LEKCJE MUZEALNE - ŻELAZOWA WOLA
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

LEKCJE MUZEALNE REALIZOWANE W ODDZIALE MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA w ŻELAZOWEJ WOLI

 

Przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3, szkołą muzyczna I stopnia

KIM JEST ARTYSTA?
Wprowadzające w świat sztuki zajęcia mają na celu uwrażliwienie najmłodszych odbiorców na pojęcia takie jak piękno, talent, inspiracja, geniusz czy motywacja. Posługując się metodą filozoficzną P4C (Philosophy for Children) Matthew Lipmana, poznamy ekspozycję Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Przybliżymy postać artysty jako wykonawcy i pianisty, omówimy jego pierwsze próby kompozytorskie oraz podyskutujemy o sztuce, a także pobawimy się muzyką podczas radosnych warsztatów twórczych.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV 1, 7, 8, 9, 18 oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja polonistyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, przedmiotu edukacja muzyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

U CHOPINÓW I SKARBKÓW
Jak wyglądało życie w XIX-wiecznym dworze? Przeniesiemy się w przeszłość i poznamy członków rodziny kompozytora, a także zaprzyjaźnioną z nimi rodzinę Skarbków, właścicieli posiadłości w Żelazowej Woli. Zastanowimy się, skąd możemy czerpać informacje o przeszłości. Napiszemy podziękowania lub narysujemy wybrany eksponat w księdze pamiątkowej, której nie zabrakło w żadnym XIX-wiecznym domu. Lekcji towarzyszyć będą wczesne utwory Fryderyka Chopina, zajęcia zaś zwieńczymy nauką piosenki pt. Chopinowie i Skarbkowie.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV 1, 7, 8, 11,  oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja muzyczna 1.3, 1.7, przedmiotu edukacja plastyczna: 2.1, 2.7.

MAGIA FORTEPIANU
Dwa fortepiany, historyczny – marki Broadwood i współczesny – Steinway, staną się punktem wyjścia do zapoznania się z mechanizmem działania ulubionego instrumentu Fryderyka Chopina. Jakie są podstawowe różnice między dźwiękiem wydobywanym z fortepianu pochodzącego z czasów pianisty i ze współczesnego? Wykonamy ćwiczenia rytmiczne, które pozwolą lepiej poznać instrument, a także nauczymy się piosenki o fortepianie. Dzięki niej rozpoznamy w muzyce tryby molowy i durowy, a także dowiemy się, na czym polega praca stroiciela fortepianu. Skupieni wokół instrumentu, opowiemy o emocjach w muzyce.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego IV 7, 20 oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja polonistyczna 1.1 przedmiotu edukacja muzyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7.

WOKÓŁ CZEPCA PANI CHOPIN
Jaką rolę odgrywało nakrycie głowy Justyny Chopin, mamy Fryderyka i z jakim obrzędem było związane? Przybliżymy sposób ubierania się mieszkańców dworu i przedmioty codziennego użytku, a podczas warsztatu zbudujemy proste instrumenty muzyczne, jakie były wykorzystywane w orszaku weselnym. Ponadto nauczymy się śpiewać pieśń Oj chmielu, chmielu towarzyszącą oczepinom, której motyw można usłyszeć w Nokturnie b-moll op. 9 nr 1 Fryderyka Chopina i przyswoimy podstawowe kroki kujawiaka, ludowego tańca z regionu pochodzenia pani Chopin.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV 1, 7 oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja polonistyczna 1.1, przedmiotu edukacja muzyczna 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4, 3.7.4.4.

W RYTMIE MAZURA
Jaka jest geneza mazura – polskiego tańca, który wykorzystywał w swoich utworach Fryderyk Chopin? W jaki sposób muzyka regionu Mazowsza wpływała na kształtowanie się osobowości twórczej artysty? Przyglądając się XIX-wiecznym reprodukcjom i rycinom prezentowanym na ekspozycji oraz obserwując tempo wyznaczane przez zabytkowy zegar podłogowy, poznamy charakterystyczne elementy muzyczne mazura. Omówimy mazowieckie zwyczaje, a także instrumenty ludowe oraz ich brzmienie. Podczas warsztatu nauczymy się kroku mazurowego.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego  IV 1, 7, 8, 9, 18 oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja polonistyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, przedmiotu edukacja muzyczna 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.

W KRAINIE FORM MUZYCZNYCH
Najmłodsi uczestnicy zajęć będą mieli okazję zrozumieć ideę kształtowania formy muzycznej poprzez zestawienie jej ze skojarzeniami z życia codziennego. Przyglądając się prezentowanym na wystawie wybranym rękopisom oraz odkrywając pomieszczenia w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, udamy się w  fascynującą podróż po gatunkach muzycznych. Odkryjemy m.in. chopinowskie etiudy, pieśni i nokturny, które zilustrujemy gestem. Wykonamy piosenkę, która pomoże zapamiętać wiadomości poznane w czasie lekcji. Omówione gatunki muzyczne będą również przyczynkiem do wspólnej zabawy.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV 1, 7, 8, 9, 18 oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja polonistyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, przedmiotu edukacja muzyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

MINIATURA W MUZYCE I MALARSTWIE
Czy sztuka form malusich, tyciuchnych, tyciutymeczkich jest tak samo wartościowa jak tworzenie wielkich form instrumentalnych czy plastycznych? Inspirując się cytatem z wiersza Juliana Tuwima Pan Maluśkiewicz i wieloryb, wspólnie odpowiemy na to pytanie, a także zbadamy, jaki był stosunek Fryderyka Chopina do małych form instrumentalnych. Wcielimy się w rolę małego artysty tworzącego miniaturę muzyczno-taneczną bądź ilustrację ruchową do słów lub, przyglądając się uważnie miniaturowemu portretowi z ekspozycji, podczas warsztatu plastycznego stworzymy własnoręczne wizerunki bliskich osób.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego pkt. IV 1, 7, 8, 9, 18 oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etap edukacji przedmiotu edukacja polonistyczna 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, przedmiotu edukacja muzyczna 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, przedmiotu edukacja plastyczna 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3.

 

Szkoła podstawowa klasy 4-6, szkołą muzyczna I stopnia

KROKIEM POLONEZA
Polonez to jeden z najpopularniejszych tradycyjnych tańców polskich. Stylizując go, Chopin stworzył jedne ze swoich najbardziej rozpoznawalnych utworów. Czy polonezy komponowali także współcześni artyście zagraniczni twórcy? Podczas zajęć wprowadzimy pojęcie metrum i nauczymy się wyklaskiwania rytmu polonezowego. Zastanowimy się nad zjawiskiem stylizacji w muzyce oraz rolą poloneza jako tańca i utworu muzycznego w dorobku Chopina na przykładzie fragmentów Poloneza As-dur op. 53 oraz Poloneza d-moll op. 71 nr 1, a także nauczymy się kilku figur tanecznych.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, przedmiotu muzyka I 3.1, 3.2, 4.1 (a), 4.3, 4.4, II 4.5(1).

Z GESTEM LUDOWYM. CHOPIN I KULTURA TRADYCYJNA
Chopin miał okazję grać na jednostrunowych basach, co stanie się dla uczestników lekcji pretekstem do poznania innych instrumentów ludowych. Na podstawie Kuriera Szafarskiego pisanego przez Fryderyka, zapoznamy się z tekstami przyśpiewek ludowych i obrzędów pielęgnowanych na polskiej wsi. Przywołamy ulubioną pieśń matki artysty pt. Laura i Filon, będącą tematem Fantazji na tematy polskie A-dur op. 13 Chopina, oraz wysłuchamy Ronda à la Krakowiak F-dur op. 14. Nauczymy się także podstawowych kroków tańców ludowych: mazura, oberka, kujawiaka bądź krakowiaka.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, przedmiotu muzyka I 1.1 (b), 1.3, 1.4, 3.2 (a), 4.1 (a), II 4.1, 4.3, 4.5 (1), 4.7.

 (…) POSYŁAM CI MÓJ MAZUREK (…)
Mazurki obok polonezów uznawane są za najbardziej polskie i osobiste utwory w dorobku kompozytora. Dedykował je bliskim i ważnym w swoim życiu osobom. Wprowadzimy pojęcie stylizacji tańców ludowych, wyklaszczemy rytm mazurowy oraz poznamy podstawowe kroki mazura. List kompozytora z Kowalewa i obraz Józefa Rapackiego będą punktami wyjścia do omówienia wpływu polskiej muzyki tradycyjnej na muzykę Chopina. Jak ewoluował w jego twórczości ten gatunek, o którym napisał: Mój fortepian nie słyszał, jak tylko mazury?

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, * wymagania szczegółowe: I 2.1, 1.6, 1.1 ,2.1, II 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, III 1.1, 1.2, przedmiotu muzyka: I 3.2 (a, b), 4.1 (d), 4.2 (c, d), II 4.1, 4.3, 4.5 (1), 4.7, III 4.

FORTEPIAN I JEGO PRZODKOWIE
Zapoznamy się z historią i budową instrumentów klawiszowych. Przyjrzymy się zmianom, jakie dokonały się w konstrukcji fortepianu na przestrzeni stuleci. Dowiemy się, dlaczego w XIX wieku był on tak ważny i popularny. Posłuchamy brzmienia poprzedników fortepianu. Skupieni wokół finezyjnie zdobionego historycznego Broadwooda z czasów Chopina zaprezentujemy przykłady muzyczne i nauczymy się rozpoznawania różnic w barwie i dynamice dźwięku wydobywanego z poznanych instrumentów.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, przedmiotu muzyka: I 4.1 (a), 4.2 (a), II 3.1, 4.6, 4.7, przedmiotu historia: * wymagania ogólne I 4, II 4, 5.

Z WIZYTĄ WE DWORZE
Rodzina Fryderyka Chopina utrzymywała bliskie relacje ze Skarbkami, właścicielami dworu w Żelazowej Woli. Poznamy pamiątki i eksponaty świadczące o zażyłości obu rodzin, przybliżymy historię dworu polskiego, jego budowę i wygląd. Przyjrzymy się XIX-wiecznej modzie i sposobom spędzania wolnego czasu, w tym wieczorom muzycznym, literackim oraz siurpryzie. Czym jest tradycja, obyczaj i przekaz pokoleniowy? Po krótkim warsztacie kaligrafii, obowiązkowym przedmiocie czasów Fryderyka, złożymy podziękowanie za wizytę w księdze pamiątkowej.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, II 1, 4, 5, 6, * wymagania szczegółowe II 4.1, 4.2 IV 2, przedmiotu muzyka II 4.7.

MISTRZ I UCZEŃ. MIKOŁAJ I FRYDERYK JAKO NAUCZYCIELE
Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka, był guwernerem dzieci hrabiów Skarbków, a karierę kontynuował w Warszawie. O jego pedagogicznym talencie dowiemy się z Pamiętników Fryderyka Skarbka. Niewątpliwym dowodem erudycji Mikołaja są książki prezentowane w gablocie na ekspozycji stałej. Fryderyk znany jest przede wszystkim z działalności kompozytorskiej i  pianistycznej, al. poświęcał się także pracy pedagoga. Czym były Szkice do metody gry fortepianowej Chopina? W części warsztatowej przybliżymy sekrety wykonawstwa jednej z etiud kompozytora.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 1, 3, 4, 5, 7, III 2,  * wymagania szczegółowe: I. 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.11, przedmiotu historia *wymagania ogólne: I 4, II 3, 5, III 2, 4 *wymagania szczegółowe: (kl IV) III 3, przedmiotu muzyka: I. 2.3, 2.5, 4.1(a), 4.3, 4.4, II 1.1, 1.2, 4.3.

SZKICE I DRUKI
W jaki sposób tworzyli artyści żyjący w czasach Chopina oraz wcześniejszych, a jak czynią to współcześni? Zbadamy, czy pracują według ustalonego schematu, czy też każdy z nich mówi innym głosem. Zastanowimy się, czy i w jaki sposób można obecnie dotrzeć do oryginału powstałego w XIX wieku. Poznamy pojęcia autografu szkicowego, edycyjnego oraz faksymile, by podczas zajęć praktycznych wspólnie przeanalizować poszczególne etapy procesu twórczego Fryderyka Chopina na podstawie rękopisów wybranych utworów.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, muzyka I 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, przedmiotu plastyka III 1, 2, 3, 6.

