KOLEJNA NAGRODA W DOROBKU MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Szanowni Państwo!

Jak podaje portal poświęcony Funduszom Europejskim:

Znamy już laureatów Konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne! Do konkursu zgłoszono prawie trzydzieści ciekawych projektów. 30 listopada 2011 r. Komisja konkursu oceniła je i wybrała laureatów. Oceniający brali przede wszystkim pod uwagę pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach konkursu ogłoszonego na najelpszy:

Spot reklamowy, radiowy lub telewizyjny, audycje tematyczne, etiuda filmowa 

Nasze Muzeum zdobyło pierwsze miejsce. Film, o którym mowa możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie głównej.

Więcej informacji na:

http://www.pois.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/Wyniki_Konkursu_dla_beneficjentow_POIis_6122011.aspx

14 grudnia 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędzie się uroczyste spotkanie finałowe podsumowujące konkurs dla beneficjentów. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do prezentacji swoich osiągnięć w zakresie promocji projektów.