora korespondującego m.in. z Elizą Orzeszkową oraz samego Mieczysława Karłowicza.

15.06, g. 18.00
Wstęp wolny


Spacer przyrodniczy
Niedziele, g. 12.30

 • 11.03 Nikogo nie rodzi, a matką ją nazywają – gleba

Na co dzień niezauważana, marginalizowana. W czasie zajęć dowiemy się jak długo trwa proces glebotwórczy oraz przedyskutujemy rolę gleby w naszym życiu. Zbadamy glebę organoleptycznie i opiszemy jej właściwości. Na koniec omówimy zagrożenia oraz sposoby jej ochrony.  

 • 25.03 Etnobotanika, czyli o roślinach w naszej kulturze

Rośliny  od zawsze odgrywały wielką rolę w naszej kulturze. Fascynowały naszych przodków, dla których były symbolami boskiej potęgi czy źródłem leków. Jednak na przestrzeni dziejów sposób widzenia i opisywania roślin ulegał zmianom. Dzisiaj zdarza się nam przechodzić obok nich zupełnie obojętnie. W czasie spaceru weźmiemy pod lupę rośliny występujące w parku i prześledzimy ich związki z naszą kulturą.

 • 8.04 Rośliny na start! O kiełkowaniu

Kiełkowanie to cały zestaw procesów zachodzących we wnętrzu nasiona, który rozpoczyna się z nastaniem odpowiednich warunków. Kiełkowanie nasion w jakichkolwiek warunkach, np. jesienią mogłoby doprowadzić do zniszczenia niezdrewniałych siewek. W czasie spaceru dowiemy się jak to się dzieje, że nasiona wiedzą, kiedy mogą wykiełkować i jak ten proces przebiega.

 • 22.04 W poszukiwaniu kwiatów

Kwiaty zachwycają swoją wielką różnorodnością form, kolorów i zapachów. Jednak często przechodzimy obok kwiatów zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy są tak małe i niepozorne, że ich nie widzimy. Czy ktoś widział kwiat leszczyny albo dębu? W czasie spaceru porozmawiamy o budowie kwiatów, ich sposobach na przyciąganie zapylaczy i spróbujemy wytropić te niepozorne.

 • 13.05 O bioróżnorodności i antropopresji

Każdy z nas intuicyjnie mógłby powiedzieć, co to jest różnorodność biologiczna. Jednak o bioróżnorodności i jej zagrożeniach można opowiadać bardzo długo. W czasie spaceru opowiemy o różnych poziomach różnorodności biologicznej oraz o antropopresji, czyli działaniach człowieka mających wpływ na przyrodę. Dowiemy się jak uczynić nasze najbliższe otoczenie miejscem przyjaznym roślinom i zwierzętom.

 • 27.05 O symetrii i geometrii. Matematyka  w przyrodzie

Matematyka jest bez wątpienia najważniejszą z nauk i występuje wszędzie w naszym otoczeniu. Zasady matematyczne wyznaczają rozkład gałęzi na pniu, układ nasion czy kształt muszli. Patrząc na rośliny i zwierzęta mamy wrażenie, że są to starannie zaprojektowane i harmonijne konstrukcje. W czasie spaceru zaprezentujemy możliwe do zaobserwowania na co dzień przykłady symetrii i geometrii w przyrodzie.

 • 10.06 Jak aktywnie spędzisz czas w otoczeniu przyrody?

Ciepłe dni, których jest coraz więcej zachęcają do wycieczek, tych dłuższych i krótszych. Podróżować można rowerem, z kijkami, kajakiem, można na wiele różnych sposobów. Wyprawom takim towarzyszy przyroda z całym swoim bogactwem. Żeby lepiej ją poznać, proponujemy Państwu kilka przepisów na to jak lepiej patrzeć, słuchać i czuć przyrodę, a przy okazji urozmaicać czas sobie i towarzyszom naszych wędrówek. Zacznijmy od Parku w Żelazowej Woli.

 • 24.06 Przyrodnicza stacja meteo. O prognozowaniu przyrody

Przewidywanie pogody nigdy nie było tak łatwe jak w obecnych czasach. Prognozy w telewizji, w gazetach czy prognozy numeryczne w każdym smartfonie pozwalają nam zorientować się w kilka sekund, jakie warunki atmosferyczne nas czekają. A jak było kiedyś, kiedy ludzie musieli planować prace w polu? Jakie metody sobie wypracowali i na co zwracali uwagę? W czasie zajęć zamienimy się w meteorologów i spróbujemy opisać oraz przewidzieć pogodę. 

Spacer przyrodniczy w cenie biletu wstępu do Muzeum lub do parku.


Rezerwacje:

e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl

tel. (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98

Więcej informacji: edukacja.zelazowawola@nifc.pl

www.chopin.nifc.pl, www.chopin.museum