KARTA DUŻEJ RODZINY W MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Od 15 października 2014 w Muzeum Fryderyka Chopina honorowana jest Karta Dużej Rodziny. Wprowadzone zostają następujące ulgi przysługujące osobom, które okażą Kartę Dużej Rodziny:

•    50% zniżki od ceny regularnej ulgowego biletu wstępu dla dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz w wieku do ukończenia 25 roku życia – w  przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
•    50 % zniżki od ceny regularnej normalnego biletu wstępu dla rodzica (rodziców) oraz jego małżonka, w tym także dla rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osoby (osób) prowadzących rodzinny dom dziecka, a także osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub  znacznym legitymującym się Kartą Dużej Rodziny bez ograniczeń wiekowych.

Ceny biletów kształtują się zatem następująco:

Zamek Ostrogskich:

  • Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny: 11 zł
  • Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy: 6,5 zł


Żelazowa Wola:

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny

  • Park i muzeum: 11,5 zł
  • Park: 3,5 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy

  • Park i muzeum: 7 zł
  • Park: 2 zł

 

Zapraszamy!