NIGDY BYŚ NIE ZGADŁ, SKĄD TEN LIST WYCHODZI! – SZTUKA PISANIA W XIX WIEKU
Listy i powinszowania stanowią jedno ze źródeł wiedzy o epoce Chopina i przybliżają zagadnienie wzajemnych relacji między rodzinami Chopinów i Skarbków. Dowiemy się o zasadach ortografii współczesnej kompozytorowi oraz wyszczególnimy elementy treściowe i formalne listów. Podczas czytania korespondencji poznamy miejsca pobytu Fryderyka Chopina, jego otoczenie, inspiracje, zachwyty, twórczość i sprawy codzienne. W części warsztatowej uczniowie wybiorą z rozsypanki zwroty typowe dla XIX-wiecznej epistolografii, których użyją, pisząc list na wybrany przez siebie temat.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 1, 3, 4, 5, 6, III, 2, 4, 5, 7  * wymagania szczegółowe: I, 1.4, 1.7, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, III 2.1, 2.5, przedmiotu muzyka: II 7.

 

Szkoła podstawowa klasy 7-8, szkołą muzyczna I stopnia

DO POLONEZA!
Pierwszym utworem, jaki skomponował Fryderyk Chopin, był Polonez B-dur. Zapoznamy się z kilkoma przykładami tego gatunku w twórczości starszych twórców: Marii Szymanowskiej, Józefa Elsnera i Karola Kurpińskiego. Przybliżymy ponadto utwory Jana Sebastiana Bacha i Georga Phillippa Telemanna, w których słyszalne są wpływy polskie. Jak rozwinął się ten gatunek dzięki Fryderykowi Chopinowi? Porównamy i poddamy analizie pierwsze oraz powstałe w dojrzałym okresie twórczości polonezy kompozytora. Nauczymy się także podstawowych kroków polonezowych.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 3, 5, przedmiotu muzyka I 3.2 (a, b), 4.1 (a), 4.2 (c, d), II 1.2, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, III 4.

LUDOWOŚĆ I KRAJOBRAZ POLSKIEJ WSI W SZTUCE ROMANTYZMU
Obraz Józefa Rapackiego prezentujący wieś pod koniec XIX wieku czy kilim utkany metodą grzebyczkową to przykłady obiektów ekspozycji stałej w Domu Urodzenia Chopina, które nawiązują do regionalnego folkloru. W zgłębianiu jego cech pomogą nam młodzieńcze listy Chopina. Zapoznamy się zarówno z pierwotnymi nutami i krokami dziarskiego mazura, jak i z wysublimowanymi dźwiękami chopinowskiego mazurka. Sztuka romantyzmu to również literatura, w której ludowość silnie się zaznaczyła. Poddamy analizie wiersz wymagany w programie szkolnym.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, II 1, 3, III 5, *wymagania szczegółowe: I 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.5, 2.6, II 2.1, 2.5, III 2.3 2.4, przedmiotu muzyka: I 3.2 (a), 4.1 (d), 4.2 (c, d),4.3, II 1.2, 4.1, 4.3, 5.1, 7, III 4.

CZY MIKOŁAJ CHOPIN BRAŁ UDZIAŁ W INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ? CHOPINOWIE Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ
Życie Fryderyka Chopina i jego najbliższych przypada na okres doniosłych dla Polski walk o utrzymanie zrębów państwowości. Zgłębiając historię czasów napoleońskich, zapoznamy się z historią Chopinów w Żelazowej Woli. Grafiki prezentujące księcia Józefa Poniatowskiego posłużą do podjęcia refleksji nad przebiegiem insurekcji kościuszkowskiej. Lektura Pamiętników Fryderyka Skarbka będzie natomiast punktem odniesienia do zrozumienia przyczyn wybuchu oraz konsekwencji upadku powstania listopadowego. Zastanowimy się nad wpływem wydarzeń historycznych na artystów – emigrantów. W tym celu posłuchamy Scherza h-moll op. 20 Chopina, a także przeczytamy fragment lektury szkolnej.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 II 1, III 5, 7, *wymagania szczegółowe I. 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, III. 2.3, przedmiotu historia: * wymagania ogólne: I 4,  5, II 3, 5, *wymagania szczegółowe( kl. IV) II 3, III 3 IV 8, 9, *wymagania szczegółowe (kl. V-VIII): XVI. 4, XVII.1, XVII.2, XVII.3, XVIII.1, XVIII.2, XVIII.3, XX.2, XX.3, XX.4, XX.5, przedmiotu muzyka: I 4. 1, II 7, III 5.

(…) WCZORAJ ZNÓW POZOWAŁEM (…). CHOPIN W IKONOGRAFII ROMANTYZMU
Personifikacja natchnienia na podstawie obrazu Delacroix autorstwa Leona Wyczółkowskiego i inne portrety obecne na ekspozycji stałej są wzorowane na romantycznych wizerunkach kompozytora. Część z nich wyszła spod pędzla malarzy, z którymi artysta był zaprzyjaźniony. Przez pryzmat historii ich powstania zgłębimy biografię Chopina, a przyglądając się im. zapoznamy się ze sposobami ukazywania człowieka w malarstwie romantycznym. Nauczymy się interpretować obrazy i oceniać ich estetyczne walory, a także wyćwiczymy sztukę retoryki i argumentacji, broniąc danego sposobu przedstawiania kompozytora.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski *wymagania ogólne: I 1, 3, przedmiotu muzyka:  II 7, przedmiotu plastyka: I 1, 2, 3, 4, 5, 6, III 5, 6, przedmiotu historia: * wymagania ogólne: I 4, 5.

EXTRO, EXTRA, EXTRISSIME. XIX-WIECZNA I WSPÓŁCZESNA KORESPONDENCJA
Znaczną część swojego życia zapisał Chopin w listach. Wysyłał je do przyjaciół z ławy szkolnej, ukochanej rodziny czy bliskich swemu sercu kobiet. XIX wiek to wyjątkowy okres w dziejach epistolografii. Wymianę listów prowadzono w tym czasie w rozmaitych formach: od powinszowań i okolicznościowych laurek po oficjalną kunsztowną korespondencję i zrywające z klasyczną formą wyznania osobiste. Przyjrzymy się ich formom i treściom, a w części warsztatowej dokonamy analizy listu Chopina z lat dziecięcych i zredagujemy tekst w stylistce czasów kompozytora. Z biografią artysty zapoznamy się przez pryzmat słów i zwrotów z jego czasów.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski: *wymagania ogólne: I 1, 3, 7 II 1, 3, 4, 6  III 2, 5, 7, *wymagania szczegółowe: I 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, II. 2.1, 2.5, 2.7, 3.1, III. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, IV. 2, 5, 8, przedmiotu historia: *wymagania ogólne: I 4,  5, II 3, *wymagania szczegółowe (kl. V-VIII):  XIX 2, XX 2, przedmiotu muzyka: III 1, 2.

CHOPIN I TENDENCJE MODERNISTYCZNE W SZTUCE
Rzeźby przedstawiające Chopina autorstwa Dunikowskiego i Madejskiego oraz historia parku w Żelazowej Woli staną się przyczynkiem do omówienia recepcji osoby i twórczości Chopina w epoce modernizmu. Stanisław Przybyszewski i Karol Szymanowski próbowali zbliżyć się do fenomenu artysty, publikując teksty poświęcone kompozytorowi. Dokonamy analizy porównawczej rzeźb oraz zapoznamy się z cechami modernizmu w architekturze krajobrazu. Twórczość Karola Szymanowskiego, czerpiącego z tradycji chopinowskiej i wzbogacającego mazurki idiomem podhalańskim, stanie się przykładem zróżnicowania wpływów w epoce.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski: *wymagania ogólne: I 1, 3, II 1, 3, 4 III 2, *wymagania szczegółowe: I 2.1 ,2.2, 2.3, III 1.6, 1.7, 2, IV  1, 2, 3, przedmiotu historia: cele ogólne: I 4, 5, II 1, 2, 3, 4, 5, przedmiotu plastyka: I 1, 2, 3, 4, 5, 6 III 5, 6, przedmiotu muzyka:  I 4 (a, c, d), II 1.1 1.2, 6, 7, III 1.

MUZEALNIK Z KLASĄ
Czym są dziedzictwo narodowe i rekonstrukcja historyczna? Między innymi na to pytanie odpowiemy, zaglądając za kulisy pracy muzealnika. Zapoznamy się ze sposobami funkcjonowania muzeum, organizacji wystawy, wyzwaniami i trudnościami współczesnego wystawiennictwa. Dowiemy się, jak liczna jest kolekcja Muzeum Chopina i jakie są sposoby pozyskiwania obiektów na ekspozycję. Zgłębimy kilka pojęć z zakresu sztuki konserwatorskiej, dzięki czemu dowiemy się, co grozi tak cennym obiektom, jak rękopisy Chopina, oraz jak je chronić. Wcielimy się w role pracowników muzeum, przygotowując kartę obiektu muzealnego.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etap edukacji przedmiotu język polski: *wymagania ogólne: I 1, przedmiotu muzyka:  II.7 , przedmiotu plastyka: I 1, przedmiotu historia * wymagania ogólne I 4, 5.

Liceum, Szkoły artystyczne

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!
Jaką rolę odgrywał polonez w społeczeństwie polskim dawniej? Wychodząc od Poloneza g-mollPoloneza d-moll op. 71 nr 1, przybliżymy ten gatunek w twórczości Chopina. Nauczymy się kilku figur poloneza oraz wysłuchamy wybranych utworów Poloneza C-dur op. 3, Poloneza fis-moll op. 44 i Poloneza-Fantazję As-dur op. 61. Opisów poloneza poszukamy w literaturze pięknej. Fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza będą przewodnikiem życia na dworze w XIX wieku.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu język polski: I, II, III; *zakres podstawowy: I 1.1,1.4,1.5, 3.1,3.5,3.6,3.8,II 2.1,2.2,2.3,2.4,4.1,4.2, 4.3, III 1.3,2.1, *zakres rozszerzony: II 2.1,2.3,3.1, przedmiotu historia: I, II, III; 1.1, 2.1, 6.1, 6.6, IV Wiek XIX: 1.3, 1.4,1.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.6, przedmiotu historia muzyki: 1.1 (a, b, c), 1.3 ( a, b), 1.4, 1.7 (a), 1.8 (c), 1.9 (a, d), 2.1 (b), 2.3, 3.1 (a, b, c, d), 3. 2.

ROMANTYCZNE MANIFESTY I MODERNISTYCZNE PRZEWARTOŚCIOWANIA
Życie Chopina przypada na czas rozkwitu romantyzmu. Litografia Leona Wyczółkowskiego wg Eugène’a Delacroix oraz kanoniczna Oda do młodości Adama Mickiewicza będą punktem wyjścia do omówienia założeń ideowych tej epoki. Popiersie Chopina dłuta Xawerego Dunikowskiego oraz źródła literackie otwierają możliwość zestawienia romantycznego i modernistycznego motywu powinności artysty wobec sztuki i narodu. Tendencje modernistyczne odkryjemy także na przykładzie parku w Żelazowej Woli. Posłuchamy wzniosłego i dramatycznego Nokturnu c-moll op. 48 nr 1. Zajęcia zwieńczymy dwiema pieśniami Karola Szymanowskiego i zapoznamy się z innowacjami, jakie artysta wprowadził do tego popularnego w XIX wieku gatunku muzycznego.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: język polski:  *zakres podstawowy: I.1.1, 1.2, 1.3, II.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, *zakres rozszerzony: I.1.1, 3.2, II.2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, przedmiotu wiedza o kulturze: 1.2, 1.3, 1.8, 2.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, przedmiotu historia muzyki: 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 (a, d), 2.1, 2.3, przedmiotu historia sztuki: 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.12, 2.1. 3.1, 3.2.przedmiotu historia: *zakres rozszerzony: pkt. IV. 1.3, 1.6, 4.2. 4.5, 4.6.

CHOPIN I MICKIEWICZ W ROMANTYCZNYCH NARRACJACH
Co łączy, a co różni kompozytora i poetę? Obydwaj byli emigrantami, o czym przypominają list Chopina do Towarzystwa Literackiego w Paryżu obecny na ekspozycji i prelekcje paryskie Mickiewicza. Podejmiemy tematy religii i duchowości, istotnego aspektu w epoce i życiu obydwu artystów, a także przywołamy kultywowanie tradycji w dziele poety i odniesiemy je do historii Żelazowej Woli. Przebudowana w stylu dworu polskiego oficyna, miejsce urodzenia kompozytora, może budzić skojarzenia z Mickiewiczowskim Soplicowem. W części praktycznej zajęć przeanalizujemy gatunek ballady w muzyce i literaturze na przykładzie Ballady g-moll op. 23 Chopina i Romantyczności Mickiewicza.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: język polski:  I.1.1, 1.3, II.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, zakres rozszerzony: I.1.1, 3.2, II.2.3, 2.5, 3.1, przedmiotu wiedza o kulturze: 1.3, 1.8, 2.1, 2.2, 3.3, 3.5, 3.6, przedmiotu historia muzyki: 1.4, 1.5, 1.7 (a), 1.9 (a), 1.9 (d), 2.1, 2.3, przedmiotu historia: *zakres rozszerzony pkt. IV. 4.2, 4.5, 4.6.

OBRAZ ŻYCIA RODZINNEGO W MUZYCE I LITERATURZE
Laurka czy listy obecne na ekspozycji stałej w Domu Urodzenia Chopina to przykłady pielęgnowania przyjaźni, dedykacje świadczą o zażyłości Chopinów i Skarbków. Sięgając dalej niż do czasów kompozytora, do  XVI-wiecznej literatury, zastanowimy się nad tradycjami kultywowanymi w  polskich domach ziemiańskich od stuleci i poszukamy ich śladów w oficynie chopinowskiej. Zastanowimy się nad wpływem wychowania, otoczenia i kultury regionalnej na życie i twórczość artysty. Posłuchamy Berceuse Des-dur op. 57 powstałej najprawdopodobniej z zauroczenia Chopina córeczką jego uczennicy i śpiewaczki Pauliny Viardot.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu język polski *zakres podstawowy: I. 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 3.6, II 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, III 1.7, *zakres rozszerzony: I 3.2, , II 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.4, przedmiotu wiedza o  kulturze: 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 2. 2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, przedmiotu historia muzyki: 1.3 (b), 1.4, 1.5 (c), 1.7 (a), 1.8 (c), 1.9 (a, d), 2. 1(a, b, c), 2.3, 2.4, 3. 1(a, c), 3.2, przedmiotu historia sztuki: 1.7.

CHOPIN JAKO ŚWIADEK HISTORII. Z OFICYNY W ŻELAZOWEJ WOLI DO ELITY ARTYSTYCZNEJ PARYŻA
(…) i Malfatti na próżno stara się mnie przekonać, że każdy artysta jest kosmopolitą. Choćby i tak było, to jako artysta jestem jeszcze  w kolebce, a jako Polak trzeci krzyżyk zacząłem (…), pisał Chopin do profesora Elsnera, dowiedziawszy się o wybuchu powstania listopadowego. Czy wydarzenia historyczne, których świadkiem był Chopin, wpłynęły na jego muzykę? Czy dożywotnia emigracja kompozytora była jego przekleństwem, czy błogosławieństwem? Z jakimi poetami zetknął się Chopin w stolicy kultury nad Sekwaną? Przez pryzmat XIX-wiecznej historii zapoznamy się z zaangażowaną w wydarzenia historyczne i rozpowszechnioną wówczas pieśnią Chopina Wojak do słów Stefana Witwickiego.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: przedmiotu język polski: *zakres podstawowy: I.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, II. 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, III. 1.3. 1.4, *zakres rozszerzony: I. 1.1, II. 2.1, 3.4, przedmiotu  wiedza o kulturze: 1.2, 2.2, 3.5, 3.6, 3.7, przedmiotu historia muzyki: 1.1 (a), 1.4, 1.5 (b), 1.7 (a), 2.1(b), 2.1(c), 2.3, 3.1(c), 3.2, przedmiotu historia sztuki: 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, przedmiotu historia:  *zakres rozszerzony: pkt. IV. 1.3, 1.6, 4.2. 4.5, 4.6.

