CZERWIEC W ŻELAZOWEJ WOLI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Kwadranse muzyczne

W okresie od kwietnia do końca października 2017 roku, w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, będzie można wysłuchać piętnastominutowych prezentacji młodych, utalentowanych pianistów – uczniów szkół muzycznych, laureatów prestiżowych konkursów połączone z oprowadzaniem po wystawie stałej, umożliwią zwiedzającym pełniejsze doświadczenie wyjątkowej atmosfery miejsca urodzenia kompozytora.

Wstęp na  Kwadranse, w ramach biletu uprawniającego do zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Czwartek i piątek, godz. 12.00 i 14.00. Oprowadzania po wystawie stałej odbywa się po Kwadransach, o godz. 12.15 i 14.15. Limit osób w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina podczas Kwadransów i oprowadzań: 30 osób.

 

Oprowadzania

Relacje łączące rodzinę Chopinów ze Skarbkami, właścicielami majątku w Żelazowej Woli, historia założenia muzeum i parku, a także wkład pokoleń w tworzenie muzeum w miejscu, gdzie na świat przyszedł Fryderyk Chopin to wątki ekspozycji stałej. Wystawy czasowe dopełniają m. in. treści prezentowane na wystawy stałej. Tak jest w przypadku obecnej, zatytułowanej „Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli. Część I” i poświęconej  unikatowemu założeniu jakim jest park otaczający Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, dziełu Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

 Wtorek i środa: 12.00 - wystawa czasowa Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli, 14.00 – wystawa stała w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina

Czwartek i piątek:

12.15 – wystawa stała w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, 14.15 – wystawa stała i czasowa Nowoczesność i tradycja. Park-Pomnik w Żelazowej Woli

Sobota i niedziela:

11.00 – wystawa stała i wystawa czasowa, 13.00 -wystawa stała i park, oprowadzanie w języku angielsku, 14.00 – wystawa stała i park

Limit osób: 30.

Obowiązują rezerwacje.

 

Światłoczujność.  Warsztaty konserwatorskie towarzyszące wystawie czasowej „Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli”

9.06, godz. 11.00

Motywem przewodnim warsztatów konserwatorskich towarzyszących wystawie jest światło.  Uczestnicy warsztatów  dowiedzą się jak światło  wpływa na papier i  jakie warunki  opiekun powinien zapewnić zbiorom na wystawie. Podczas tworzenia cyjanotypii, czyli dawnej techniki fotograficznej używanej do uwieczniania rysunków roślin czy zielników dowiemy się jakie możliwości artystyczne daje praca ze światłem. Zachęcamy do przyniesienia na zajęcia suszonych roślin, kwiatów, liści i traw, które wykorzystamy do tworzenia prac,  by powstały indywidualne projekty.

 

Mała Akademia Chopinowska, Podróże Fryderyka

11.06, godz. 11.00 – Tournée po Szkocji i Anglii. Etiudy doskonałe

Zajęcia odbywają się w niedziele, w dwóch grupach wiekowych:

gr. I: 3-6 lat: w godz. 11.00 – 11.45 (zajęcia muzyczne), 11.45-12.30 (zajęcia plastyczne)

gr. II: 7-10 lat: w godz. 11.00 – 11.45 (zajęcia plastyczne), 11.45-12.30 (zajęcia muzyczne)

Rezerwacje:

tel. (+48 46) 863 33 00, (+48 46) 861 11 98 (w godzinach 9.00-16.00)

e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, bowczuk@nifc.pl.

Koszt uczestnictwa to 15 zł za jednorazowy udział w zajęciach.

 

Klub przyrodnika

Kto pływa w  Stawie za pomnikiem, a kto w Morskim Oku?

3-10 lat, 11.06, godz. 12.30 

Staw za pomnikiem i Morskie Oko, zbiorniki wodne zaprojektowanego przez prof. Franciszka Krzywdę-Polkowskiego w okresie międzywojennym parku w Żelazowej Woli staną się obiektem przyrodniczych poszukiwań.

 

Spacer po parku

Krótko o drzewach czyli jak drzewa rosną i jak to się dzieje, że woda płynie pod górę?

