STYCZEŃ W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

DLA DOROSŁYCH

Oprowadzania z przewodnikiem

Zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz wystawy czasowej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli.

Wtorek i środa o godz. 12.00, 14.00
Czwartek i piątek o godz. 12.15, 14.15

Sobota i niedziela:
godz. 11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej
godz. 13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)
godz. 14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

Oprowadzania w ramach biletu wstępu do Muzeum. Obowiązują rezerwacje.
Limit osób: 30

 

DLA DZIECI

Najmłodsi melomani
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-2

Kształtowanie słuchu od pierwszych miesięcy życia dziecka spełnia ważną rolę w rozwoju inteligencji i   stymuluje rozwój psychofizyczny. Śpiewanki i rytmiczanki z wykorzystaniem rekwizytów w oparciu o metodę prof. Eliasa E. Gordona, sylaby łatwe do powtórzenia przez dzieci, różne skale, metrum czy tempo utworów przygotują maluszki do odbioru muzyki w przyszłości. Niewątpliwą zaletą zajęć jest możliwość kontaktu z rówieśnikami na tak wczesnym etapie rozwoju, co ma korzystny wpływ na budowanie więzi społecznych w przyszłości, a nade wszystko oswajanie dzieci z muzyką.

7.01, godz. 10.30
Koszt: 15 zł
(dla uczestników Małej Akademii Chopinowskiej wstęp wolny)

 

Mała Akademia Chopinowska. Przyroda w sztuce. Sztuka w przyrodzie.
Zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 3-10 lat

Czy dzieło sztuki zawsze jest unikatowe? Jaki wpływ na rozwój sztuki miał cytat i repetycja? Zajęcia plastyczne poświęcimy drukarskim technikom reprodukcji obrazu. W części muzycznej dzieci będą uczestniczyły w warsztacie korespondującym z zajęciami plastycznymi – wykreują własne obrazy skojarzeń barwowych wywoływanych muzyką improwizowaną przez prowadzącą, a także fragmentami utworów m.in. Fryderyka Chopina, Arvo Pärta, Kazimierza Serockiego, Wojciecha Kilara, Maurycego Ravela czy Beli Bartoka.

Po zajęciach zapraszamy na uroczystą galę wręczenia dyplomów i upominków dla uczestników zajęć.

7.01 Kolorystyka w naturze i sztuce
godz. 11.00–12.30
Koszt: 15 zł / zajęcia

 

DLA LICEÓW I SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

Urodziny Kompozytora. Witold Lutosławski
Warsztaty

105. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego, a także zbliżający się XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego celebrujemy w Żelazowej Woli zajęciami dedykowanymi uczniom szkół muzycznych II stopnia oraz liceów. Twórczość Chopina była źródłem wielkich przeżyć dla Lutosławskiego. Wspominał on, iż kontakt z duchami przeszłości jest w sztuce konieczny. Z inspiracji dziełami Liszta, Brahmsa i Chopina stworzył Koncert fortepianowy. Innym wybitnym dziełem kompozytora jest Koncert wiolonczelowy, który podczas wykładu zostanie przybliżony przez prof. Marcina Gmysa. Wiele satysfakcji dostarczało Lutosławskiemu komponowanie utworów dla dzieci. Warsztaty ze śpiewaczką Joanną Freszel przy akompaniamencie Tomasza Pawłowskiego przybliżą literaturę muzyczną artysty skierowaną do najmłodszych słuchaczy. Piosenki do wierszy Juliana Tuwima i Roberta Desnosa, będące wyzwaniem dykcyjnym, stanowią przykłady stylistycznej różnorodności twórczości kompozytora. Warsztatom będą towarzyszyły zadania teatralne, a także wspólne śpiewanie kolęd.

11.01, godz. 10.30-11.40 (I grupa) lub 12.00-13.10 (II grupa)
Wykład: 13.30-14.30
Wstęp wolny

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. O codzienności czasów Chopina
Warsztaty

Piesek, kilim, sepet to przykłady przedmiotów-niezbędników, bez których trudno było wyobrazić sobie życie w XIX wieku.  Między innymi te obiekty z ekspozycji stałej Domu Urodzenia Chopina staną się punktem wyjścia oprowadzania tematycznego poświęconego dawnym zwyczajom i obrzędom oraz sposobom spędzania wolnego czasu. Na czym polegały gry salonowe i jaka była rola fortepianu we dworze? Spotkaniu będzie towarzyszył warsztat przybliżający XIX-wieczne gry salonowe popularne w czasach Chopina oraz muzyka na żywo.

17.01, godz. 14.30
Wstęp wolny

 

Rezerwacje:

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli

Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew

e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl

tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)

 

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie.