SIERPIEŃ W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Kwadranse muzyczne

W okresie od kwietnia do końca października 2017 roku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, będzie można wysłuchać piętnastominutowych prezentacji młodych, utalentowanych pianistów – uczniów szkół muzycznych, laureatów prestiżowych konkursów. Połączone z oprowadzaniem po wystawie stałej, umożliwią zwiedzającym pełniejsze doświadczenie wyjątkowej atmosfery miejsca urodzenia kompozytora.

Czwartek i piątek: 12.00 i 14.00 (oprowadzania po wystawie stałej odbywa się po Kwadransach, o godz. 12.15 i 14.15). Wstęp na  Kwadranse w ramach biletu uprawniającego do zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Limit osób w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina podczas Kwadransów i oprowadzań: 30 osób.

 

Wystawa czasowa

Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I
27 kwietnia 2017 – 31 marca 2018, pawilon „Preludium”
Park-pomnik w Żelazowej Woli – stworzona w międzywojniu kompozycja architektoniczno-parkowa otaczająca Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i poświęcona kompozytorowi – jest dziełem unikatowym. Wystawa opowiada nie tylko o historii powstawania parku, al. także przybliża założenia projektowe prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, dzięki którym park-pomnik stanowi dziś czołową realizację prezentującą modernistyczne tendencje w projektowaniu ogrodów w Polsce. Wystawa jest podsumowaniem kolejnego etapu badań nad historią parku. Po raz pierwszy prezentowane są materiały pochodzące z archiwum Krzywdy-Polkowskiego, związane z zakładaniem parku w Żelazowej Woli (mapy, plany, szkice robocze małej architektury, akwarele-studia kompozycji krajobrazowych).

 

Zwiedzanie z przewodnikiem

Relacje łączące rodzinę Chopinów ze Skarbkami, właścicielami majątku w Żelazowej Woli, historia założenia muzeum i parku, a także wkład pokoleń w tworzenie muzeum w miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin to wątki ekspozycji stałej. Wystawy czasowe dopełniają m.in. treści prezentowane na wystawy stałej. Tak jest w przypadku obecnej, zatytułowanej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I,  poświęconej  unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dzieło Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

Wtorek i środa: 12.00, 14.00

Czwartek i piątek: 12.15, 14.15

Sobota i niedziela:

  • 11.00 – zwiedzanie wystawy stałej i wystawy czasowej
  • 13.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku (oprowadzanie w języku angielskim)
  • 14.00 – zwiedzanie wystawy stałej i parku

Na zwiedzanie z przewodnikiem obowiązują rezerwacje, limit osób: 30.

 

Rezerwacje:

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli

Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew

e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl; bowczuk@nifc.pl

tel.: (+48 46) 863 33 00; (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)