ZAPRASZAMY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA LEKCJE MUZEALNE I WYJAZDOWE.
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

LEKCJE MUZEALNE W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Lekcje muzealne adresowane do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych przekazują wiedzę o różnorodnych aspektach życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijają kreatywność uczniów w sferze muzycznej, plastycznej i ruchowej. Lekcje dzielą się na część teoretyczną realizowaną na ekspozycji Muzeum oraz część warsztatową utrwalającą zdobyte wiadomości.

Lekcje muzealne adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mają na celu poszerzenie wiedzy historycznej i kompetencji kulturowych w zakresie muzyki i sztuki. Lekcje łączą zwiedzanie ekspozycji, uzupełniane prezentacją materiałów audiowizualnych, z indywidualną oraz grupową pracą z kartami zadań. Program podejmuje wątki związane z biografią Fryderyka Chopina, kulturą XIX wieku, romantyzmem oraz muzealnictwem.

Wiedzę o Fryderyku Chopinie łączymy z realizacją szeregu wymagań z podstawy programowej: lekcje przedszkolne są spójne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego w zakresie rozwoju estetycznego dzieci, lekcje dla uczniów szkół podstawowych realizują wymagania  w zakresie edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej i przyrodniczej (klasy I-III) oraz dla przedmiotów: muzyka, plastyka, język polski, geografia, historia i społeczeństwo (klasy IV-VI), lekcje dla gimnazjów i liceów realizują wymagania dla przedmiotów: muzyka, plastyka, geografia, język polski, historia, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki.

Terminy: wtorek-piątek, godz. 9.00 i 10.00

Czas trwania lekcji: ok. 60 minut

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Cena: 150 zł przy zakupie pojedynczej lekcji, 120 zł za 1 lekcję przy zakupie pakietu min. 4 lekcji

Rezerwacje: bilety.muzeum@nifc.pl, tel. (+48 22) 44 16 251/252 (wtorek-niedziela, 11.00-20.00).

 

LEKCJE WYJAZDOWE – ZAPROŚ NAS DO SIEBIE

Oferujemy także możliwość przeprowadzenia lekcji z naszej oferty w Państwa szkole, przedszkolu, świetlicy itd. Zwiedzanie ekspozycji zastępujemy ciekawą i bogato ilustrowaną pogadanką, która przygotowuje uczniów do warsztatowej części lekcji.

Czas trwania lekcji: 45-60 minut

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Cena lekcji wyjazdowej: 350 zł, przy zakupie więcej niż 1 lekcji pod rząd każda następna kosztuje 50 zł

Dokładne dzień, godzina i temat lekcji wyjazdowej są ustalane indywidualnie. W celu umówienia lekcji prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Edukacji: edukacja@nifc.pl, tel. (+48 22) 44 16 258 / 259 (poniedziałek-piątek, 9.00-16.00).