MARZEC W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Przybornik muzyczny. Muzyka w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

Nauczycieli edukacji przedszkolnej zapraszamy na warsztaty muzyczne. Celem spotkania będzie zaprezentowanie sposobów pracy z dziećmi z różnymi gatunkami muzyki: klasycznej, współczesnej, ludowej. Warsztaty poprowadzą artyści i specjaliści zajmujący się danym gatunkiem muzyki: perkusista dr hab. Leszek Lorent, etnomuzykolog i choreolog dr hab. Tomasz Nowak, kompozytor Piotr Tabakiernik oraz aktor Bartosz Mazur. Efektem warsztatów będą konspekty z gotowymi propozycjami zabaw i zadań dla przedszkolaków do konkretnych utworów muzycznych.
4 marca, godz. 14.00-19.00. Więcej informacji pod nr tel. (22) 44 16 259 lub e-mailowo: edukacja@nifc.pl

 

Taniec polski w muzyce artystycznej
Szkolenie dla nauczycieli szkół artystycznych.

Szkolenie ma na celu refleksję nad tym, w jaki sposób znajomość tańca stanowiącego źródło inspiracji dla muzyki artystycznej może wpływać na jej odbiór słuchowy i wykonawstwo.
Prowadzenie: dr Tomasz Nowak, Paweł Siechowicz, Natalia Czekała
13 marca, godz. 10.00-15.30. Więcej informacji pod nr tel. (22) 44 16 259 lub e-mailowo: edukacja@nifc.pl

 

Wykład O muzyce, ukrytej perswazji i manipulacji... 
„Słuch ludzki jest zmysłem upośledzonym, ponieważ jest zupełnie bezbronny. Możemy zamknąć oczy, jeśli nie chcemy widzieć, możemy nie jeść, jeśli nam nie smakuje, możemy nie dotykać, jeśli nas parzy. Natomiast nie pomoże zatykanie uszu, a nawet zalepianie ich woskiem, jeśli nie chcemy słyszeć (…) Słuch nasz jest bezbronny i pod tym względem jesteśmy niewolnikami otaczającego nas świata (…).” (Lutosławski, 2011). Słowa wybitnego polskiego kompozytora, Witolda Lutosławskiego pośrednio wskazują na problem wykorzystywania muzyki jako narzędzia wywierania wpływu. Doskonałym odzwierciedleniem tej ukrytej właściwości muzyki jest historia opery uwikłanej w świat polityki i władzy, który to temat będzie podejmowany na wystawie czasowej Muzeum Fryderyka Chopina Chopin i opera – Fryderyk w Teatrze Narodowym (21.03-25.06). Oddziaływanie na zmysł wzroku i słuchu (poprzez dźwięk i słowo) wzmaga siłę działania, choć jednocześnie prowadzi do kolejnego pytania: czy muzyka czysto instrumentalna, pozbawiona tekstu może stać się narzędziem ukrytej perswazji a nawet manipulacji? Jakie psychologiczne mechanizmy odpowiadają za reakcje słuchacza, zwłaszcza w sytuacji, gdy ma do czynienia z narzuconą i poddaną kontroli muzyką?  Czy słuchacz ma świadomość tego, że „Wielki Brat” steruje jego zachowaniem poprzez zmysł słuchu? Odpowiedzi dostarczy analiza współczesnych praktyk, w których wykorzystuje się tzw. muzykę tła do wywierania wpływu na sferę emocjonalną, poznawczą i behawioralną odbiorcy. 
Prowadzenie: dr Sylwia Makomaska.
14 marca, godz. 18.00. Sala koncertowa Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny.

 

Szkolenia dla przewodników miejskich z oprowadzania po Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
6, 13 marca, godz. 8.30-14.00

 

Warszawskie Dni Rodzinne
bezpłatne zajęcia dla dzieci od lat 7 z rodzicami.
Wydarzenie w ramach akcji IX Warszawskie Dni Rodzinne
Jak działa muzeum? – interaktywna lekcja angażująca dzieci i rodziców
W czasie zajęć dzieci z rodzicami poznają ekspozycję i muzealną terminologię, dowiedzą się też ciekawostek na temat konserwacji. W drugiej części zajęć uczestnicy wspólnie zaprojektują własną wystawę!
18 marca, godz. 14.00, Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny, po uprzedniej rezerwacji miejsc pod nr  tel. (22) 44 16 251/252 lub mailowo: edukacja@nifc.pl.

 

Poszukiwacze skarbów w Muzeum Fryderyka Chopina – interaktywna lekcja angażująca dzieci i rodziców.
Wspólnie z animatorem dzieci odkryją, jakie skarby kryje Muzeum Fryderyka Chopina. Poszukiwacze skarbów będą mogli poznać najcenniejsze obiekty kolekcji i związane z nimi historie. Na dzielnych odkrywców czeka nagroda – poznają budowę fortepianu i posłuchają muzyki na żywo!
19 marca, godz. 14.00, Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny, po uprzedniej rezerwacji miejsc pod nr  tel. (22) 44 16 251/252 lub mailowo: edukacja@nifc.pl. 

 

Program edukacyjny do wystawy czasowej Chopin i opera – Fryderyk w Teatrze Narodowym:

Warsztaty scenograficzne przed otwarciem wystawy Chopin widzem w warszawskiej operze. Przestrzeń sceniczna i jej środki
Podczas zajęć dzieci w wieku 6-10 lat oraz młodzież z liceów plastycznych pod okiem kostiumografki i scenografki Joanny Walisiak-Jankowskiej będą tworzyć prace plastyczne nawiązujące do scenografii charakterystycznych dla opery 1 połowy XIX w., którą młody Fryderyk Chopin oglądał i podziwiał. Powstałe prace wejdą w dialog oryginalnymi scenografiami z czasów Chopina, ponieważ po uprzednim zdigitalizowaniu, staną się częścią wystawy czasowej. 
Prowadzenie: Joanna Walisiak-Jankowska.
10 marca, godz. 10.00-13.00 – warsztaty dla młodzieży z liceów plastycznych,
12 marca, godz. 11.00-13.00
–  warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat

Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny, po uprzedniej rezerwacji pod nr tel. (22) 44 16 259 lub e-mailowo: edukacja@nifc.pl 


Mała Akademia Chopinowska
Podczas VI sezonu Małej Akademii Chopinowskiej przyjrzymy się fascynacji Fryderyka Chopina operą. Inspiracją dla warsztatów muzycznych i plastycznych dla dzieci w trzech grupach wiekowych (3-4, 5-6 i 7-10 lat) będzie wystawa czasowa, której zwiedzanie stanowić będzie integralną część zajęć. Dowiemy się, jakie były ulubione opery Fryderyka Chopina oraz poznamy historię nieistniejącego już Teatru Narodowego przy placu Krasińskich. Jak oglądane przez kompozytora przedstawienia przyczyniły się do ukształtowania jego muzycznej wrażliwości?

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych:
gr I: 3-4 lata, godz. 11.15-12.15
gr II: 5-6 lat, godz. 12.15-13.45
gr III: 7-10 lat, godz. 12.15-13.45

4 marca – Solo, w chórze, czy w duecie, czyli ilu śpiewaków potrzeba w operze?
11 marcaBel canto fortepianu
18 marca – Chopin i śpiewaczki
25 marcaKrakowiacy i górale, czyli taneczna opera narodowa

Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Koszt: 18 zł – pojedyncze zajęcia, 60 zł – karnet na 4 zajęcia, po uprzedniej rezerwacji pod nr tel. (22) 44 16 251/252 lub e-mailowo: bilety.muzeum@nifc.pl 

Biblioteka Małego Melomana
Zapraszamy dzieci w wieku 3-10 lat na czytanie baśni i librett operowych w interpretacjach aktorskich aktorek Aleksandry Krzaklewskiej oraz Malwiny Czekaj, które odbywać się będą w Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Spotkania będą nawiązywały do wystawy czasowej Muzeum Chopina Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym. Przygody Kopciuszka, sprytnego Figara oraz Tamina i Paminy zilustruje muzyka wykonywana na żywo przez pianistkę Natalię Czekałę oraz multiinstrumentalistę Krzysztofa Guzewicza, a poprzez formy warsztatowe dzieci będą mogły same uczestniczyć w opowiadanych wydarzeniach.
19 marca, godz. 11.00, Biblioteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Tamka 43, 2p. Wstęp wolny.

Szkolenie dla nauczycieli szkół artystycznych: Przez libretto do opery
Szkolenie ma na celu refleksję na temat znaczenia libretta dla rozumienia opery. Punktem wyjścia są prezentowane na wystawie czasowej Muzeum Fryderyka Chopina Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym tłumaczenia librett operowych wystawianych w chopinowskiej Warszawie po polsku oraz wydana niedawno książka „Barańczak słucha arcydzieł” zawierająca tłumaczenia librett słynnych oper: "Wesela Figara" i "Don Giovanniego" Mozarta oraz barokowej "Dydony i Eneasza" Purcella dokonane przez tego niezwykle czułego na brzmienie języka i sens muzyki poetę.
27 marca, godz. 10.00-16.15, Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Więcej informacji: edukacja@nifc.pl  

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym, prowadzenie: Anna Adamusińska – Tasak.

22 marca, godz. 14.00, Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny.
Wykład z muzyką na żywo Związki Fryderyka Chopina z Teatrem Narodowym w Warszawie, prowadzenie: prof. Alina Żórawska – Witkowska.
28 marca, godz. 18.00, Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny.

Muzeum bez barier
oprowadzanie po wystawie czasowej Chopin i opera – Fryderyka w Teatrze Narodowym z tłumaczem na język migowy, prowadzenie: Karol Lesiak.
29 marca, godz. 16.00, Muzeum Fryderyka Chopina, Okólnik 1. Wstęp wolny, po uprzedniej rezerwacji pod nr tel. (22) 44 16 251/252 lub e-mailowo: bilety.muzeum@nifc.pl