KONKURS NA PORTRET FRYDERYKA CHOPINA DLA MŁODYCH TWÓRCÓW ROZSTRZYGNIĘTY!
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Zgodnie z harmonogramem Konkursu na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców organizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, dnia 7 grudnia 2015 roku w siedzibie Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Jury Konkursu, powołanego przez Dyrektora NIFC, w składzie: Pani prof. dr hab. Maria Poprzęcka, Pan prof. John Rink, Pani Magdalena Heliasz, Pani dr Agata Szydłowska, Pan Piotr Janas, Pan Maciej Janicki (Kurator Muzeum Fryderyka Chopina), Pani Marta Tabakiernik (Sekretarz Jury).

Ocenie Jury podlegały prace wybrane zakwalifikowane do II etapu Konkursu. Zgodnie z Regulaminem oceny dokonywana na podstawie nadesłanych prac. Większością głosów zadecydowano przyznać trzy II miejsca ex aequo (kolejność alfabetyczna):

  • Panu Robertowi Kucie
  • Pani Marcie Łuce
  • Panu Tomaszowi Wiktorowi.

Jury postanowiło nie przyznać I i III nagrody.

Laureaci II miejsc otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł brutto.

Podsumowanie prac Jury