ŻELAZOWA WOLA - PODSUMOWANIE INWESTYCJI
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Rok 2005

Zakup sąsiadującej z terenem parku działki w Żelazowej Woli celem przeniesienia ze strefy wejściowej parku zaplecza gospodarczego.

Wykonano prace związane z wymianą gontu (pokrycia) dachu na Domu Urodzenia F. Chopina. Wykonano badania dendrologiczne drzew oraz aktualizację inwentaryzacji drzewostanu.

Rok 2006

Na początku roku we współpracy z SARP ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji parku i dworu w Żelazowej Woli -  projektu przestrzennego zagospodarowania terenu.

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu zespołu Dworsko-Parkowego w Żelazowej Woli wygrała pracownia Stelmach i Partnerzy Sp. z o. o. z Lublina (architektura krajobrazu – Rafał Mroczkowski).

Równolegle jesienią rozpoczęto prace modernizacji dworu na podstawie projektu opracowanego przez arch. Jarosława Głuszka. 

Rok 2007

W ramach remontu Dworu w Żelazowej Woli wykonano wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, skuto stare tynki i ułożono nowe, skuto tynki zewnętrzne. Dodatkowo wykonano instalację audio oraz  instalację monitoringu.

W końcu kwietnia 2007 r. zakończono generalną modernizację Dworu.

Rok 2008

Ogłoszono przetarg na prace budowlane związane z realizacją obiektów obsługi turystycznej, administracji oraz zaplecza gospodarczego w Żelazowej Woli, w wyniku którego wyłoniono generalnego wykonawcę – firmę Paweł Winnicki – WINNICKI. W sierpniu rozpoczęto prace budowlane.

Rok 2009

Wiosną przystąpiono do prac związanych z rewaloryzacją parku, w tym szaty roślinnej i nawodnienia (przez Konsorcjum Park M, Pleneria) oraz małej architektury, regulacji zbiorników wodny i rzeki Utraty (przez firmę WINNICKI). 

Rok 2010

Wiosną zakończono prace związane z budową nowych obiektów oraz rewaloryzacją parku wraz z nową ekspozycją dworu wg koncepcji opracowanej przez Tomasza Śpiewaka, Zbigniewa Brzozę, Mariolę Wojtkiewicz i Beatę Nyczaj.

 

Dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa obiektów  2.743 m ²

Powierzchnia parku – 6,2 ha

Powierzchnia terenu zaplecza – 0,57 ha