Dorośli i młodzież, 11.06, godz. 12.30

Drzewa są największymi organizmami na Ziemi, są też długowieczne i rosną przez całe swoje życie. Amerykańscy botanicy znaleźli drzewo, które ma wysokość 115 metrów! Nie ma ono serca ani innej pompy, która mogłaby podnieść wodę tak wysoko a jednak woda tam płynie. W jaki sposób rośliny transportują wodę od najgłębszych korzeni po ostatni liść na czubku drzew? W jaki sposób i kiedy rosną w naszym klimacie? Co możemy odczytać z jego przyrostów?

Uczestnicy Małej Akademii Chopinowskiej – wstęp wolny na zajęcia przyrodnicze. Pozostali – wstęp w cenie biletu wstępu do Parku.

 

Muzyka dla najmłodszego melomana. Zajęcia dla dzieci w wieku 0-3

11.06, godz.10.30

Muzyczny rozwój dziecka można stymulować od pierwszych dni życia niemowlęcia. Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające dla rodziców z najmłodszymi pociechami, które wykorzystują elementy teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. Na najbliższym spotkaniu odbędziemy podróż do gorącej Afryki, przepełnionej nie tylko słońcem, al. przede wszystkim rytmem, spontanicznym ruchem, śpiewem i odgłosami z dżungli.

Uczestnicy Małej Akademii Chopinowskiej – wstęp wolny na zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-3 . Pozostali – wstęp w cenie biletu Małej Akademii Chopinowskiej.

 

Muzeum Bez Barier. Zaduma i melancholia czy radość i refleksja? Krajobraz romantyczny. Warsztat malarski w plenerze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

13.06, godz. 11.00

Człowiek to jeden z wielkich tematów malarstwa romantycznego, drugim jest natura.  Park-pomnik w Żelazowej Woli to dzieło unikatowe, w którym nowoczesne, geometryczne kompozycje łączą się harmonijnie z malowniczo zakomponowaną roślinnością. Znajdziemy w nim wzory powtarzane rytmicznie lub kontrastujące ze sobą, jak i fragmenty swobodniej ukształtowane, o o charakterze krajobrazowym. Podczas warsztatu użyjemy różnych środków wyrazu, charakterystycznych dla malarstwa romantycznego, takich jak dynamiczna kompozycja, kontrastowość światłocienia, bogactwo barw czy faktura i stworzymy dzieła w stylu epoki Chopina,  martwą naturę, pejzaż malarski otoczony aurą romantyzmu.

 

Święto muzyki, 21.06

Śpiew i przyroda

Czy muzyka może naśladować wicie się rzeki, lot trzmiela, śpiew ptaków czy szum morza? Jak do jednego tematu związanego z naturą podchodzili różni kompozytorzy?  Literatura muzyczna rodem z XIX wieku i współczesna staną się treścią warsztatów wokalnych.

Śpiew: Joanna Freszel, fortepian: Tomasz Pawłowski

gr. I: 3-6 lat,  w godz. : 11.00-12.00

gr. II 7-12 lat, w godz.: 12.30-13.30

 

O związkach muzyki z dźwiękami otoczenia.  Warsztaty w parku dla uczniów szkół powszechnych i muzycznych

Od 13 lat do 19 lat, godz. 11.00-12.00, 12.30-13.30

Przedstawimy sylwetkę i dorobek Oliviera Messiaena, autora m.in. „Katalogu ptaków”, w którym autor imituje, a także włącza śpiew ptaków do utworów, czyniąc z tej części utworu często najistotniejszą. Zapoznamy się także z dorobkiem Witolda Lutosławskiego, który głośno sprzeciwił się zanieczyszczaniu środowiska muzyką nadawaną w miejscach publicznych, co zaowocowało ustawą Rady Muzycznej UNESCO. Postaramy się odnaleźć struktury w pejzażach muzycznych: atak-impuls (ludzka mowa), atak-zanikanie (śpiew, instrument), struktura ziarnista (atak-impuls i śpiew), wyziew (szum).

Rezerwacje:

tel. (46) 863 33 00, (46) 861 11 98

mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, bowczuk@nifc.pl

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie.