NAGRODA IM. C.K. NORWIDA DLA KURATOR MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

W poniedziałek 26 września br. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawana w czterech dziedzinach sztuki – literatury, muzyki, plastyki oraz teatru.

Nagroda została powołana do życia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2001 r. i ustanowiona dla artystów, którzy tworzą lub mieszkają na Mazowszu.

W dziedzinie Muzyka laur trafił w ręce kurator Muzeum Fryderyka Chopina  za fundamentalny wkład w uruchomienie i prowadzenie tej placówki.

Alicja Knast skończyła muzykologię na UAM w Poznaniu. Była wykładowcą London Metropolitan University. Jej działalność naukowa skupia się wokół instrumentologii, percepcji i psychologii muzyki oraz muzeologii. Od stycznia 2009 roku objęła stanowisko kuratora Muzeum Fryderyka Chopina. Sprawiła – jak powiedział przewodniczący kapituły muzycznej Jerzy Artysz, uzasadniając werdykt - że muzeum ma unikalny i światowy charakter.

Sama laureatka powiedziała, cytując Leszka Kołakowskiego, że dla niej zachowanie dziedzictwa to również jego kreowanie.

 

 

Źródło: Laury czterech sztuk Mazowsza, www.rp.pl.