LEKCJE O PARKU POMNIKU W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Lekcje o Parku-pomniku

Lekcje adresowane do przedszkoli, szkół powszechnych i artystycznych są poświęcone historii oraz architekturze krajobrazu parku ku czci Fryderyka Chopina. Rozwijają kompetencje uczniów w sferze historycznej, muzycznej, polonistycznej, przyrodniczej i geograficznej.

Dzielą się na aktywne zwiedzanie parku z użyciem pomocy dydaktycznych czy kart zadań oraz część warsztatową, które łączymy z realizacją wymagań podstawy programowej.

 

Przedszkole, klasy 1–3 szkoły podstawowej, szkoła muzyczna I stopnia

Zielona sala koncertowa i ptasie trele

Czym jest rytm w przestrzeni  i co geometria ma wspólnego  z parkiem? Poznamy wyjątkowo bujną roślinność  tego miejsca.  Pejzaż dźwiękowy to inny,  ważny element parku-pomnika ku czci Fryderyka Chopina. Stanowi go muzyka kompozytora słyszana w różnych jego częściach, a także odgłosy ptaków. Podczas zajęć nauczymy się rozpoznawać kilka podstawowych gatunków. W Domu Urodzenia Chopina przywołamy ponadto dźwięki z XIX wieku, zaś w Sali edukacyjnej wysłuchamy utworu Kos z cyklu Katalog ptaków  O. Messiaena, w którym  kompozytor cytuje lub stylizuje głosy ptaków.  Zajęcia zwieńczymy nauką piosenki Ptasie trele.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV, 4.1, 4.7, 4.8, 4.9, 4.18

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacyjny przedmiotu edukacja polonistyczna, I, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, II, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8

edukacja muzyczna pkt. VIII, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,

edukacja przyrodnicza pkt. IV, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Czemu szumisz Utrato...

Spacer nad rzekę Utratę przepływającą przez park w Żelazowej Woli przybliży jej historię, a także będzie obfitował w  obserwacje związane z ekologią i geografią. Obecność rzeki stanowi ważny składnik kompozycyjny parku; naturalne elementy krajobrazowe współgrają z wprowadzonymi przez człowieka. Aleja zaprowadzi nas do innych zbiorników wodnych parku, oczka wodnego o nazwie Morskie Oko i Stawu przy Estradzie, która stanie się sceną dla  dzieci. Wspólnie zaśpiewamy  pieśń  związaną z tematyką zajęć oraz wysłuchamy z komentarzem pieśni Pstrąg F. Schuberta oraz Rzeka Z. Noskowskiego lub poematu symfonicznego Wełtawa B. Smetany.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV, 4.1, 4.7, 4.8, 4.9, 4.18

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacyjny przedmiotu edukacja polonistyczna, I, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, II, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8

edukacja muzyczna pkt. VIII, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,

edukacja przyrodnicza pkt. IV, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 

Klasy 4–6 szkoły podstawowej, szkoła muzyczna I stopnia

O komponowaniu krajobrazu

W nawiązaniu do koncepcji parku-pomnika w Żelazowej Woli Franciszka Krzywdy-Polkowskiego dowiemy się, dlaczego ogród może być dziełem sztuki. Jego autor był architektem, estetą wyczulonym na detal, kształty, faktury i kolory. Opowiemy o jego dokonaniach i  zapoznamy się z zawodem architekta krajobrazu. Jak pracował projektant i jaki stawiał sobie cel? Podczas spaceru poznamy małą architekturę parku, najciekawsze okazy drzew i roślin w parku. W części praktycznej zajęć stworzymy własną mapę parku.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny przedmiotu plastyka pkt. I, 1.1, 1.2, 1.6, pkt. II, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, III 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7

przyroda pkt. II, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, pkt. VII 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9

geografia pkt. II, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9

Barwy i faktury w przyrodzie i muzyce

Faktury roślin i kwiatów mają kluczowe znaczenie w procesie komponowania ogrodów. Delikatny, zdecydowany, mniej lub bardziej plastyczny ich kształt decyduje o  umiejscowieniu i sąsiedztwie. Sensoryczny spacer po parku odkryje świat pełen rozmaitych kolorów i struktur przyrodniczych, roślinność piętrową, drzewa i kwiaty . Kolorystyka to pojęcie, które stosujemy nie tylko do plastyki czy architektury krajobrazu, ale także muzyki. Połączymy wrażenia słuchowe  z postrzeganiem kolorów i zapoznawszy się z jednowymiarowymi brzmieniowo utworami, dopasujemy do nich kolor. Dlaczego dany dźwięk budzi skojarzenia z określonym kolorem? Opowiemy o  wrażeniach związanych z muzyką, poznamy instrumenty i ich brzmienia oraz walory kolorystyczne fortepianu lub stworzymy improwizację ruchową do utworu Samotne kwiaty z cyklu Scen leśnych op. 82 Roberta Schumanna.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny przedmiotu muzyka pkt. I, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4

przyroda pkt. I, 1, 6, pkt. VII. 7.3, 7.9.

plastyka pkt. I, 1.2, 1.3,

 

Klasy 7–8 szkoły podstawowej

Kompozycja krajobrazu, architektura muzyki   

Mazowsze, region, w który urodził się Fryderyk Chopina stanie się punktem wyjścia do rozważań nad tym, czym jest kultura i co się na nią składa. Poznamy kilka wybranych roślinnych okazów  w  parku oraz elementy  typowe dla Mazowsza, od muzyki do budownictwa i materiałów w nim  używanych. Czy w parku w Żelazowej Woli znajdziemy elementy architektury i  materiały popularne w innych częściach Polski? Czym charakteryzuje się krajobraz mazowiecki i jego architektura? Jakie były założenia parkowe w kontekście miejsca związanego z dziedzictwem narodowym? Opowiemy o  znaczeniu kultury ludowej na Mazowszu, a w szczególności muzyki w nawiązaniu do wybranego mazurka Chopina.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny przedmiotu muzyka pkt. I 4.1, 4.3, pkt. II 4.5, pkt. III. 4

Geografia pkt I. 1.1, II. 2.3, 2.4, 2.9

Śladami  drzew,  pomników i małej architektury  w parku

Poznamy najstarszych mieszkańców parku,  świadków kilku epok,  drzewa, w tym tzw. solitery, czyli samotnie stojące  i tym samym szczególnie wyróżniające  się na tle kompozycji ogrodu. Jaka  jest symbolika wierzby, dębu, kasztanowca czy lipy w kulturze? Zinterpretujemy wiersz Wysokie drzewa Leopolda Staffa,  który pochodzi z okresu międzywojennego, czyli czasu, kiedy powstawał park-pomnik w Żelazowej Woli. Obejrzymy najstarszy pomnik ku czci Chopina, obelisk, na którego wzniesienie wyraził zgodę car rosyjski. Kiedy wybudowano inne pomniki i rzeźby ku czci kompozytora znajdujące się w parku w Żelazowej Woli? Uczniowie ćwicząc sztukę perswazji przedstawią związki Chopina z  Żelazową Wolą  z jednej, wybranej przez siebie perspektywy. Obejrzymy także małą architekturę parku, w tym mosty, altany, Pergolę i Estradę. Jak komponuje się ona z bujną roślinnością?

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny przedmiotu język polski pkt I.1.1, 1.9, 1.10, 1.11, 2.6   

Geografia pkt I. 1.1, II. 2.3, 2.4, 2.9

Biologia pkt. II. 5.5

 

Liceum, szkoły artystyczne

Styl narodowy i tendencje modernistyczne

Pionierski projekt parku-pomnika autorstwa Franciszka Krzywdy-Polkowskiego jest przykładem modernistycznych tendencji w architekturze krajobrazu lat 30. XX wieku, przejawiających się m.in. w geometryzacji i rytmizacji przestrzeni. Centralnym punktem parku jest przebudowana w stylu dworu polskiego dawna oficyna dworska, w której urodził się Chopin. Poznając jej historię i otoczenie, omówimy cechy stylu narodowego oraz modernistycznego, dowiemy się w jaki sposób pejzaż może być narzędziem budowania tożsamości narodowej. Jakie strategie zastosował Franciszek Krzywda-Polkowski kreując park? Jakie są źródła i znaczenia małej architektury parku w Żelazowej Woli?

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych IV etap edukacyjny przedmiotu wiedza o kulturze: pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7,

historia sztuki: pkt. 1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1.

biologia: *zakres rozszerzony pkt. VIII.1.

geografia *zakres rozszerzony pkt. 10. 2

Przyroda w muzyce i literaturze

Poznając wspólnie historię powstania parku w Żelazowej Woli, wizjonerskie plany jego założyciela profesora Franciszka Krzywdy-Polkowskiego oraz wybrane przykłady roślin, kwiatów i drzew w parku, przybliżymy różnorodne przedstawienia przyrody w sztuce.  Dowiemy się, jaki był cel podróży Fryderyka Chopina na Majorkę i opowiemy o okolicznościach powstania Preludium Des-dur op. 28 nr 15. Przeanalizujemy Sceny leśne op. 82 Roberta Schumanna, wybrane fragmenty powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz tekst Andrzeja Niemojewskiego do kantaty Nad Utratą Zygmunta Noskowskiego. Utwory zainspirują nas do dyskusji na temat ciągłości tradycji.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych IV etap edukacyjny przedmiotu język polski: *zakres podstawowy I 1.1, 1.3, II 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, III 1.4, * zakres rozszerzony: I 3.2, II 2.1, 3.4,

historia sztuki: 1.1, 1.7, 1.12,

historia muzyki: 1.3 (b), 1.7 (a, b), 1.8 (c), 1.9 (d), 2. 1 (a, b, c), 2.3, 2.4 3.2.

biologia: *zakres rozszerzony pkt. IV. 5.5, 5.6, VIII.1.

 

Rezerwacje:
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl
tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)

czas trwania lekcji: 60 min
maksymalna liczba uczestników: 25 osób
koszt:  150zł przy zakupie pojedynczej lekcji, 120 zł za 1 lekcję przy
zakupie minimum 4 lekcji