ZMARŁA ŚP. MARIA ZEMBATY-GROŃSKA
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Grońskiej, która pracowała w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w ostatnich latach swojej aktywności zawodowej. Żegnamy drogą Koleżankę zachowując w pamięci nie tylko Jej dorobek, ale także humor i ciepło, którym codziennie nas otaczała.

Maria Zembaty-Grońska, historyk sztuki, dyplomowany bibliotekarz. Pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteki Narodowej, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Głównym nurtem Jej zainteresowań była grafika i ekslibrisy. Stworzyła od podstaw katalog ikonograficzny Muzeum Fryderyka Chopina, współpracowała przy tworzeniu i organizacji wielu wystaw chopinowskich, m.in. inaugurującej działalność wystawienniczą NIFC wystawy Fryderyk Chopin w twórczości rzeźbiarzy i medalierów.

 

Ważniejsze publikacje:

Tadeusz Cieślewski syn [życie i dzieło], ZNiO, Wrocław 1962

Władysław Skoczylas, ZNiO, Wrocław 1966

Nowoczesny drzeworyt polski: (do 1945 roku), ZNiO, Wrocław 1971

Rysunki artystów polskich i obcych w Polsce działających od XVII do XX wieku, BN, Warszawa 1991

Zofia Stryjeńska, ZNiO, Wrocław 1991

Teofil Kwiatkowski 1809-1891. W stulecie śmierci. Wystawa monograficzna ze zbiorów polskich , Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1991

Eklibrisy. Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów, BN, Warszawa 1992

Grafika w książce, tece i albumie: Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, ZNiO, Wrocław 1994

Zofia Stryjeńska w : Chleb prawie że powszedni, pamiętnik, t. 1, Warszawa 1995

Plakat Chopinowski. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyk Chopina, Muzeum  Plakatu w Wilanowie, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1999