DWÓR POLSKI W KULTURZE
Dwór ziemiański to miejsce wyjątkowe w polskiej kulturze, ciekawe zarówno pod względem obyczajowym, jak i architektonicznym. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, niegdyś skromna oficyna dworska, to dziś Muzeum poświęcone kompozytorowi. Prezentowane na wystawie obiekty pozwalają omówić relacje łączące Chopinów i Skarbków – właścicieli dawnego dworu. Zapoznamy się z  XIX-wiecznym stylem życia, rolą kobiety, obyczajami, modą oraz funkcją przekazu pokoleniowego. Omówimy rolę instrumentu we dworze oraz przykłady XIX-wiecznej pianistyki. Zapoznamy się także ze sposobami przedstawienia dworu i tradycji w literaturze.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu: język polski:  *zakres podstawowy: I 3.6, II 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, III 1.4 *zakres rozszerzony: I 1.2, 2.2, II 3.2, 4.1, przedmiotu: wiedza o kulturze: 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, przedmiotu: historia muzyki:  1.4, 1.7(a), 1.8(c), 1.9 (d, e), 2.1(b), 2.3, przedmiotu historia sztuki: 1.7, przedmiotu historia: *zakres rozszerzony: II, III.

MĄ SZER! SZTUKA PISANIA W ROMANTYZMIE JAKO DOKUMENT EPOKI
Romantyczna epistolografia jest świadectwem tamtych czasów. Autorzy listów i powinszowań obecnych na ekspozycji pisali zgodnie z duchem i  obyczajami epoki. Poznamy rodzaje, tematykę, środki stylistyczne i złożoną częstokroć kompozycję listów. Opowiemy o Wielkiej Emigracji i roli epistolografii w tym kontekście poprzez porównanie listów Chopina i Słowackiego. W korespondencji poety uczniowie odnajdą genezę wielkiego dramatu narodowego. Ponadto napiszą list w konwencji romantycznej z użyciem XIX-wiecznych zwrotów.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu język polski *zakres podstawowy: I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, II 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 III 1.1, 1.7 *zakres rozszerzony: I 1.1, 1.2, 3.1, II 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, przedmiotu wiedza o kulturze: 1. 8, 2.1, 3.3, przedmiotu historia muzyki: 1.7 (a), przedmiotu historia sztuki: 1.7.

NARÓD W PAMIĘCI. PAMIĘĆ W NARODZIE
Narrację Domu Urodzenia Chopina przybliżymy poprzez historię przebudowania oficyny w stylu dworu polskiego oraz stworzenie przez Franciszka Krzywdę-Polkowskiego parku-pomnika. Opowiemy o Miliju Bałakiriewie, kompozytorze, admiratorze talentu Chopina, który przyczynił się do przywrócenia właściwego miejsca Żelazowej Woli w kultywowaniu pamięci o kompozytorze. Poznamy sylwetki Kazimierza Hugo-Badera i Lecha Niemojewskiego, twórców założeń ekspozycji projektowanych przed wojną. Jaki był udział społeczeństwa w  tworzeniu Muzeum? Przybliżymy różne sposoby upamiętniania kompozytora oraz narodowe właściwości muzyki Chopina na przykładzie Poloneza As-dur op. 53. Podejmiemy temat pamięci społecznej w kontekście budowania identyfikacji narodowej.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: przedmiotu język polski, *zakres podstawowy: I.1.1, II.1,1, 1.2, 3.2, 4.2 , *zakres rozszerzony: I. 1.1, przedmiotu wiedza o kulturze: 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, przedmiotu historia muzyki: 1.4, 1.5(c), 1.7, 1.9 (d), 2.1(b), 3.2, przedmiotu historia sztuki: 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 3.2, przedmiotu historia: *zakres rozszerzony: pkt. IV. 1.3, 1.6, 4.2. 4.5, 4.6, 18.2.


Rezerwacje:
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli
Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl
tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)
Formularz rezerwacji

czas trwania lekcji: 60 min
maksymalna liczba uczestników: 25 osób
koszt:  150zł przy zakupie pojedynczej lekcji, 120 zł za 1 lekcję przy
zakupie minimum 4 lekcji