I TY MOŻESZ ZOSTAĆ TWÓRCĄ WYSTAWY CZASOWEJ!
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Chopin był nie tylko kompozytorem, al. również poszukującym inspiracji widzem i słuchaczem. W jego czasach niebywale wzrosło w operze znaczenie dekoracji. Nie stanowiły już one tylko tła dla scenicznej akcji, al. komentowały i uzupełniały treść przedstawień. Elementy technologii scenicznej pozwalające tworzyć i zmieniać przedstawione światy rozwijały się dynamicznie, dzięki czemu widz mógł „przenosić się z miejsca na miejsce”.

Malarstwo stanowiło punkt wyjścia, dopiero jednak połączone z działającymi na scenie ludźmi i muzyką współkształtującą nastrój oddziaływało najpełniej. Nie bez znaczenia dla scenicznej kompozycji pozostawało światło, służące na przykład do naśladowania wschodu słońca.

Projekt ma za zadanie szkicowe przeprowadzenie inscenizacyjne utworu muzycznego. Uczestnicy warsztatów zaprojektują i wykonają elementy scenografii, następnie wkomponują je w przestrzeń sceniczną w formie makiety. Poznają rodzaje i nazewnictwo stosowanych elementów scenografii XVIII i XIX wieku oraz tajniki pracy scenografa. Wejdą w świat trójwymiarowości i skali. Zastosują zasady perspektywy. Używając technik akwareli i wycinanki wykonają elementy przestrzenne dekoracji.

Prace uczestników warsztatów, po uprzedniej digitalizacji, staną się częścią wystawy czasowej, wchodząc w dialog z oryginalnymi scenografiami z pierwszej połowy XIX wieku.

Prowadzenie: Joanna Walisiak-Jankowska.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Udział w zajęciach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć (w tym wizerunków uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału.

 

Rezerwacje:
Dział Edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
edukacja@nifc.pl
tel. (+ 48 22) 44 16 259 (poniedziałek – piątek, 9.00-16.00)