LIPIEC W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Nowoczesność i tradycja. Historia Parku-Pomnika w Żelazowej Woli

Wystawa czasowa, 27 kwietnia 2017 – 31 marca 2018

Park-pomnik w Żelazowej Woli – stworzona w międzywojniu kompozycja architektoniczno-parkowa otaczająca Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i poświęcona kompozytorowi – jest dziełem unikatowym. Wystawa opowiada nie tylko o historii powstawania parku, al. także przybliża założenia projektowe prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego, dzięki którym park-pomnik stanowi dziś czołową realizację prezentującą modernistyczne tendencje w projektowaniu ogrodów w Polsce. Wystawa jest podsumowaniem kolejnego etapu badań nad historią parku. Po raz pierwszy prezentowane są materiały pochodzące z archiwum Krzywdy-Polkowskiego, związane z zakładaniem parku w Żelazowej Woli (mapy, plany, szkice robocze małej architektury, akwarele-studia kompozycji krajobrazowych).

Oprowadzania po wystawie: wtorki i środy o godz. 12.00;

czwartek i piątek o godz. 14.15;

sobota i niedziela o godz. 11.00, 13.00, 14.00.

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, sala wystaw czasowych

 

Kwadranse muzyczne

W okresie od kwietnia do końca października 2017 roku, w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, będzie można wysłuchać piętnastominutowych prezentacji młodych, utalentowanych pianistów – uczniów szkół muzycznych, laureatów prestiżowych konkursów połączone z oprowadzaniem po wystawie stałej, umożliwią zwiedzającym pełniejsze doświadczenie wyjątkowej atmosfery miejsca urodzenia kompozytora.

Wstęp na  Kwadranse, w ramach biletu uprawniającego do zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Czwartek i piątek, godz. 12.00 i 14.00. Oprowadzania po wystawie stałej odbywa się po Kwadransach, o godz. 12.15 i 14.15. Limit osób w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina podczas Kwadransów i oprowadzań: 30 osób.

 

Oprowadzania

Relacje łączące rodzinę Chopinów ze Skarbkami, właścicielami majątku w Żelazowej Woli, historia założenia muzeum i parku, a także wkład pokoleń w tworzenie muzeum w miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin to wątki ekspozycji stałej. Wystawy czasowe dopełniają m. in. treści prezentowane na wystawy stałej. Tak jest w przypadku obecnej, zatytułowanej „Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I” i poświęconej  unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dziełu Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

 Wtorek i środa: 12.00 – wystawa czasowa Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli, 14.00 – wystawa stała w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina

Czwartek i piątek:

12.15 – wystawa stała w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, 14.15 – wystawa stała i czasowa Nowoczesność i tradycja. Park-Pomnik w Żelazowej Woli

Sobota i niedziela:

11.00 – wystawa stała i wystawa czasowa, 13.00 -wystawa stała i park, oprowadzanie w języku angielsku, 14.00 – wystawa stała i park

Limit osób: 30.

Obowiązują rezerwacje.

 

DLA DZIECI

Mała Akademia Chopinowska. LATO.

Młody Fryderyk

Wybrane obiekty ekspozycji stałej i historia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina stają się punktem wyjścia do zajęć muzyczno-plastycznych dla dzieci w wieku 3-10 lat z rodzicami.  Poznamy Fryderyka jako kilku- i kilkunastoletniego chłopca żywo zainteresowanego otaczającą go kulturą muzyczną, w której tkwi jedno ze źródeł jego dzieł. Skupieni wokół fortepianu i opowieści o utworach, nauczymy się świadomie słuchać  dzieł Chopina, zaś podczas zajęć plastycznych odkryjemy sztuki wizualne i rzemieślnictwo  XIX wieku.

2.07: W kulturze gestu i słowa
Prowadzenie: Piotr Ligienza, Jakub Kitowski, Małgorzata Brus

9.07: Fryderyk i kultura żydowska (zajęcia odbędą się w godz. 13.00 – 14.00)
Prowadzenie: Grupa Jaworowi Ludzie, Weronika Chodakowska, Marta Woźniak

16.07: Na czym „dudlił” Chopin?
Prowadzenie: Kapela Niwińskich, Karolina Pływaczewska, Artur Pływaczewski

23.07: Chopin i śpiew
Prowadzenie: Diana Szwłowska, Weronia Chodakowska, Małgorzata Brus

30.07: Potpourri w muzyce i rękodziele
Prowadzenie: Jerzy Sawicki, Jakub Kitowski, Małgorzata Brus

W każdą niedzielę lipca, godz. 11.00-12.00, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli. Wstęp bezpłatny

 

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie.